Annonce

Sinquan®

Udgået: 09-03-2020

N06AA12

Sinquan® er et middel mod depression. Tricyklisk antidepressivt middel.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Sinquan® anvendes til behandling af depression.

Doseringsforslag

Findes som kapsler.

Voksne

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 50-75 mg i døgnet som kan øges gradvis til højst 300 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 75-150 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser. Ved én daglig dosering tages højst 150 mg ved sengetid.

Bemærk:

 • Til ældre, ved dårligt fungerende lever samt hvis man får kraftige eller vedvarende bivirkninger kan det være nødvendigt med en lavere dosis.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år på grund af øget risiko for selvmordstanker og aggressiv adfærd.

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Døsighed.
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Søvnløshed, Uro og rastløshed.
Besvær med at styre arme og ben, Bivirkninger fra bevægeapparatet, Rysten.
Lavt blodtryk.
Sløret syn.
Svimmelhed, Træthed.
Diarré, Opkastning.
Hurtig puls.
Vægtøgning.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hallucinationer.
Ændring i hudens følesans.
Mundbetændelse.
Tinnitus.
Manglende vandladning.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys, Småblødninger i hud og slimhinder.
Væskeophobning i ansigtet.
Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem, Hjerterytmeforstyrrelser.
Forværret astma.
Impotens, Seksuelle forstyrrelser, Udvikling af bryster hos mænd.
Forhøjet eller for lavt blodsukker.
Blodtryksfald når man rejser sig, Forhøjet blodtryk.
Forvirring.
Kramper.
Tarmslyng.
Ufrivillige bevægelser.
 • Visse bivirkninger, fx sløvhed, kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • Bl.a. grøn stær (herunder akut grøn stær), hævelse af tungen, høj feber og selvmordsadfærd er forekommet, uden at man har kunnet bestemme hyppigheden.
 • De fleste bivirkninger ses oftere hos ældre.
 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved langvarig behandling med tricykliske antidepressive midler.

Bør ikke anvendes

 • Ved hjertesvigt, forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem eller i de første måneder efter en blodprop i hjertet bør midlet ikke anvendes.
 • Bør desuden ikke anvendes ved grøn stær eller hvis man lider af manglende vandladning.

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har forhøjet tryk i øjet, ved øget produktion af hormon fra skjoldbruskkirtlen samt til mænd med forstørret prostata, da vandladningen kan gå helt i stå.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre eller patienter med visse hjertesygdomme med midlet.
 • Ved epilepsi og andre former for kramper kan anfaldene forøges.
 • Forsigtighed hvis man tidligere har lidt af mani/hypomani (mulig øget risiko for nye episoder).
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Det kan være nødvendigt at justere samtidig behandling mod diabetes.
 • På grund af øget risiko for huller i tænderne anbefales regelmæssig tandlægekontrol, fx hver 3. måned.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, influenzalignende symptomer og mavesmerter.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midler mod psykoser, visse SSRI-midler mod depression, terbinafin (svampemiddel), samt antihistaminer kan øge virkningen af Sinquan®.
 • Phenobarbital (middel mod epilepsi) kan nedsætte virkningen af Sinquan®.
 • Sinquan® kan forstærke virkningen af sovemidler.
 • Sinquan® kan nedsætte virkningen af clonidin (migrænemiddel).
 • Sinquan® må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af andre midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler og lithium) giver risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Graviditet

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffer, bl.a. noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling.
 • Doxepin bliver i kroppen omdannet til stoffet desmethyldoxepin, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () er 8-24 timer (doxepin) og 33-80 timer (desmethyldoxepin).

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 25 mg eller 50 mg doxepin (som hydrochlorid). 

Hjælpestoffer

Andre:

Lactose : hårde kapsler 25 mg, hårde kapsler 50 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)hårde kapsler 25 mg100 stk.Udgået 09-03-2020
(Recept)hårde kapsler 50 mg100 stk.Udgået 09-03-2020

Substitution

Foto og identifikation

hårde kapsler 25 mg
PrægSINEQUAN 25,
KærvIkke relevant
Farvegennemsigtig, hvid
Mål i mm.5,1 x 14,2
hårde kapsler 25 mg
hårde kapsler 50 mg
PrægSINEQUAN 50,
KærvIkke relevant
Farvegennemsigtig, hvid
Mål i mm.6,3 x 18,1
hårde kapsler 50 mg

Revisionsdato

ti. 14. jul. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 10. august 2020.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI