Annonce

Strattera


Producent: Eli Lilly

Indeholder
Strattera er et middel mod forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD).

Virksomme stoffer
Atomoxetin

Anvendelse

Strattera anvendes til behandling af forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD) både hos børn over 6 år, unge og voksne.

Strattera bør kun anvendes, når behandlingen er indledt af en læge med særligt kendskab til behandling af ADHD.


Doseringsforslag

Findes som kapsler og oral opløsning (væske til at drikke).

Patienter under 70 kg

 • Begyndelsesdosis. 0,2-0,5 mg pr. kg legemsvægt fordelt på 1-2 doser i døgnet i mindst 7 dage.
 • Vedligeholdelsesdosis. 1,2-1,8 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Dosis bør ikke overstige 1,8 mg pr. kg legemsvægt (eller i alt 120 mg) i døgnet.

Patienter over 70 kg

 • Begyndelsesdosis.10-40 mg fordelt på 1-2 doser i døgnet i mindst 7 dage.
 • Vedligeholdelsesdosis. 80-120 mg i døgnet. Sikkerheden ved enkeltdoser over 120 mg og døgndoser over 150 er ikke undersøgt.

Bemærk:

 • Kapslerne bør synkes hele.
 • Kapslerne bør ikke åbnes, da indholdet irriterer øjnene.


Mulige bivirkninger
Tabellen angiver bivirkningsfrekvenser hos børn.
Meget almindelige (over 10%)
Nedsat appetit
Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Forhøjet blodtryk, Hurtigere puls
Hovedpine, Søvnighed
Almindelige (1-10%)
Træthed, Vægttab
Forstoppelse
Angst, Depression, Humørsvingninger, Irritabilitet, Svimmelhed, Søvnlignende sløvhedstilstand, Søvnløshed, Tics, Uro og rastløshed
Betændelse i huden, Hudkløe
Forstørrede pupiller
Ikke almindelige (0,1-1%)
Påvirkning af ekg(herunder forlænget QT-interval*)
Aggressivitet, Besvimelsesanfald, Følelsesmæssig ustabilitet, Kramper, Migræne, Nedsat følesans, Psykoser, Rysten, Selvmordstanker eller -adfærd, Ændring i hudens følesans
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverbetændelse, Leverpåvirkning
Hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene
Langvarig smertefuld erektion, Manglende vandladning

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

Voksne:

De hyppigste bivirkninger hos voksne er kvalme, mundtørhed, nedsat appetit, hovedpine, søvnløshed, forhøjet blodtryk og hurtigere puls. Disse bivirkninger ses hos over 10%.

En række bivirkninger ses kun hos voksne, herunder: Smertefulde menstruationer, nedsat sexlyst, betændelse i prostata, rejsningsproblemer, manglende eller forsinket sædafgang.

Herudover ses generelt samme type bivirkninger som hos børn.


Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes ved:

 • alvorlig hjerte-karsygdom eller sygdom i hjernens kar, der kan forværres af øget puls eller blodtryk.
 • visse former for grøn stær (snævervinklet glaukom)
 • ved nuværende eller tidligere svulst i binyremarven (fæokromocytom).

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.


Virkning

Virker opkvikkende ved at øge mængden af signalstoffet noradrenalin i hjernen. Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 3,5 timer.Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg eller 100 mg atomoxetin (som hydrochlorid).

Oral opløsning. 1 ml indeholder 4 mg atomoxetin (som hydrochlorid).Særlige advarsler
 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man selv eller nogle i ens nærmeste familie lider af en bestemt form for hjerterytmeforstyrrelse (forlænget QT-interval) samt ved hjerte-kar-sygdom (bl.a. hurtig puls og forhøjet blodtryk), ved gulsot og ved tidligere tendens til kramper.
 • På grund af midlets mulige effekt på blodtryk og puls, skal man til kontrol hos lægen både før man starter behandlingen og i løbet af behandlingen. Hvis man oplever hjerte-kar-symptomer (fx hjertebanken, åndenød, brystsmerter udløst af anstrengelse) under behandlingen, skal man søge læge.
 • Vækst og udvikling hos børn og unge bør overvåges af lægen.
 • Under behandlingen skal lægen holde øje med, om man udviklinger psykiske bivirkninger som fx angst, aggressivitet eller depression.
 • Ved psykoser eller manier skal det overvejes, at stoppe behandlingen.
 • Man skal have skærpet opmærksomhed på evt. selvmordsrelaterede tanker eller adfærd, især de første måneder af behandlingen.
 • Hos børn bør behandlingen vurderes hver halve år. En evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for tilbagefald øges. Ved behandling af voksne skal fordele og ulemper nøje overvejes før en evt. pause.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse midler kan øge virkningen af Strattera - heriblandt nogle midler mod depression (fluoxetin og paroxetin).
 • Strattera må ikke tages, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom).
 • Strattera kan nedsætte virkningen af midler mod forhøjet blodtryk og øge blodtrykket, hvis det gives sammen med visse andre midler, bl.a. salbutamol (middel mod astma).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan sænke krampetærsklen (fx visse midler mod depression og visse midler mod smerter) samt midler, der påvirker samme signalstof i hjernen som Strattera (bl.a. visse midler mod depression).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 7 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler10 mg
Pris i kr. 248,35
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler10 mg
Pris i kr. 943,00
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler10 mgParanova Danmark
Pris i kr. 880,05
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler10 mgAbacus
Pris i kr. Udgået 30-12-2019
Pakning 7 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler18 mg
Pris i kr. 248,35
Pakning 28 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler18 mg
Pris i kr. 943,00
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler18 mgParanova Danmark
Pris i kr. 853,05
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler18 mgAbacus
Pris i kr. Udgået 30-12-2019
Pakning 7 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler25 mg
Pris i kr. 248,35
Pakning 28 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler25 mg
Pris i kr. 943,00
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler25 mgParanova Danmark
Pris i kr. 832,80
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler25 mgAbacus
Pris i kr. Udgået 30-12-2019
Pakning 7 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler40 mg
Pris i kr. 248,35
Pakning 28 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler40 mg
Pris i kr. 943,00
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler40 mgParanova Danmark
Pris i kr. 859,80
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler40 mgAbacus
Pris i kr. Udgået 30-12-2019
Pakning 28 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler60 mg
Pris i kr. 943,00
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler60 mgParanova Danmark
Pris i kr. Udgået 30-12-2019
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler60 mgAbacus
Pris i kr. Udgået 30-12-2019
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler80 mg
Pris i kr. 1.148,50
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler80 mgParanova Danmark
Pris i kr. Udgået 30-12-2019
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler100 mg
Pris i kr. 1.148,50
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler100 mgParanova Danmark
Pris i kr. Udgået 30-12-2019
Pakning 100 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke oral opløsning4 mg/ml
Pris i kr. 446,80
Pakning 3 x 100 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke oral opløsning4 mg/ml
Pris i kr. 1.306,80

Farvestoffer
Indigotin (indigocarmin) (E132)
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
hårde kapsler 10 mg
hårde kapsler 18 mg
hårde kapsler 25 mg
hårde kapsler 40 mg
hårde kapsler 60 mg
hårde kapsler 80 mg
hårde kapsler 100 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI