Annonce

Sialanar


Producent: FrostPharma

Indeholder
Sialanar er et middel med virkning på det automatiske (autonome) nervesystem.

Virksomme stoffer
Glycopyrroniumbromid

Anvendelse

Sialanar anvendes til behandling af spytflåd (savlen eller kraftig spytproduktion) hos børn og unge over 3 år. Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som oral opløsning (væske til at drikke).

Børn og unge over 3 år

 • Dosis er individuel og afhængig af legemsvægt.
 • Begyndelsesdosis. 12,8 mikrogram pr. kg legemsvægt 3 gange i døgnet.
 • Derefter øges dosis hver 7. dag indtil passende dosis.
 • Højst 64 mikrogram pr. kg legemsvægt 3 gange i døgnet eller 6 ml 3 gange i døgnet afhængigt af, hvad der giver den laveste dosis.

Bemærk

 • Bør indtages på en af følgende måder:
  • Mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter et måltid
  • På samme tidspunkter hver dag i forhold til indtagelse af mad
  • Hvis der pga. særlige behov er nødvendigt at indtage dosis samtidig med mad, skal dosis indtages sammen med mad hver gang.
 • Fødevarer med højt fedtindhold bør undgås under behandlingen.
 • Lægen skal kontaktes mindst hver 3. måned for at få vurderet, om dosisjustering er nødvendig.
 • Manglende erfaring ang. behandling i over 24 uger.
 • Begrænset erfaring vedr. børn < 3 år.
 • Bør ikke anvendes til ældre over 65 år pga. manglende erfaring.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-90 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Diarré, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning
Ansigtsrødme, Nedsat mængde sekret i luftvejene, Tilstoppet næse
Irritabilitet
Manglende vandladning
Almindelige (1-10%)
Feber
Lungebetændelse, Næseblod
Døsighed, Uro og rastløshed
Hududslæt
Luftvejsinfektion
Urinvejsinfektion
Ikke almindelige (0,1-1%)
Væskemangel
Ufrivillige øjenbevægelser
Ikke kendt
Langsom puls(forbigående)
Adfærdsforstyrrelse, Angst, Humørsvingninger, Hyperaktivitet, Koncentrationsbesvær
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner
Pludselig vandladningstrang
Grøn stær

Mindre børn kan være mere følsomme over for bivirkningerne.


Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved:

 • Visse former for forhøjet tryk i øjet (grøn stær)
 • Vandladningsbesvær
 • Tidligere tilstopning af tarmen
 • Blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa)
 • Visse former for tarmslyng (paralytisk ileus)
 • Medfødt forsnævring i den nederste del af mavesækken
 • Den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis
 • Samtidig behandling med visse midler med kaliumchlorid samt midler med samme virkning (såkaldt antikolinergika).

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker ved at nedsætte mængden af signalstoffet acetylkolin.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 2,5-4 timer.


Lægemiddelformer

Oral opløsning. 1 ml indeholder 320 mikrogram glycopyrron (svarende til 400 mikrogram glycopyrroniumbromid).Særlige advarsler

Væsentlige bivirkninger omsorgspersonen skal være opmærksom på

Omsorgspersonen bør stoppe behandlingen og kontakte lægen ved:

 • Forstoppelse
 • Vandladningsbesvær
 • Lungebetændelse
 • Allergiske reaktioner
 • Feber
 • Adfærdsændringer
 • Meget varmt vejr.

I disse tilfælde bør lægen genoverveje behandlingen og evt. nedsætte dosis.

Hjertepåvirkning

Midlet kan medføre øget hjertefrekvens og blodtryk samt forstyrrelser af hjerterytmen. Forsigtighed ved bl.a. blodprop i hjertet, forhøjet blodtryk, hjerterytmeforstyrrelser, sygdomme i kranspulsåren og tilstande med risiko for hurtig hjerterytme (fx for højt stofskifte, hjertesvigt). Ved mistanke om hjertepåvirkning bør omsorgspersonen tage patientens puls og kontakte lægen ved meget hurtig eller langsom hjertefrekvens.

Mave-tarm påvirkning

Forsigtighed ved sure opstød, forstoppelse, eller diaré da disse tilstande kan forværres af midlet.

Tandlægekontrol

En nedsat spytproduktion kan øge risikoen for sygdomme i tænder og mundhule. Regelmæssig tandlægekontrol anbefales.

Sygdomme i luftvejene

Behandlingen kan medføre et mere tykt sekret fra luftvejene, hvilket kan øge risikoen for luftvejsinfektioner. Behandlingen stoppes ved lungebetændelse.

Bivirkninger fra centralnervesystemet

Påvirkning af centralnervesystemet (fx adfærdsændringer) set under behandlingen. Forsigtighed ved forhold, der kan medføre lette adgang for stoffet til centralnervesystemet - fx hjernebetændelse, tumor i hjernen eller hvis man har fået indopereret en shuntslange i hjernen.Brug af anden medicin
 • Sialanar øger risikoen for skader i den øvre del af mave-tarm kanalen ved behandling med visse former for kaliumchlorid i fast form. Samtidig behandling skal derfor undgås.
 • Samtidig brug af andre midler med samme virkning (såkaldt antikolinergika) øger risikoen for visse bivirkninger og skal undgås. Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan have en lignende virkning (fx sløvende antihistaminer, visse midler mod depression og visse midler mod psykoser).
 • Opioider (smertestillende midler) kan øge risikoen for bivirkninger som svær forstoppelse, tarmslyng og hæmning af centralnervesystemet.
 • Sialanar kan forværre nedsat udskillelse af sved og forhøjet temperatur, der kan ses som bivirkninger ved behandling med topiramat (middel mod epilepsi).
 • Effekten af domperidon og metoclopramid (mave- og tarmmidler) kan modvirkes af Sialanar.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 250 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke oral opløsning320 mikrogram/ml
Pris i kr. 4.165,60Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI