Annonce

Sparkal®, komb.


Producent: HEXAL

Indeholder
Sparkal® er et vanddrivende middel. Kaliumtabende og kaliumbesparende middel i kombination.

Virksomme stoffer
Amilorid
Hydrochlorthiazid

Anvendelse

Sparkal® anvendes:

 • ved ødemer (ophobning af vand i kroppen), som optræder ved fx svigtende hjertefunktion
 • mod forhøjet blodtryk.

Doseringsforslag

Findes som tabletter og mite tabletter.

Voksne

Vand i kroppen

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1-2 tabletter eller 2-4 mite tabletter i døgnet.
 • Vedligeholdelsesdosis. Dosis reduceres til den lavest virksomme.

Forhøjet blodtryk

 • Sædvanligvis 1 mite tablet om morgenen.

Bemærk

 • Erfaring savnes ved børn og unge under 18 år.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme
Hjerterytmeforstyrrelser, Hoste, Åndenød
For lidt kalium i blodet, For meget kalium i blodet, Forhøjet blodsukker, Forhøjet urinsyre i blodet
Hovedpine, Svimmelhed
Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodtryksfald når man rejser sig, Hjertekrampe
For lidt natrium i blodet, Væskemangel
Ledsmerter, Muskelsvaghed
Depression, Forvirring, Nervøsitet, Ændring i hudens følesans
Overfølsomhed over for sollys
Ufrivillig vandladning
Synsforstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Blødning i mave-tarmkanalen
Karbetændelse
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Forstyrrelse i saltbalancen
Besvimelsesanfald
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Påvirkning af nyrerne
Meget sjældne (under 0,01%)
Betændelse i bugspytkirtlen
Lungesygdom
Ikke kendt
Betændelseslignende reaktion i lungerne
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Hudkræft

Bør ikke anvendes

Sparkal® bør ikke anvendes ved:

 • kendt overfølsomhed over for thiazider pga. risiko for krydsallergi
 • for meget kalium i blodet
 • for lavt natriumindhold i blodet
 • meget dårligt fungerende lever.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes. Hvis du er i stabil behandling for forhøjet blodtryk.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning

Virker vanddrivende på grund af såvel amilorid som hydrochlorthiazid.

 • Begge indholdsstoffer øger saltudskillelsen gennem nyrerne.
 • Den øgede saltudskillelse vil "trække" vand med, og herved øges urinmængden.
 • Den øgede urinmængde vil i de første dage af behandlingen ofte føre til hyppige vandladninger.
 • Amilorid virker hæmmende, hvorimod hydrochlorthiazid virker fremmende på udskillelsen af kalium. Disse to modsatrettede virkninger er dog ingen garanti for en normal kaliumbalance.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og varer ca. 24 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 6-9 timer (amilorid) og 9-13 timer (hydrochlorthiazid).


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 5 mg amiloridhydrochlorid og 50 mg hydrochlorthiazid.

Sparkal® mite, tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 2,5 mg amiloridhydrochlorid og 25 mg hydrochlorthiazid.Særlige advarsler
 • Midlet skal tages med forsigtighed ved:
  • ældre
  • alvorlig åreforkalkning
  • urinsyregigt
  • sukkersyge
  • visse bindevævssygdomme.
 • Indholdet af kalium og natrium i blodet bør kontrolleres under behandlingen, da forstyrrelser i kaliumbalancen kan optræde.
 • Forsigtighed hvis du tidligere har oplevet alvorlig overfølsomhed for visse sulfonamider, som sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin.
 • Langvarig brug af hydrochlorthiazid kan muligvis øge risikoen for hudkræft, og du bør begrænse solbadning og brugen af solarium. Brug evt. creme med høj solfaktor.
 • Kontakt din læge, hvis du oplever mistænkelige sår eller pletter.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Kolesterolnedsættende midler (colestipol og colestyramin) kan hæmme virkningen af Sparkal®. Sparkal® skal derfor tages 4 timer før colestipol eller colestyramin.
 • Sparkal® kan øge virkningen af andre vanddrivende midler, midler mod forhøjet blodtryk, magnesium og digoxin (hjertemiddel).
 • Sparkal® kan desuden øge risikoen for forgiftning med lithium (middel mod manier).
 • Ved samtidig indtagelse af Sparkal® og ACE-hæmmere (midler mod forhøjet blodtryk) øges mængden af kalium i blodet.
 • Samtidig behandling med sotalol (betablokker) øger risikoen for besvimelsesanfald og påvirkning af ekg.
 • Ved samtidig behandling med midler mod depression (SSRI´er) eller carbamazepin (middel mod epilepsi) er der øget risiko for for lavt natriumindhold i blodet.
 • NSAID (midler mod gigt og muskelsmerter) kan nedsætte effekten af Sparkal®.
 • Ved samtidig behandling med Sparkal® og binyrebarkhormon kan mængden af kalium i blodet nedsættes.
 • Lang tids behandling med vanddrivende midler kan øge blodsukkeret og påvirke effekten af midler mod diabetes.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter25 + 2,5 mg
Pris i kr. 379,65
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter50 + 5 mg2care4
Pris i kr. 136,65
Pakning 125 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter50 + 5 mg
Pris i kr. 171,95Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI