Annonce

Simvastatin "Stada"


Producent: Stada

Indeholder
Simvastatin "Stada" er et kolesterolsænkende middel. Statin.

Virksomme stoffer
Simvastatin

Anvendelse

Simvastatin "Stada" anvendes ved forhøjet kolesterolindhold i blodet, hvor fedtfattig diæt alene har vist sig ikke at være tilstrækkelig til at sænke patientens kolesteroltal. Anvendes som et af flere tiltag til at forebygge pludselige hjerte-kar-sygdomme (fx blodprop i hjertet).


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10 mg som engangsdosis om aftenen.

  Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 20-40 mg i døgnet.

Børn over 10 år og unge med lidelsen heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

 • Individuel dosering. Sædvanligvis 10-40 mg i døgnet. Der skal gå mindst 4 uger mellem ændringer i dosis.


Mulige bivirkninger
Korttidsbivirkninger er få og sjældne.
Sjældne (0,01-0,1%)
Betændelse i bugspytkirtlen, Leverbetændelse, Mavesmerter
Blodmangel
Muskelkramper, Muskelsygdom, Nedbrydning af muskelvæv
Nervebetændelse fx på arme og ben, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Hårtab
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Overfølsomhedssyndrom*
Meget sjældne (under 0,01%)
Dårligt fungerende lever
Hukommelsesbesvær
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Ikke kendt
Lungesygdom
Muskelsygdom med bl.a. muskelsvaghed**
Depression
Rejsningsproblemer

* Tilstand med fx hævelse i ansigtet, hudreaktioner, muskel- og ledsmerter, karbetændelse, øget tendens til blødning, åndenød, feber og utilpashed.

** Kan vare ved, efter man har stoppet behandlingen.

 • Muskelbivirkninger ses oftere ved høje doser på 80 mg simvastatin.

Bør ikke anvendes
 • Må ikke tages sammen med en række midler, der kan øge risikoen for alvorlige muskelbivirkninger.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes.


Virkning
 • Virker ved at hæmme dannelsen af kolesterol, så kolesterolindholdet i blodet falder. Herved modvirkes åreforkalkning, og risikoen for blodprop i hjertet og andre organer mindskes.
 • Maksimal virkning nås efter 4 ugers behandling.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 2 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg (delekærv), 20 mg (delekærv) eller 40 mg (delekærv) simvastatin.Særlige advarsler
 • Statiner kan øge blodsukkeret og medføre øget risiko for udvikling af diabetes - særligt hvis man allerede er i risikogruppen for at få diabetes. Hvis man er i risikogruppen (fx er overvægtig eller har øget mængde sukker i blodet), bør man løbende kontrolleres hos lægen.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved tendens til alvorlig muskellidelse (rhabdomyolyse), hvor man skal til kontrol hos lægen før behandlingen startes. Ved uforklarlige muskelsmerter - specielt hvis man også er utilpas eller har feber - skal man kontakte lægen.
 • Der er set overrepræsentation af muskelbivirkninger hos kinesiske patienter. Midlet skal anvendes med forsigtighed og med lavest mulige dosis, hvis man er af asiatisk herkomst.
 • Leverfunktionen bør kontrolleres ved hjælp af blodprøver, før behandlingen begyndes samt med jævne mellemrum under behandlingen. Desuden forsigtighed ved stort alkoholforbrug eller tidligere leversygdom.
 • Større mængder grapefrugtjuice kan øge virkningen af midlet.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Samtidig behandling med en række andre midler øger risikoen for alvorlig muskellidelse (rhabdomyolyse). Det gælder bl.a.:

 • Amlodipin (middel mod forhøjet blodtryk)
 • Ciclosporin (middel ved organtransplantation)
 • Erythromycin, clarithromycin og fusidin (antibiotika)
 • Itraconazol, fluconazol, posaconazol og voriconazol (svampemidler)
 • Amiodaron, diltiazem og verapamil (hjertemidler)
 • Visse midler mod HIV
 • Elbasvir og grazoprevir (midler mod leverbetændelse)
 • Fibrater og nicotinsyre (andre kolesterolsænkende midler)
 • Lomitapid (kolesterolsænkende middel)
 • Ticagrelor (blodpladehæmmende middel).

Visse af disse midler må ikke anvendes samtidig med simvastatin (itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol, erythromycin, clarithromycin, cobicistat, proteasehæmmere mod HIV, gemfibrozil, ciclosporin og normalt fusidin), mens andre kan bruges, hvis dosis af simvastatin nedsættes.

Hvis der under behandlingen opstår muskelsmerter, muskelømhed eller muskelsvaghed skal lægen kontaktes.

Andre kolesterolnedsættende midler (anionbyttere) hæmmer optagelsen af Simvastatin "Stada" fra tarmen, og Simvastatin "Stada" skal derfor tages mindst 2 timer før eller 4 timer efter anionbyttere.

Rifampicin (antibiotika) kan nedsætte virkningen af Simvastatin "Stada".

Simvastatin "Stada" kan øge virkningen af blodfortyndende medicin.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 120 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter10 mg
Pris i kr. 165,20
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter20 mg
Pris i kr. 48,50
Pakning 120 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter20 mg
Pris i kr. 53,25
Pakning 105 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter40 mg
Pris i kr. 69,55

Farvestoffer
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 10 mg
filmovertrukne tabletter 20 mg
filmovertrukne tabletter 40 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI