Annonce

Solifenacinsuccinat "Accord"


Producent: Accord

Indeholder
Solifenacinsuccinat "Accord" er et middel mod overaktiv blære. Virker afslappende på muskelsammentrækninger i urinblæren.

Virksomme stoffer
Solifenacin

Anvendelse

Solifenacinsuccinat "Accord" anvendes til at behandle vandladningsforstyrrelser, fx pludselig, uimodståelig vandladningstrang eller ufrivillig vandladning.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne. Sædvanligvis 5 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan evt. øges til 10 mg 1 gang i døgnet.

Bemærk:

 • Ved manglende virkning efter 1-2 måneder bør behandlingen stoppes, og lægen vil tilbyde dig andre behandlingsmuligheder.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Mundtørhed
Almindelige (1-10%)
Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Kvalme, Mavesmerter
Uskarpt syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Væskeophobning i fx arme og ben
Søvnighed
Urinvejsinfektion
Vandladningsbesvær
Sjældne (0,01-0,1%)
Tilstopning af tyktarmen
Manglende vandladning
Ikke kendt
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
 • Efter markedsføringen er der rapporteret meget sjældne tilfælde af hjertebanken, alvorlig hudreaktion, allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet samt konfusion.
 • Risiko for forvirring særligt hos ældre.

Bør ikke anvendes
 • Ved vandladningsstop og alvorlige tarmsygdomme bør midlet ikke anvendes.
 • Må desuden ikke anvendes ved ubehandlet grøn stær samt ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 10 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker ved at hæmme impulser i det automatiske (autonome) nervesystem, så muskulaturen i urinblæren afslappes.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 45-68 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg og 10 mg solifenacinsuccinat.Særlige advarsler

Midlet skal tages med forsigtighed ved Forstørret prostata og visse mave-tarmlidelser samt ved nervebetændelse.

Nedsat leverfunktion

 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Proteasehæmmere (midler mod HIV) og itraconazol (svampemiddel) øger virkningen af Solifenacinsuccinat "Accord".
 • Epilepsimidler (carbamazepin og phenytoin) samt tuberkulosemidler (rifabutin og rifampicin) nedsætter virkningen af Solifenacinsuccinat "Accord".
 • Solifenacinsuccinat "Accord" kan nedsætte virkningen af metoclopramid (middel mod kvalme).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg
Pris i kr. 30,60
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter10 mg
Pris i kr. 35,55
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter10 mg
Pris i kr. 80,80

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 5 mg
filmovertrukne tabletter 10 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI