Annonce

Steglujan, komb.


Producent: MSD

Indeholder
Steglujan er et middel mod diabetes.

Virksomme stoffer
Ertugliflozin
Sitagliptin

Anvendelse

Steglujan anvendes til behandling af:

 • Diabetes type 2, hvor det forhøjede blodsukker ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med metformin og/eller sulfonylurinstof i kombination med et af de virksomme stoffer i Steglujan sammen med diæt og motion.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • Begyndelsesdosis. 5 mg/100 mg om morgenen.
 • Vedligeholdelsesdosis. Dosis kan øges til 15 mg/100 mg om morgenen.

Bemærk:

 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Tabletterne bør synkes hele.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Glemt dosis
  • Glemt dosis kan tages senest om aftenen samme dag, hvis du har glemt din morgendosis.
  • Hvis det ikke længere er samme dato, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Svampeinfektion i skeden(også andre svampeinfektioner i kønsorganer hos kvinder)
Almindelige (1-10%)
Tørst
For lille væskevolumen i blodet
høj blodprocent
Lavt blodsukker*, Ændringer i blodets fedtindhold
Hovedpine
Betændelse i forhuden(som svampeinfektion - også andre svampeinfektioner i kønsorganer hos mænd), Forhøjet urinstof i blodet, Hyppig vandladning
Ikke almindelige (0,1-1%)
Svimmelhed
Sjældne (0,01-0,1%)
Syreophobning i blodet(diabetes)
Ikke kendt
Alvorlig infektion i hud og bindevæv**
Betændelse i bugspytkirtlen
Lungesygdom
Ledproblemer, Ledsmerter, Rygsmerter
Alvorlig hudreaktion, Hududslæt med blæredannelse, Karbetændelse i huden
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Overfølsomhedsreaktioner(herunder anafylaktisk chok – en akut alvorlig allergisk tilstand)
Nyresvigt, Påvirkning af nyrerne

* Lavt blodsukker ses hyppigere ved samtidig behandling med andre tabletter mod diabetes type 2.

** Du skal kontakte en læge, hvis du oplever feber eller utilpashed sammen med smerter, ømhed, rødme eller hævelse i området omkring kønsdelene eller mellemkødet, da det kan være tegn på Fourniers gangræn (en alvorlig infektion i hud og bindevæv i mellemkødet). Lægen vil afbryde behandlingen med Steglujan, hvis du har fået Fourniers gangræn.

Hos patienter, som allerede har en høj risiko for amputation, har et andet lignende middel mod diabetes - canagliflozin - vist sig at øge risikoen for amputation af underekstremiteter, især tæerne. Tilsvarende er set for ertuglifluzin i en igangværende undersøgelse.


Bør ikke anvendes

Steglujan bør ikke anvendes ved:

 • Tidligere overfølsomhedsreaktion over for lignende midler mod diabetes type 2.
 • Insulinkrævende diabetes type 1
 • Diabetes med syreophobning i blodet.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 døgns karantæne.


Virkning

Ertugliflozin

 • Virker uafhængigt af insulin ved at hæmme det protein, som transporterer sukker tilbage til blodbanen, når blodet filtreres i nyrerne. Når dette protein hæmmes, øges udskillelsen af sukker i urinen, og blodsukkeret sænkes.
 • Halveringstid i blodet (T½) er ca. 17 timer.

Sitagliptin

 • Virker ved at stimulere frigørelsen af insulin og hæmme frigørelsen af glucagon. Glucagon er et hormon, der ligesom insulin dannes i bugspytkirtlen, men som har den modsatte virkning. Herved nedsættes sukkerindholdet i blodet.
 • Halveringstid i blodet (T½) er ca. 12 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder:

 • 5 mg ertugliflozin og 100 mg sitagliptin
 • 15 mg ertugliflozin og 100 mg sitagliptin.


Særlige advarsler
 • Du skal straks kontakte din læge, hvis du oplever symptomer på diabetes med syreophobning i blodet (diabetisk ketoacidose), da behandlingen med Steglujan sandsynligvis skal stoppes. Symptomerne er fx:
  • Hurtigt vægttab
  • Kvalme og opkastning
  • Mavesmerter
  • Stor tørst
  • Vejrtrækningsproblemer
  • Forvirring
  • Usædvanlig træthed
  • Sødlig ånde
  • Sød eller metallisk smag i munden
  • Urin og sved, der lugter anderledes end normalt.
 • Steglujan skal anvendes med forsigtighed:
  • til ældre over 75 år
  • ved hjertesvigt.
 • Ved visse tilstande med påvirkning af både blodtryk og væske-/blodbalance kan det midlertidigt være nødvendigt at afbryde behandlingen med Steglujan.
 • Det er vigtigt at indtage rigelig væske under behandling med Steglujan. Du vil blive kontrolleret for tegn og symptomer på tab af væske og salt i kroppen. Brug af vanddrivende midler (diuretika) kan forværre dehydrering (væskebalancen).
 • Fodpleje:
  • Det er vigtigt, at du rutinemæssig får forpleje for at undgå rifter eller sår på fødderne.
  • Hvis du får rifter/sår, skal du omgående kontakte din læge, så du kan få behandling for at forebygge infektion og større sår, herunder diabetisk fodsår.
  • Hvis du tidligere har fået amputation, vil lægen følge dig nøje eller evt. stoppe behandlingen med Steglujan.
 • Ved anvendelse af visse analysemetoder, vil en urinprøve fejlagtigt vise indhold af glucose (sukker) på grund af Steglujans virkningsmekanisme.
 • Behandlingen med Steglujan vil blive afbrudt ved større operationer eller alvorlig, akut sygdom, og der vil blive taget blodprøver til kontrol for såkaldte ketonstoffer i blodet.
 • Kontakt din læge ved vedvarende kraftige mavesmerter, som kan være et symptom på akut betændelse i bugspytkirtlen.
 • Hvis du tidligere har haft akut betændelse i bugspytkirtlen.
 • Du skal være ekstra opmærksom, hvis du har får symptomer på betændelse i bugspytkirtlen fx mavesmerter, der stråler om i ryggen, fedtdiarré og vægttab. Kontakt din læge, hvis nogle symptomer viser sig.
 • Hvis du får hududslæt med blæredannelse, skal du straks kontakte din læge, da behandlingen med Steglujan muligvis skal afbrydes.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Steglujan kan øge virkningen af vanddrivende midler (diuretika).
 • Ved samtidig behandling med andre diabetesmidler kan det være nødvendigt at nedsætte dosis af disse for at undgå for lavt blodsukker.
 • Samtidig brug af en række lægemidler, fx rifampicin (antibiotikum), kan nedsætte virkningen af Steglujan.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5+100 mg
Pris i kr. 788,20
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter15+100 mg
Pris i kr. 788,20
Pakning 98 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5+100 mg
Pris i kr. 2.716,55
Pakning 98 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter15+100 mg
Pris i kr. 2.716,55

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI