Annonce

Sofradex®, komb.


Producent: Sanofi

Indeholder
Sofradex® er et øjen- og øremiddel med binyrebarkhormon og antibiotikum i kombination.

Virksomme stoffer
Dexamethason
Framycetin
Gramicidin

Anvendelse

Sofradex® anvendes i øjet eller øret, når der på samme tid forekommer betændelsesagtige reaktioner (inflammation) og infektion med bakterier, der kan påvirkes af framycetin og gramicidin.


Doseringsforslag

Findes som øjen- og øredråber.

Øjendråber

 • Sædvanligvis 1 i det inficerede øje dråbe i øjet 3-4 gange i døgnet.
 • Midlet må ikke anvendes i mere end 10 dage uden kontrol hos øjenlæge.

Øredråber

 • Sædvanligvis 2-4 dråber i øregangen 3-4 gange i døgnet.

Bemærk: Binyrebarkhormoner bør så vidt muligt kun anvendes i korte perioder for at undgå bivirkninger.Mulige bivirkninger
Bivirkningerne i skemaet er registreret udelukkende ved brug af øjendråber. Ved behandling med øredråber kan man få hududslæt ved kontakt med midlet i øregangen. Allergiske reaktioner kan forekomme, men er sjældne.
Almindelige (1-10%)
Forandringer på hornhinden, Grøn stær(efter langvarig brug), Øjenirritation(svie ved applikation)
Ikke almindelige (0,1-1%)
Hornhindebetændelse
Sjældne (0,01-0,1%)
Brist af hornhinden, Grå stær(efter langvarig brug)
Ikke kendt
Overfølsomhed
Høretab, Sløret syn
 • Forhøjet tryk i øjet debuterer typisk 2-8 uger efter start på behandlingen. Ubehandlet kan det forårsage grøn stær med blivende synstab. Trykstigningen kan også ses hos børn.
 • Binyrebarkhormoner kan fremskynde udvikling af grå stær og vækst af svampe.
 • Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.

Bør ikke anvendes
 • Bør ikke anvendes ved virus- eller svampeinfektion i ørerne, i øjet eller i øjenomgivelserne, medmindre der samtidig anvendes et middel, som dræber de pågældende virus eller svampe.
 • Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for indholdsstofferne eller andre aminoglykosider inkl. hjælpestoffet neomycin.
 • Øredråber bør ikke anvendes i ørerne ved hul - eller mistanke om hul - på trommehinden.

Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning

Virker dels ved at hæmme de vævsreaktioner, som ses i øjnene eller ørerne ved inflammation (dexamethason), dels bakteriedræbende (framycetin og gramicidin).Lægemiddelformer

Øjen- og øredråber, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg dexamethason (som metasulfabenzoat), 5 mg framycetinsulfat og 50 mikrogram gramicidin.Særlige advarsler
 • Midlet må ikke anvendes sammen med kontaktlinser, da det indeholder mikrokrystaller, som kan sætte sig på bagsiden af linserne og beskadige hornhinden.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør du kontakte din læge.


Brug af anden medicin

Samtidig behandling med visse HIV-midler kan øge risikoen for bivirkninger.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 8 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke øjen- og øredråber, opl.0,5 +5,0 +0,05 mg/ml
Pris i kr. 123,25
Pakning 8 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke øjen- og øredråber, opl.0,5 +5,0+ 0,05 mg/ml2care4
Pris i kr. 118,05
Pakning 8 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke øjen- og øredråber, opl.0,5 +5,0 +0,05 mg/mlOrifarm
Pris i kr. 119,70Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI