Annonce

Signifor®


Producent: Novartis

Indeholder
Signifor® er et middel mod Cushings sygdom og et middel mod akromegali.

Virksomme stoffer
Pasireotid

Anvendelse

Signifor® bruges til behandling af voksne med:

 • Injektionsvæske:

  Cushings sygdom, i de tilfælde, hvor man ikke har kunnet operere, eller hvor operationen er mislykkedes
 • Pulver og solvens til injektionsvæske:

  Akromegali i de tilfælde, hvor man ikke har kunnet operere, eller hvor operationen har haft utilstrækkelig virkning, og hvor sygdommen ikke kan behandles med andre midler.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden eller i en muskel.

Cushings sygdom:

 • Injektionsvæske, opløsning.Voksne

  Sædvanlig begyndelsesdosis er 0,6 mg 2 gange i døgnet. Lægen vurderer normalt behandlingen efter 2 måneder. Herefter kan dosis eventuelt øges til 0,9 mg 2 gange i døgnet.
 • Bemærk: Du tager selv dine indsprøjtninger.
 • Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension. Voksne. Sædvanlig begyndelsesdosis 10 mg hver 4. uge. Dosis kan eventuelt øges hver 2.-4. måned til højst 40 mg hver 4. uge.

Akromegali

 • Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension. Voksne

  Sædvanlig begyndelsesdosis 40 mg hver 4. uge.

  Lægen vurderer normalt behandlingen efter 3 måneder. Dosis kan eventuelt øges til 60 mg hver 4. uge.

Bemærk:

 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.
 • Behandling af Cushings syndrom, herunder Cushings sygdom er en specialistopgave.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Reaktioner på indstiksstedet, Træthed
Diarré, Galdesten, Kvalme, Mavesmerter
Diabetes, Forhøjet blodsukker
Almindelige (1-10%)
Nedsat appetit
Betændelse i galdeblæren, Leverpåvirkning, Ophobning af galde, Opkastning, Påvirkning af bugspytkirtlen
Langsom puls, Lavt blodtryk, Påvirkning af ekg
Hæmning af blodets evne til at størkne
Dårligt fungerende binyrebark, Nedsat følsomhed over for glucose
Ledsmerter, Muskelsmerter
Hovedpine, Svimmelhed
Hudkløe, Hårtab
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodmangel

Ovenstående bivirkninger er opgjort for behandling ved Cushings sygdom, hvor midlet indsprøjtes under huden. Ved behandling for akromegali sås lignende bivirkninger, men med lidt varierende hyppighed.Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Cushings sygdom kan skyldes en godartet svulst i hjernen, der producerer hormonet ACTH. Signifor® virker ved at hæmme svulstens produktion af ACTH.
 • Akromegali (perifer kæmpevækst) skyldes overproduktion af væksthormon fra en godartet svulst i hjernens hypofyse. Signifor® virker på samme måde som det naturligt forekommende hormon somatostatin, der hæmmer frigørelsen af væksthormon fra hypofysen.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 12 timer.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ampul indeholder enten 0,3 mg eller 0,6 mg pasireotid (som diaspartat).

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension. 1 hætteglas indeholder 20 mg, 40 mg eller 60 mg pasireotid (som pamoat).Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har diabetes eller har stor risiko for at udvikle diabetes. Man skal have målt blodsukker før behandlingen, regelmæssigt under behandlingen, i en periode efter dosisændring samt i op til 3 måneder efter behandlingen er stoppet.
 • Leverfunktionen kontrolleres før behandlingen, regelmæssigt i starten af behandlingen og herefter i visse perioder. Hvis leverens funktion påvirkes, skal behandlingen muligvis stoppes.
 • Forsigtighed ved hjertesygdom pga. risiko for langsom puls eller forstyrrelser af hjerterytmen. Der bør tages ekg før behandlingen, efter 1 uges behandling og ellers alt efter lægens vurdering.
 • Hvis man har for lidt kalium eller magnesium i blodet, skal dette behandles, før man begynder at tage midlet.
 • Hvis man under behandlingen kommer til at lide af for lidt binyrebarkhormon, kan det være nødvendigt at nedsætte dosis, stoppe behandlingen og/eller midlertidigt give tilskud af binyrebarkhormon.
 • Galdesten kan forekomme, men man vil normalt ikke opleve symptomer.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • En række midler, fx; itraconazol (svampemiddel), ciclosporin og clarithromycin (antibiotika) og verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser), kan muligvis øge virkningen af Signifor®.
 • Forsigtighed ved kombination med lægemidler, som kan give forstyrrelser af hjerterytmen, bl.a. lithium (middel mod manier), visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser (fx amiodaron, sotalol) og visse antibiotika (fx erythromycin, moxifloxacin).
 • Ved kombination med midler, der kan give langsom puls (fx visse midler mod hjerte- og kredsløbslidelser), bør hjertefrekvensen følges - særligt i starten af behandlingen.
 • Det kan være nødvendigt at ændre dosis af insulin og andre midler mod diabetes.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 60 stk
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.0,3 mg
Pris i kr. 27.090,75
Pakning 60 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.0,6 mg
Pris i kr. 31.868,55
Pakning 1 sæt
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til injektionsvæske, susp.20 mg
Pris i kr. 29.827,20
Pakning 1 sæt
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til injektionsvæske, susp.40 mg
Pris i kr. 29.827,20
Pakning 1 sæt
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til injektionsvæske, susp.60 mg
Pris i kr. 29.827,20Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI