Annonce

Sinquan®


Producent: Pfizer

Indeholder
Sinquan® er et middel mod depression. Tricyklisk antidepressivt middel.

Virksomme stoffer
Doxepin

Anvendelse

Sinquan® anvendes til behandling af depression.


Doseringsforslag

Findes som kapsler.

Voksne

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 50-75 mg i døgnet som kan øges gradvis til højst 300 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 75-150 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser. Ved én daglig dosering tages højst 150 mg ved sengetid.

Bemærk:

 • Til ældre, ved dårligt fungerende lever samt hvis man får kraftige eller vedvarende bivirkninger kan det være nødvendigt med en lavere dosis.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år på grund af øget risiko for selvmordstanker og aggressiv adfærd.


Mulige bivirkninger
Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Meget almindelige (over 10%)
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed
Døsighed
Almindelige (1-10%)
Træthed, Vægtøgning
Diarré, Opkastning
Hurtig puls, Lavt blodtryk
Besvær med at styre arme og ben, Bivirkninger fra bevægeapparatet, Rysten, Svimmelhed, Søvnløshed, Uro og rastløshed
Øget svedtendens
Sløret syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Mundbetændelse
Hallucinationer, Ændring i hudens følesans
Manglende vandladning
Tinnitus
Sjældne (0,01-0,1%)
Tarmslyng
Blodtryksfald når man rejser sig, Forhøjet blodtryk, Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem, Forværret astma, Hjerterytmeforstyrrelser
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Forhøjet eller for lavt blodsukker, Udvikling af bryster hos mænd
Forvirring, Kramper, Ufrivillige bevægelser
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys, Småblødninger i hud og slimhinder, Væskeophobning i ansigtet
Impotens, Seksuelle forstyrrelser
 • Visse bivirkninger, fx sløvhed, kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • Bl.a. grøn stær (herunder akut grøn stær), hævelse af tungen, høj feber og selvmordsadfærd er forekommet, uden at man har kunnet bestemme hyppigheden.
 • De fleste bivirkninger ses oftere hos ældre.
 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved langvarig behandling med tricykliske antidepressive midler.

Bør ikke anvendes
 • Ved hjertesvigt, forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem eller i de første måneder efter en blodprop i hjertet bør midlet ikke anvendes.
 • Bør desuden ikke anvendes ved grøn stær eller hvis man lider af manglende vandladning.

Graviditet
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at øge mængden af signalstoffer, bl.a. noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling.
 • Doxepin bliver i kroppen omdannet til stoffet desmethyldoxepin, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet (T½) er 8-24 timer (doxepin) og 33-80 timer (desmethyldoxepin).


Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 25 mg eller 50 mg doxepin (som hydrochlorid). Særlige advarsler
 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har forhøjet tryk i øjet, ved øget produktion af hormon fra skjoldbruskkirtlen samt til mænd med forstørret prostata, da vandladningen kan gå helt i stå.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre eller patienter med visse hjertesygdomme med midlet.
 • Ved epilepsi og andre former for kramper kan anfaldene forøges.
 • Forsigtighed hvis man tidligere har lidt af mani/hypomani (mulig øget risiko for nye episoder).
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Det kan være nødvendigt at justere samtidig behandling mod diabetes.
 • På grund af øget risiko for huller i tænderne anbefales regelmæssig tandlægekontrol, fx hver 3. måned.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, influenzalignende symptomer og mavesmerter.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midler mod psykoser, visse SSRI-midler mod depression, terbinafin (svampemiddel), samt antihistaminer kan øge virkningen af Sinquan®.
 • Phenobarbital (middel mod epilepsi) kan nedsætte virkningen af Sinquan®.
 • Sinquan® kan forstærke virkningen af sovemidler.
 • Sinquan® kan nedsætte virkningen af clonidin (migrænemiddel).
 • Sinquan® må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af andre midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler og lithium) giver risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler25 mg
Pris i kr. 100,05
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler50 mg
Pris i kr. 159,45Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI