Annonce

Scopoderm®


Producent: GSK Consumer Healthcare

Indeholder
Scopoderm® er et middel mod transportsyge.

Virksomme stoffer
Hyoscin

Anvendelse

Scopoderm® anvendes mod transportsyge, dvs. søsyge, køresyge og luftsyge.


Doseringsforslag

Findes som depotplastre.

Voksne og børn over 10 år. 

 • Ét depotplaster hvert 3. døgn. 
 • Plasteret placeres på et hårfrit, tørt hudområde bag det ene øre mindst 5-6 timer før afrejse. 
 • Man kan anvende et nyt plaster efter 3 døgn, men det gamle plaster skal først fjernes, og der bør gå mindst 12 timer før et nyt depotplaster påsættes bag det andet øre. 
 • Behandlingen kan efter behov afbrydes ved at fjerne plastret. Virkningen ophører dog ikke med det samme.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Træthed
Mundtørhed
Døsighed, Søvnighed
Uskarpt syn
Almindelige (1-10%)
Ubehag på påføringsstedet
Forstoppelse
Øjenlågsirritation
Ikke almindelige (0,1-1%)
Manglende vandladning
Sjældne (0,01-0,1%)
Forvirring, Koncentrationsbesvær
Meget sjældne (under 0,01%)
Balanceforstyrrelser, Svimmelhed
Akut grøn stær, Høretab
Ikke kendt
Hallucinationer
Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser
 • Hos patienter med epilepsi kan der forekomme kramper. Der kan være problemer med at holde balancen - ofte flere dage efter, at plasteret er fjernet.
 • I sjældne tilfælde kan der forekomme systemiske bivirkninger (fx svimmelhed, opkast, hovedpine, balanceforstyrrelser) efter afsluttet behandling.

Bør ikke anvendes

Scopoderm® bør ikke anvendes:

 • ved visse former for forhøjet tryk i øjet (grøn stær)
 • til børn under 10 år
 • ved overfølsomhed over for indholdsstofferne.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må tappes.


Virkning
 • Virker på ukendt måde.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 9-10 timer efter fjernelse af plastret.


Lægemiddelformer

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver 1 mg hyoscin over 72 timer.Særlige advarsler

Scopoderm® skal anvendes med forsigtighed:

 • til mænd med forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå
 • ved spiserørsbrok
 • ved mavemundsforsnævring.
 • til ældre
 • ved epilepsi
 • alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Plastret skal pga. indhold af aluminium fjernes inden scanningsundersøgelse.

Bemærk: Man bør vaske hænderne efter at have rørt ved plastret, og efter fjernelsen af plastret bør man vaske det hudområde, hvor plastret har siddet.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Scopoderm® kan forstærke den sløvende virkning af sovemidler. 
 • Scopoderm® kan nedsætte virkningen af øjenmidlet pilocarpin.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 2 stk.
Tilskud  
Udlevering Håndkøb - apoteksforbeholdt
Dispenseringsform og styrke depotplastre1 mg/72 timer
Pris i kr. 138,65
Pakning 2 stk.
Tilskud  
Udlevering Håndkøb - apoteksforbeholdt
Dispenseringsform og styrke depotplastre1 mg/72 timer2care4
Pris i kr. 158,55
Pakning 2 stk.
Tilskud  
Udlevering Håndkøb - apoteksforbeholdt
Dispenseringsform og styrke depotplastre1 mg/72 timerOrifarm
Pris i kr. 141,60Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI