Annonce

Solian®


Producent: Sanofi

Indeholder
Solian® er et middel mod psykoser.

Virksomme stoffer
Amisulprid

Anvendelse

Solian® anvendes til behandling af skizofreni og andre psykoser præget af negative symptomer, fx mangel på initiativ.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Akutte psykoser:

Voksne. Sædvanligvis 400-800 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser. Dosis kan øges til 1.200 mg i døgnet.

Overvejende negative symptomer:

Sædvanligvis 50-300 mg i døgnet.

Bemærk: Man har begrænset erfaring med behandling af ældre og ingen erfaring med behandling af børn yngre end pubertetsalderen.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Langsomme bevægelser
Almindelige (1-10%)
Vægtøgning
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Lavt blodtryk
Mælkeflåd, Smerter i brysterne, Udvikling af bryster hos mænd, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Angst, Søvnighed, Søvnløshed, Ufrivillige langsomme bevægelser, Uro og rastløshed
Manglende orgasme, Rejsningsproblemer, Udebleven menstruation
Sløret syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Leverskade
Forhøjet blodtryk, Langsom puls, Lungebetændelse pga. opkast i lungerne*
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet, Forhøjet blodsukker
Knogleskørhed
Forvirring, Kramper, Ufrivillige bevægelser
Allergiske reaktioner
Manglende vandladning
Sjældne (0,01-0,1%)
Pludselig død
Blodprop i de dybe vener, Hjerterytmeforstyrrelser, Påvirkning af ekg**
For lidt natrium i blodet
Godartet svulst i hypofysen, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Ikke kendt
Overfølsomhed over for sollys

* Oftest set ved samtidig brug af andre midler, der virker hæmmende på centralnervesystemet.

** Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

 • Malignt neuroleptikasyndrom er en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.

Bør ikke anvendes
 • Ved stærk svækket bevidsthed, ved svulst i binyremarven (fæokromocytom) og visse former for kræft (fx brystkræft) bør midlet ikke anvendes.
 • Midlet må ikke anvendes ved visse former for forstyrrelser af hjerterytmen (forlænget QT-interval).
 • Ved samtidig anvendelse af lægemidler som giver uregelmæssig hjerterytme (forlænget QT-interval).

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 12 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg eller 200 mg (delekærv) amisulprid.Særlige advarsler
 • Anvendes med forsigtighed:
  • Til ældre
  • Ved hjerte-karsygdom
  • Ved øget risiko for hjerneblødning/blodprop i hjernen
  • Ved parkinsonisme
  • Ved sygdom i hjernen
  • Ved tendens til kramper.
 • Hvis man oplever feber eller andre symptomer på infektion uden umiddelbar årsag, skal man kontakte lægen.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • På grund af midlets mulige effekt på hjerterytmen, skal man til kontrol hos lægen både før man starter behandlingen og i løbet af behandlingen.

  Midlet skal anvendes med særlig forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.

  Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Leverskade er forekommet. Hvis man oplever symptomer på påvirkning af leveren (fx kraftesløshed, nedsat appetit, kvalme, mavesmerter, gulsot) skal man straks kontakte en læge.
 • Antipsykotika og herunder særligt bl.a. Amisulprid "DLF", kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man har haft brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Må ikke bruges samtidig med midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
 • Samtidig brug af clozapin (et andet middel mod psykoser) kan øge virkningen af Solian®.
 • Solian® forstærker den søvndyssende effekt af beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • Solian® kan nedsætte virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 90 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter50 mg
Pris i kr. 232,00
Pakning 90 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter50 mgOrifarm
Pris i kr. 336,00
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter200 mg2care4
Pris i kr. 266,60
Pakning 90 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter200 mg
Pris i kr. 426,15
Pakning 90 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter200 mg2care4
Pris i kr. 429,00
Pakning 90 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter200 mgParanova Danmark
Pris i kr. 445,75

Substitution
tabletter 50 mg
tabletter 200 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI