Annonce

Simvastatin "Teva"


Producent: TEVA

Indeholder
Simvastatin "Teva" er et kolesterolsænkende middel. Statin.

Virksomme stoffer
Simvastatin

Anvendelse

Simvastatin "Teva" anvendes ved forhøjet kolesterolindhold i blodet, hvor fedtfattig diæt alene har vist sig ikke at være tilstrækkelig til at sænke patientens kolesteroltal. Anvendes som et af flere tiltag til at forebygge pludselige hjerte-kar-sygdomme (fx blodprop i hjertet).


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10 mg som engangsdosis om aftenen.

  Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 20-40 mg i døgnet.

Børn over 10 år og unge med lidelsen heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

 • Individuel dosering. Sædvanligvis 10-40 mg i døgnet. Der skal gå mindst 4 uger mellem ændringer i dosis.


Mulige bivirkninger
Korttidsbivirkninger er få og sjældne.
Sjældne (0,01-0,1%)
Betændelse i bugspytkirtlen, Mavesmerter
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Overfølsomhedssyndrom*
Hårtab
Blodmangel
Leverbetændelse
Muskelkramper, Muskelsygdom, Nedbrydning af muskelvæv
Nervebetændelse fx på arme og ben, Ændring i hudens følesans
Svimmelhed
Meget sjældne (under 0,01%)
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Hukommelsesbesvær
Dårligt fungerende lever
Ikke kendt
Depression
Rejsningsproblemer
Muskelsygdom med bl.a. muskelsvaghed**
Lungesygdom

* Tilstand med fx hævelse i ansigtet, hudreaktioner, muskel- og ledsmerter, karbetændelse, øget tendens til blødning, åndenød, feber og utilpashed.

** Kan vare ved, efter man har stoppet behandlingen.

 • Muskelbivirkninger ses oftere ved høje doser på 80 mg simvastatin.

Bør ikke anvendes
 • Må ikke tages sammen med en række midler, der kan øge risikoen for alvorlige muskelbivirkninger.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes.


Virkning
 • Virker ved at hæmme dannelsen af kolesterol, så kolesterolindholdet i blodet falder. Herved modvirkes åreforkalkning, og risikoen for blodprop i hjertet og andre organer mindskes.
 • Maksimal virkning nås efter 4 ugers behandling.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 2 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 20 mg (delekærv), 40 mg (delekærv) eller 80 mg (delekærv) simvastatin.Særlige advarsler
 • Statiner kan øge blodsukkeret og medføre øget risiko for udvikling af diabetes - særligt hvis man allerede er i risikogruppen for at få diabetes. Hvis man er i risikogruppen (fx er overvægtig eller har øget mængde sukker i blodet), bør man løbende kontrolleres hos lægen.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved tendens til alvorlig muskellidelse (rhabdomyolyse), hvor man skal til kontrol hos lægen før behandlingen startes. Ved uforklarlige muskelsmerter - specielt hvis man også er utilpas eller har feber - skal man kontakte lægen.
 • Der er set overrepræsentation af muskelbivirkninger hos kinesiske patienter. Midlet skal anvendes med forsigtighed og med lavest mulige dosis, hvis man er af asiatisk herkomst.
 • Leverfunktionen bør kontrolleres ved hjælp af blodprøver, før og efter behandlingen påbegyndes. Hvis man oplever tegn på leverpåvirkning (fx usædvanlig træthed eller svaghed, tab af appetit, smerter i øvre del af maven, mørk urin, gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene), skal man kontakte lægen.
 • Større mængder grapefrugtjuice kan øge virkningen af midlet.

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved aktiv sygdom i leveren eller dårligt fungerende lever uden kendt årsag.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Samtidig behandling med en række andre midler øger risikoen for alvorlig muskellidelse (rhabdomyolyse). Det gælder:

 • Amlodipin (middel mod forhøjet blodtryk)
 • Ciclosporin (middel ved organtransplantation)
 • Daptomycin, erythromycin, clarithromycin og fusidin (antibiotika)
 • Itraconazol, fluconazol, posaconazol og voriconazol (svampemidler)
 • Amiodaron, diltiazem og verapamil (hjertemidler)
 • Visse midler mod HIV
 • Elbasvir og grazoprevir (midler mod leverbetændelse)
 • Fibrater og nicotinsyre (andre kolesterolsænkende midler)
 • Lomitapid (kolesterolsænkende middel)
 • Ticagrelor (blodpladehæmmende middel).

Visse af disse midler må ikke anvendes samtidig med simvastatin (itraconazol, posaconazol, voriconazol, erythromycin, clarithromycin, cobicistat, proteasehæmmere mod HIV, gemfibrozil, ciclosporin, fusidin og i nogle tilfælde daptomycin), mens andre kan bruges, hvis dosis af simvastatin nedsættes.

Hvis der under behandlingen opstår muskelsmerter, muskelømhed eller muskelsvaghed skal lægen kontaktes.

Andre kolesterolnedsættende midler (anionbyttere) hæmmer optagelsen af Simvastatin "Teva" fra tarmen, og Simvastatin "Teva" skal derfor tages mindst 2 timer før eller 4 timer efter anionbyttere.

Rifampicin (antibiotika) kan nedsætte virkningen af Simvastatin "Teva".

Simvastatin "Teva" kan øge virkningen af blodfortyndende medicin.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 90 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter20 mg
Pris i kr. 54,00
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter20 mg
Pris i kr. 33,70
Pakning 90 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter40 mg
Pris i kr. 111,25
Pakning 100 stk. (blsiter)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter40 mg
Pris i kr. 48,95
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter80 mg
Pris i kr. 171,95

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 20 mg
filmovertrukne tabletter 40 mg
filmovertrukne tabletter 80 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI