Annonce

Signifor®

H01CB05

Signifor® er et middel mod Cushings sygdom og et middel mod akromegali.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Signifor® bruges til behandling af voksne med:

 • Injektionsvæske:
  Cushings sygdom, i de tilfælde, hvor man ikke har kunnet operere, eller hvor operationen er mislykkedes
 • Pulver og solvens til injektionsvæske:
  Akromegali i de tilfælde, hvor man ikke har kunnet operere, eller hvor operationen har haft utilstrækkelig virkning, og hvor sygdommen ikke kan behandles med andre midler.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden eller i en muskel.

Cushings sygdom:

 • Injektionsvæske, opløsning.Voksne
  Sædvanlig begyndelsesdosis er 0,6 mg 2 gange i døgnet. Lægen vurderer normalt behandlingen efter 2 måneder. Herefter kan dosis eventuelt øges til 0,9 mg 2 gange i døgnet.
 • Bemærk: Du tager selv dine indsprøjtninger.
 • Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension. Voksne. Sædvanlig begyndelsesdosis 10 mg hver 4. uge. Dosis kan eventuelt øges hver 2.-4. måned til højst 40 mg hver 4. uge.

Akromegali

 • Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension. Voksne
  Sædvanlig begyndelsesdosis 40 mg hver 4. uge.
  Lægen vurderer normalt behandlingen efter 3 måneder. Dosis kan eventuelt øges til 60 mg hver 4. uge.

Bemærk:

 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.
 • Behandling af Cushings syndrom, herunder Cushings sygdom er en specialistopgave.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Diarré, Kvalme.
Træthed.
Galdesten.
Reaktioner på indstiksstedet.
Diabetes, Forhøjet blodsukker.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Opkastning.
Betændelse i galdeblæren, Ophobning af galde.
Hæmning af blodets evne til at størkne, Påvirkning af ekg, Leverpåvirkning, Påvirkning af bugspytkirtlen.
Dårligt fungerende binyrebark, Nedsat følsomhed over for glukose, Nedsat appetit.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Svimmelhed, Hovedpine.
Hårtab, Hudkløe.
Lavt blodtryk.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel.
Ikke kendt.Syreophobning i blodet.

Ovenstående bivirkninger er opgjort for behandling ved Cushings sygdom, hvor midlet indsprøjtes under huden. Ved behandling for akromegali sås lignende bivirkninger, men med lidt varierende hyppighed.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har diabetes eller har stor risiko for at udvikle diabetes. Man skal have målt blodsukker før behandlingen, regelmæssigt under behandlingen, i en periode efter dosisændring samt i op til 3 måneder efter behandlingen er stoppet.
 • Leverfunktionen kontrolleres før behandlingen, regelmæssigt i starten af behandlingen og herefter i visse perioder. Hvis leverens funktion påvirkes, skal behandlingen muligvis stoppes.
 • Forsigtighed ved hjertesygdom pga. risiko for langsom puls eller forstyrrelser af hjerterytmen. Der bør tages ekg før behandlingen, efter 1 uges behandling og ellers alt efter lægens vurdering.
 • Hvis man har for lidt kalium eller magnesium i blodet, skal dette behandles, før man begynder at tage midlet.
 • Hvis man under behandlingen kommer til at lide af for lidt binyrebarkhormon, kan det være nødvendigt at nedsætte dosis, stoppe behandlingen og/eller midlertidigt give tilskud af binyrebarkhormon.
 • Galdesten kan forekomme, men man vil normalt ikke opleve symptomer.

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • En række midler, fx; itraconazol (svampemiddel), ciclosporin og clarithromycin (antibiotika) og verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser), kan muligvis øge virkningen af Signifor®.
 • Forsigtighed ved kombination med lægemidler, som kan give forstyrrelser af hjerterytmen, bl.a. lithium (middel mod manier), visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser (fx amiodaron, sotalol) og visse antibiotika (fx erythromycin, moxifloxacin).
 • Ved kombination med midler, der kan give langsom puls (fx visse midler mod hjerte- og kredsløbslidelser), bør hjertefrekvensen følges - særligt i starten af behandlingen.
 • Det kan være nødvendigt at ændre dosis af insulin og andre midler mod diabetes.

Graviditet

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Cushings sygdom kan skyldes en godartet svulst i hjernen, der producerer hormonet ACTH. Signifor® virker ved at hæmme svulstens produktion af ACTH.
 • Akromegali (perifer kæmpevækst) skyldes overproduktion af væksthormon fra en godartet svulst i hjernens hypofyse. Signifor® virker på samme måde som det naturligt forekommende hormon somatostatin, der hæmmer frigørelsen af væksthormon fra hypofysen.
 • Halveringstiden I blodet () er ca. 12 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension:

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ampul indeholder 0,6 mg pasireotid (som diaspartat).

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension. 1 hætteglas indeholder 20 mg, 40 mg eller 60 mg pasireotid (som pamoat).

Hjælpestoffer

Andre:

Carmellosenatrium : pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg
Mannitol (E421) : injektionsvæske, opl. 0,6 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg
Poloxamer 188 : pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg
Poly(DL-lactid-co-glycolid) : pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 0,6 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg
Vinsyre (E334) : injektionsvæske, opl. 0,6 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. 0,6 mg60 stk.31.661,90
(Recept)pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg1 stk.29.633,80
(Recept)pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg1 stk. (2care4)29.636,20
(Recept)pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg1 stk.29.633,80
(Recept)pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg1 stk. (2care4)29.630,85
(Recept)pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg1 stk. (2care4)29.630,85
(Recept)pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg1 stk.29.633,80

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ma. 25. okt. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 6. februar 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI