Annonce

Stesolid®

Stesolid Rektal Prefill

N05BA01

Stesolid® er et beroligende og krampestillende middel. Benzodiazepin.

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Stesolid® anvendes som beroligende middel ved angst og uro eller før operation eller undersøgelse.
 • Anvendes desuden ved visse former for kramper, fx feberkramper hos børn og epileptiske kramper, samt til behandling af abstinenser efter alkoholmisbrug.
 • Endelig kan midlet virke muskelafslappende ved fx spasticitet (tilstande med spændte og stive muskler), som skyldes en lidelse i hjernen.

Doseringsforslag

Findes som tabletter og rektalvæske (væske til indføring i endetarmen).

Angst og uro

 • Tabletter
  • Voksne. Som regel 2-5 mg 1-3 gange i døgnet. Ved akut uro og behandling for abstinenser kan det være nødvendigt med højere doser.
  • Børn 1-3 år. Som regel 1-2 mg 1-3 gange i døgnet.
  • Børn over 3 år. Som regel 2-4 mg 1-3 gange i døgnet.
  • Ældre. Som regel halv voksendosis.

Spastiske tilstande

 • Tabletter
  • Som regel 5-15 mg i døgnet.

Beroligende før operation eller undersøgelser samt ved feberkramper og andre kramper

 • Rektalvæske
  • Voksne og børn over 3 år. Som regel 5-10 mg.
  • Børn 1-3 år samt ældre. Som regel 5 mg.
  • Børn under 1 år. Som regel 0,25-1 mg pr. kg legemsvægt.
  • Bemærk: Ved børn 0-3 år føres spidsen at tuben kun ind til første mærke.
 • Bemærk:
  • Til børn under 1 år bruges midlet normalt kun som behandling ved kramper.
  • Behandling af børn under 3 måneder bør foregå på sygehus.

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Sløvhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Abstinenser, Træthed.
Besvær med at styre arme og ben, Rysten, Langsomme bevægelser.
Forvirring.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Balanceforstyrrelser.
Hukommelsesbesvær, Muskelsvækkelse, Svimmelhed.
Koncentrationsbesvær, Talebesvær.
Nedsat vejrtrækning.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Hjertesvigt, Langsom puls.
Leverpåvirkning.
Bevidsthedstab.
Depression, Følelsesforfladigelse, Nedsat reaktionsevne, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro.
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning.
Impotens, Udvikling af bryster hos mænd.
Vejrtrækningsstop.
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Ikke kendt.Dobbeltsyn, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Ufrivillige øjenbevægelser.

* Øget sekret i luftvejene og øget spytdannelse ses især hos børn.

** Ved højere doser er der øget risiko for hukommelsestab i forhold til begivenheder, efter man har taget midlet.

*** Uventede psykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen afbrydes.

Ved indsprøjtning i en blodåre kan der i enkelte tilfælde opstå overfladisk årebetændelse på indstiksstedet.

Bør ikke anvendes

 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes, da tilstanden kan forværres.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær.
 • Midlet bør desuden ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lunger og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Særlige advarsler

 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lunger og det kan være nødvendigt med en lavere dosis (behandling bør undgås ved meget dårligt fungerende lunger).
 • Ved depression eller angst ifm. depression bør midlet ikke anvendes som eneste behandling, da der kan være risiko for forværring af depressionen.
 • Benzodiazepiner kan anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinafhængighed eller alvorlige personlighedsforstyrrelser bl.a. pga. risikoen for ny afhængighed.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Ved længere tids behandling af overvægtige går der længere tid, før den maksimale virkning kan ses og virkningen vedvarer i længere tid efter behandlingen stoppes.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Indhold af benzylalkohol

 • Stesolid® rektalvæske indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer eller lever, da der ved høje doser kan være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.
 • Der er set dødelige bivirkninger hos nyfødte og alvorlige bivirkninger hos børn under 3 år ved brug af midler, der indeholder benzylalkohol. Midler med benzylalkohol må derfor ikke anvendes til nyfødte (under 4 uger gamle) eller i mere end 1 uge til børn under 3 år, med mindre det er godkendt af en læge.

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever og med forsigtighed ved mindre alvorlige tilfælde af dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midler mod mavesår (esomeprazol, omeprazol) og disulfiram (Antabus®), kan øge virkningen af Stesolid®.
 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Stesolid®.

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes anvendelse under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Ved anvendelse i 3. trimester kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet.

Evt. indhold af benzylalkohol:

Visse lægemiddelformer med diazepam (Stesolid® rektalvæske) indeholder benzylalkohol, og ved høje doser kan der være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling. Hvis du har epilepsi, skal du udmeldes af donorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 15-30 minutter (tabletter eller rektalvæske).
 • Halveringstiden i blodet () er 2-5 døgn, dog længere hos overvægtige.

Håndtering og holdbarhed

Rektalvæske, opløsning: endosis (rektaltube) skal bruges med det samme, efter folieposen er åbnet.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg (delekærv) eller 5 mg (delekærv) diazepam.
Stesolid Rektal Prefill,rektalvæske, opløsning (rektalsprøjte). 1 ml indeholder 5 mg diazepam.
Rektalvæske, opløsning, endosis (rektaltube). 1 dosis indeholder 5 mg eller 10 mg diazepam.

Hjælpestoffer

Konservering:

Benzoesyre (E210) : rektalvæske, opløsning 5 mg/ml, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 5 mg/dosis, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 5 mg/dosis, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 10 mg/dosis, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 10 mg/dosis
Benzylalkohol : rektalvæske, opløsning 5 mg/ml, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 5 mg/dosis, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 5 mg/dosis, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 10 mg/dosis, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 10 mg/dosis
Natriumbenzoat (E211) : rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 5 mg/dosis, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 5 mg/dosis, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 10 mg/dosis, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 10 mg/dosis

Andre:

Ethanol : rektalvæske, opløsning 5 mg/ml, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 5 mg/dosis, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 5 mg/dosis, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 10 mg/dosis, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 10 mg/dosis
Glycofurol : rektalvæske, opløsning 5 mg/ml
Lactose : tabletter 2 mg, tabletter 5 mg
natriumbenzoat : rektalvæske, opløsning 5 mg/ml
Propylenglycol : rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 5 mg/dosis, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 5 mg/dosis, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 10 mg/dosis, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 10 mg/dosis
Renset vand : rektalvæske, opløsning 5 mg/ml, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 5 mg/dosis, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 5 mg/dosis, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 10 mg/dosis, rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 10 mg/dosis

Firma

Tilskud

Rektalvæske:

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)tabletter 2 mg25 stk.73,10
(Recept)tabletter 2 mg50 stk.109,30
(Recept)tabletter 2 mg100 stk.140,10
(Recept)tabletter 5 mg25 stk.85,15
(Recept)tabletter 5 mg50 stk.103,95
(Recept)tabletter 5 mg100 stk.117,35
(Recept)rektalvæske, opløsning 5 mg/ml5 x 2 mlUdgået 26-12-2022
(Recept)rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 5 mg/dosis5 x 2,5 ml365,25
(Recept)rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 5 mg/dosis5 x 2,5 ml364,55
(Recept)rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 10 mg/dosis5 x 2,5 ml385,35
(Recept)rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 10 mg/dosis5 x 2,5 mlUdgået 20-03-2023

Substitution

Foto og identifikation

tabletter 2 mg
PrægCC, C
KærvDelekærv
Farvehvid
Mål i mm.6 x 6
tabletter 2 mg
tabletter 5 mg
PrægD, CL
KærvDelekærv
Farvehvid
Mål i mm.8 x 8
tabletter 5 mg

Revisionsdato

ma. 2. jan. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 20. marts 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI