Annonce

Sinemet Plus, komb.


Producent: Parallelimport

Indeholder
Sinemet Plus er et middel mod Parkinsons sygdom.

Virksomme stoffer
Carbidopa
Levodopa

Anvendelse

Sinemet Plus anvendes ved Parkinsons sygdom.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Doseringen er meget individuel. Der begyndes med små doser, som langsomt øges hver 3.-6. dag.

Bemærk:

 • Det anbefales, at Sinemet Plus indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid for at opnå en hurtigere virkning, da samtidig proteinindtag nedsætter optagelsen af levodopa. Hvis du får mavegener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage Sinemet Plus sammen med lidt mad eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Mavegener forekommer oftest i starten af behandlingen.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Langsomme bevægelser****, Ufrivillige bevægeforstyrrelser, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ufrivillige rykkende bevægelser, Unormale drømme
Demens, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Mareridt, Opstemthed, Spisevægring, Søvnighed, Søvnløshed
Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig**
Svimmelhed, Træthed
Bitter smag, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Nedsat appetit
Ikke almindelige (0,1-1%)
Besvær med at styre arme og ben
Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Hæshed
Muskelkramper
Sjældne (0,01-0,1%)
Blødning i mave-tarmkanalen, Mavesmerter, Mavesår
Angst, Psykoser, Spillelidenskab***, Tankeforstyrrelser, Uro og rastløshed, Øget seksualdrift***
Hårtab
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Dobbeltsyn, Sløret syn
Åndenød
Faldtendens
Årebetændelse
Gangforstyrrelser, Nerveskade med påvirkning af øjet og øjenomgivelser, Ufrivillige øjenbevægelser, Vedvarende krampe i tyggemusklen, Ændring i hudens følesans
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring
Langvarig smertefuld erektion
Meget sjældne (under 0,01%)
Selvmordstanker eller -adfærd
Pludselig søvnanfald
Ikke kendt
Dopaminafhængighed*****
Hudkræft****, Modermærkekræft****

* Problemer med fordøjelsen og diarré - som oftest forekommer i begyndelsen af behandlingen - kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage medicinen med lidt mad eller væske eller supplere behandlingen med et kvalmestillende middel (domperidon). Alternativt kan man skifte til et andet parkinsonmiddel af samme type (kombinationspræparat).

** Blodtryksfald kan undertiden mindskes ved samtidig behandling med domperidon (mave- og tarmmiddel).

*** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (fx dopaminagonister og/eller levodopa), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes Parkinsonssygdommen og ikke den medicinske behandling.

***** Parkinsonmedicin kan en sjælden gang være vanedannende, dvs. der kan opstå trang til at tage mere medicin end ordineret.


Bør ikke anvendes
 • Sinemet Plus bør ikke anvendes, hvis man har nedsat hjertefunktion.
 • Bør heller ikke anvendes hvis man har alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, eller hvis man har forhøjet tryk i øjet.
 • Sinemet Plus må ikke anvendes sammen med visse MAO-hæmmere (midler mod depression eller parkinsonisme).
 • Sinemet Plus bør ikke anvendes, hvis du lider af alvorlige nyre- eller hormonsygdomme (fx Cushings syndrom eller forhøjet stofskifte).
 • Må normalt ikke bruges til patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet dopamin i hjernen. Herved mindskes muskelstivhed og rysten.
 • Levodopa optages i hjernen, hvor det omdannes til dopamin. Carbidopa sikrer, at denne omdannelse først sker i hjernen og ikke i andre dele af kroppen.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 1-2 timer (både for carbidopa og levodopa).


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg carbidopa og 100 mg levodopa.Særlige advarsler

Sinemet Plus skal anvendes med forsigtighed:

 • Hvis man tidligere har haft hjerterytmeforstyrrelser, alvorlige lungesygdomme, astma, mavesår eller kramper, da disse tilstande kan forværres.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis du tidligere har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen eller hjertet.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Hvis man i forvejen er i behandling med blodtryksnedsættende midler, kan tendensen til pludseligt blodtryksfald - især hvis man rejser sig hurtigt op - blive forstærket. Dosis af Sinemet Plus skal muligvis nedsættes. 
 • Visse midler mod psykoser, benzodiazepiner (beroligende), isoniazid (tuberkulosemiddel), phenytoin (epilepsimiddel) og jernpræparater samt pyridoxin (vitamin B6) i store doser kan nedsætte effekten af Sinemet Plus. Omvendt kan Sinemet Plus også nedsætte effekten af midler mod psykoser. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler.
 • Sinemet Plus øger hjertebivirkningerne af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Sinemet Plus bør ikke tages, hvis man er i behandling med metoclopramid (middel mod kvalme), eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid).
 • Jern kan nedsætte virkningen af Sinemet Plus, og derfor bør Sinemet Plus og jern indtages med mindst 4 timers interval.
 • Anvendelse af levodopa/carbidopa sammen med lægemidler mod ufrivillige muskelbevægelser (fx tetrabenazin) anbefales ikke.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter100+25 mg2care4
Pris i kr. 659,00

Farvestoffer
Quinolingult (E104)

Substitution
tabletter 100+25 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI