Annonce

Seroquel® Prolong


Producent: AstraZeneca

Indeholder
Seroquel® Prolong er et middel mod psykoser.

Virksomme stoffer
Quetiapin

Anvendelse
 • Seroquel® Prolong anvendes til behandling af skizofreni og andre psykoser.
 • Anvendes desuden til behandling og forebyggelse af mani og depression ved bipolar affektiv sindslidelse.
 • Seroquel® Prolong kan også anvendes sammen med et antidepressiva til behandling af depression, når det ikke har været tilstrækkeligt at behandle med et antidepressiva alene.

Doseringsforslag

Findes som depottabletter.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad.Skizofreni

Voksne. Dosis tages 1 gang daglig mindst 1 time før et måltid. Begyndelsesdosis. 300 mg 1. dag og 600 mg 2. dag. Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 400-800 mg 1 gang daglig.

Dosis må ikke overskride 1.200 mg i døgnet.Mani

Voksne. Dosis tages 1 gang daglig og mindst 1 time før et måltid. 1. dag: 300 mg, 2. dag: 600 mg. Vedligeholdelsesdosis er sædvanligvis i intervallet 400-800 mg i døgnet.

Dosis må ikke overskride 1.200 mg i døgnet.Depression ved bipolar lidelse

Voksne under 65 år. Dosis tages sædvanligvis ved sengetid. 1. dag: 50 mg, 2. dag 100 mg, 3. dag: 200 mg og 4. dag: 300 mg. Derefter kan dosis justeres afhængig af virkningen til højst 600 mg i døgnet.Forebyggelse af mani eller depression ved bipolar lidelse

Sædvanligvis samme dosis som er brugt ved tidligere mani eller depression.

Behandling af depression

Dosis tages sædvanligvis ved sengetid. 1. dag: 50 mg, 2. dag: 50 mg, 3. dag: 150 mg og 4. dag: 150 mg. Hvis nødvendigt kan dosis øges til 300 mg i døgnet.

Ældre

 • Lavere begyndelsesdosis og langsommere øgning af dosis anbefales: 50 mg i døgnet som begyndelsesdosis, der dagligt kan øges med 50 mg.
 • Behandling af depression. 1.-3. dag: 50 mg, 4. dag: 100 mg og 8. dag: 150 mg. Man bør bruge den lavest effektive dosis ned til 50 mg i døgnet. Hvis nødvendigt kan dosis fra dag 22 øges til 300 mg i døgnet.
 • Man har ingen erfaring med behandling af depression hos ældre over 65 år med bipolar lidelse.

Bemærk:

 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. mulig øget risiko for bivirkninger.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis over 1-2 uger, idet der ved pludseligt ophør kan ses bl.a. søvnløshed, opkastning og svimmelhed.
 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Bør ikke tages sammen med mad og tages mindst 1 time før et måltid.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Abstinenser*, Vægtøgning
Mundtørhed
Blodmangel
For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed
Almindelige (1-10%)
Feber, Kraftesløshed, Øget appetit
Fordøjelsesbesvær, Leverpåvirkning, Opkastning
Blodtryksfald når man rejser sig, Hjertebanken, Hurtig puls, Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Forhøjet blodsukker, Forstyrrelse af skjoldbruskkirtlens funktion, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Irritabilitet, Selvmordstanker eller -adfærd, Talebesvær, Unormale drømme
Sløret syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Langsom puls, Påvirkning af ekg(herunder forlænget QT-interval**)
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Diabetes, For lidt natrium i blodet, Forværret diabetes, Nedsat stofstifte
Besvimelsesanfald, Kramper, Ufrivillige bevægelser
Overfølsomhed
Manglende vandladning, Seksuelle forstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Lav legemstemperatur
Betændelse i bugspytkirtlen, Forstoppelse, Leverbetændelse, Tarmslyng
Blodprop i de dybe vener
Forstyrrelser i kroppens omsætning af næringsstoffer
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring
Langvarig smertefuld erektion
Meget sjældne (under 0,01%)
Nedbrydning af muskelvæv
Alvorlig hudreaktion
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Ikke kendt
Hjerneblødning/blodprop i hjernen
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer

* Ved pludseligt ophør af behandlingen er der set ophørssymptomer som fx søvnløshed, opkastning og svimmelhed.

** Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

 • Bivirkninger fra bevægeapparatet er set ved korttidsbehandling af depression. Hyppigheden ser ud til, at være øget ved samtidig behandling med lithium (middel mod bipolar lidelse).
 • Søvnighed er forekommet i løbet af de første 2 uger og forsvinder som regel, hvis man fortsætter behandlingen.
 • I sjældne tilfælde forekommer såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.
 • En række bivirkninger er set med øget hyppighed hos børn og unge under 18 år, bl.a. besvimelsesanfald.


Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 7 timer. Quetiapin bliver i kroppen omdannet til stoffet norquetiapin, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet (T½) for norquetiapin er ca. 12 timer.


Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg eller 400 mg quetiapin (som fumarat).Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed:
  • Til ældre
  • Ved tidligere krampeanfald
  • Ved sygdom i hjernen
  • Ved dårligt fungerende lever
  • Ved hjerte- og kredsløbslidelser
  • Hvis man lider af eller tidligere har lidt af grøn stær, forhøjet tryk i øjet eller manglende vandladning
  • Ved øget risiko for vejrtrækningspauser under søvnen (søvnapnø) - fx ved samtidig brug af beroligende midler eller hvis man er overvægtig
  • Ved misbrugsrisiko (misbrug er forekommet)
  • Hvis man tidligere har haft selvmordstanker.
 • Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Bmi og taljemål bør følges under behandlingen pga. risikoen for vægtøgning.
 • Større mængder grapefrugtjuice kan øge virkningen af midlet.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt ved:
  • Behandling af ældre med demens
  • Behandling af depression hos ældre med Parkinsons sygdom.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Hvis man får infektioner, skal man kontakte lægen, da det kan være tegn på mangel på hvide blodlegemer.
 • Depression: I starten af behandlingen, kan der forekomme øget risiko for selvmordsforsøg og selvmordstanker. Hos unge under 25 år kan der generelt være en øget risiko for selvmordsforsøg. Der er også set øget forekomst af selvmordsforsøg ved samtidig behandling med andre midler mod depression.

Nedsat leverfunktion

Lavere begyndelsesdosis og langsommere øgning af dosis anbefales:

 • Tabletter. Begyndelsesdosis 25 mg i døgnet. Dosis øges med 25-50 mg dgl.
 • Depottabletter. Begyndelsesdosis 50 mg i døgnet. Dosis øges med 50 mg dgl.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midlet må ikke bruges, hvis man samtidig bruger visse typer lægemidler, heriblandt visse midler mod HIV (proteasehæmmere), visse antibiotika (clarithromycin og erythromycin) samt visse midler mod svamp.
 • Seroquel® kan nedsætte virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom).
 • Epilepsimidler (carbamazepin og phenytoin) nedsætter virkningen af Seroquel®.
 • Visse bivirkninger (fx mundtørhed, forstoppelse, manglende vandladning, svimmelhed) ved andre midler (fx midler mod overfølsomhed og midler mod Parkinsons sygdom) kan forstærkes.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter50 mg
Pris i kr. 1.351,30
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter50 mgAbacus
Pris i kr. 60,80
Pakning 100 stk. (10x10) (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter150 mg
Pris i kr. 1.859,05
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter200 mg
Pris i kr. 2.380,45
Pakning 60 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter300 mgAbacus
Pris i kr. 1.635,35
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter300 mg
Pris i kr. 3.703,50
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter300 mgAbacus
Pris i kr. 3.532,45
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter400 mgAbacus
Pris i kr. Udgået 30-12-2019
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter400 mgAbacus
Pris i kr. Udgået 30-12-2019

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
depottabletter 50 mg
depottabletter 150 mg
depottabletter 200 mg
depottabletter 300 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI