Annonce

Sialanar

A03AB02

Sialanar er et middel med virkning på det automatiske (autonome) nervesystem.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Sialanar anvendes til behandling af spytflåd (savlen eller kraftig spytproduktion) hos børn og unge over 3 år. Må kun udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Findes som oral opløsning (væske til at drikke).

Børn og unge over 3 år

 • Dosis er individuel og afhængig af legemsvægt.
 • Begyndelsesdosis. 12,8 mikrogram pr. kg legemsvægt 3 gange i døgnet.
 • Derefter øges dosis hver 7. dag indtil passende dosis.
 • Højst 64 mikrogram pr. kg legemsvægt 3 gange i døgnet eller 6 ml 3 gange i døgnet afhængigt af, hvad der giver den laveste dosis.

Bemærk

  • Mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter et måltid
  • På samme tidspunkter hver dag i forhold til indtagelse af mad
  • Hvis der pga. særlige behov er nødvendigt at indtage dosis samtidig med mad, skal dosis indtages sammen med mad hver gang.
 • Fødevarer med højt fedtindhold bør undgås under behandlingen.
 • Lægen skal kontaktes mindst hver 3. måned for at få vurderet, om dosisjustering er nødvendig.
 • Manglende erfaring ang. behandling i over 24 uger.
 • Begrænset erfaring vedr. børn < 3 år.
 • Bør ikke anvendes til ældre over 65 år pga. manglende erfaring.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-90 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning.
Irritabilitet.
Manglende vandladning.
Nedsat mængde sekret i luftvejene, Tilstoppet næse.
Ansigtsrødme.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber.
Luftvejsinfektion.
Uro og rastløshed, Døsighed.
Urinvejsinfektion.
Lungebetændelse, Næseblod.
Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Ufrivillige øjenbevægelser.
Væskemangel.
Ikke kendt.Langsom puls.
Grøn stær.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner.
Adfærdsforstyrrelse, Angst, Humørsvingninger, Hyperaktivitet, Koncentrationsbesvær.
Pludselig vandladningstrang.

* Lægemidlet kan i ganske sjældne tilfælde og hos særligt sårbare (ved høj langsynethed, ved fremskreden grå stær og hos asiatere) medføre akut grøn stær.

Mindre børn kan være mere følsomme over for bivirkningerne.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved:

 • Visse former for forhøjet tryk i øjet (grøn stær)
 • Vandladningsbesvær
 • Tidligere tilstopning af tarmen
 • Blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa)
 • Visse former for tarmslyng (paralytisk ileus)
 • Medfødt forsnævring i den nederste del af mavesækken
 • Den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis
 • Samtidig behandling med visse midler med kaliumchlorid samt midler med samme virkning (såkaldt antikolinergika).

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)

Særlige advarsler

Væsentlige bivirkninger omsorgspersonen skal være opmærksom på

Omsorgspersonen bør stoppe behandlingen og kontakte lægen ved:

 • Forstoppelse
 • Vandladningsbesvær
 • Lungebetændelse
 • Allergiske reaktioner
 • Feber
 • Adfærdsændringer
 • Meget varmt vejr.

I disse tilfælde bør lægen genoverveje behandlingen og evt. nedsætte dosis.

Hjertepåvirkning

Midlet kan medføre øget hjertefrekvens og blodtryk samt forstyrrelser af hjerterytmen. Forsigtighed ved bl.a. blodprop i hjertet, forhøjet blodtryk, hjerterytmeforstyrrelser, sygdomme i kranspulsåren og tilstande med risiko for hurtig hjerterytme (fx for højt stofskifte, hjertesvigt). Ved mistanke om hjertepåvirkning bør omsorgspersonen tage patientens puls og kontakte lægen ved meget hurtig eller langsom hjertefrekvens.

Mave-tarm påvirkning

Forsigtighed ved sure opstød, forstoppelse, eller diaré da disse tilstande kan forværres af midlet.

Tandlægekontrol

En nedsat spytproduktion kan øge risikoen for sygdomme i tænder og mundhule. Regelmæssig tandlægekontrol anbefales.

Sygdomme i luftvejene

Behandlingen kan medføre et mere tykt sekret fra luftvejene, hvilket kan øge risikoen for luftvejsinfektioner. Behandlingen stoppes ved lungebetændelse.

Bivirkninger fra centralnervesystemet

Påvirkning af centralnervesystemet (fx adfærdsændringer) set under behandlingen. Forsigtighed ved forhold, der kan medføre lette adgang for stoffet til centralnervesystemet - fx hjernebetændelse, tumor i hjernen eller hvis man har fået indopereret en shuntslange i hjernen.

Brug af anden medicin

 • Sialanar øger risikoen for skader i den øvre del af mave-tarm kanalen ved behandling med visse former for kaliumchlorid i fast form. Samtidig behandling skal derfor undgås.
 • Samtidig brug af andre midler med samme virkning (såkaldt antikolinergika) øger risikoen for visse bivirkninger og skal undgås. Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan have en lignende virkning (fx sløvende antihistaminer, visse midler mod depression og visse midler mod psykoser).
 • Opioider (smertestillende midler) kan øge risikoen for bivirkninger som svær forstoppelse, tarmslyng og hæmning af centralnervesystemet.
 • Sialanar kan forværre nedsat udskillelse af sved og forhøjet temperatur, der kan ses som bivirkninger ved behandling med topiramat (middel mod epilepsi).
 • Effekten af domperidon og metoclopramid (mave- og tarmmidler) kan modvirkes af Sialanar.

Graviditet

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at nedsætte mængden af signalstoffet acetylkolin.
 • Halveringstiden i blodet () er 2,5-4 timer.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Udtagning af dosis m.m.

 • Medfølgende sprøjteadapter sættes i flaskehalsen.
 • Oral sprøjte fastgøres i sprøjteadapter.
 • Dosis udtages i oral sprøjte jf. detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.
 • Hvis dosis gives via sonde, skylles der med 10 ml vand efter administration.
 • Oral sprøjte rengøres jf. detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

Efter åbning: Kan opbevares i højst 2 måneder.

Lægemiddelformer

Oral opløsning. 1 ml indeholder 320 mikrogram glycopyrron (svarende til 400 mikrogram glycopyrroniumbromid).

Hjælpestoffer

Smag:

Hindbær : oral opløsning 320 mikrogram/ml

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)oral opløsning 320 mikrogram/ml250 ml4.138,65

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

to. 22. jul. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI