Annonce

Slenyto®


Producent: Takeda Pharma

Indeholder
Slenyto® er et sovemiddel.

Virksomme stoffer
Melatonin

Anvendelse

Slenyto® anvendes til behandling af:

  • Søvnløshed hos børn og unge i alderen 2-18 år med autismespektrumforstyrrelse (ASD) og/eller Smith-Magenis-syndrom, der er en arvelig sygdom, som påvirker nerverne og hjernen.

Doseringsforslag

Findes som depottabletter.

Børn og unge 2-18 år. Begyndelsesdosis 2 mg ½-1 time før sovetid. Dosis kan øges til højst 10 mg.

Bemærk:

  • Dosis tages sammen med eller efter et måltid.
  • Erfaring savnes vedr. behandling længere end 2 år.
  • Depottabletterne skal synkes hele og må ikke tygges eller knuses.
  • For at lette indtag kan depottabletter kommes i fødevare som yoghurt eller is umiddelbart før de skal tages.


Mulige bivirkninger
Generelt er der kun set milde bivirkninger ved kortvarig brug af Slenyto®, selv ved meget høje doser. Oftest:Døsighed Hovedpine Kvalme Svimmelhed Andre bivirkninger er kun set meget sjældent og i nogle tilfælde er det usikkert, om der har været en sammenhæng med indtaget af Slenyto®.Indtag af Slenyto® sammen med sukkerholdige måltider kan muligvis påvirke sukkeroptagelsen i kroppen, hvis man fx lider af diabetes. Påvirkning af humøret (nedtrykthed) og øget aggressivitet er set i nogle tilfælde. Hos personer, der har indtaget melatonin, er der set enkelte tilfælde af en bestemt form for leverbetændelse og forstørrelse af brystvævet hos mænd, men det var usikkert om der var en sammenhæng med brugen af melatonin.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må tappes.


Virkning

Melatonin er et søvnregulerende hormon, som udskilles fra koglekirtlen i hjernen. Udskillelsen styres bl.a. af døgnrytmen og mængden af dagslys. Kunstigt tilføjet melatonin har i nogle tilfælde vist sig, at kunne forbedre søvnkvaliteten. Det gælder bl.a. hos personer over 55 år, da den naturlige udskillelse af melatonin falder med alderen samt hos børn og unge med visse diagnoser (fx autisme).

Halveringstiden i blodet (T½ (4006)) er 3-4 timer.Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 1 mg eller 5 mg melatonin.Særlige advarsler

Slenyto® bør ikke indtages sammen med alkohol, da den søvnregulerende effekt nedsættes.

Autoimmune sygdomme

Der er begrænset erfaring med brug hos patienter med såkaldt autoimmune sygdomme (fx visse former for gigt, visse typer sygdomme med blodmangel eller visse former for betændelse i leveren). Der har været enkelte tilfælde, hvor sygdommen er blevet forværret samtidigt med, at man har taget Slenyto®.

Blodsukker

Der har været enkelte tilfælde med påvirkning af blodsukkermålinger, når melatonin er taget sammen med måltider med stort indhold af kulhydrater. Ved diabetes og nedsat følsomhed over for glucose bør melatonin tages mindst 2 timer (og gerne 3 timer) før eller efter et måltid.

Døsighed

Slenyto® kan medføre døsighed. Man skal være opmærksom på evt. situationer, hvor dette kan udgøre en sikkerhedsrisiko (fx bilkørsel og betjening af maskiner).

Kramper

Øget hyppighed af krampeanfald har været forbundet med brug af melatonin ved eksisterende tendens til kramper (fx epilepsi), men sammenhængen er usikker.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Bør ikke bruges ved dårligt fungerende lever pga. manglende erfaring.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Fluvoxamin (mod depression) øger virkningen af Slenyto®. Kombinationen bør undgås.
  • Slenyto® kan øge virkningen af sovemidler og benzodiazepiner.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 60 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke depottabletter1 mg
Pris i kr. 494,80
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke depottabletter5 mg
Pris i kr. 1.159,95

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI