Annonce

Stribild, komb.


Producent: Gilead Sciences

Indeholder
Stribild er et middel mod HIV. Reverse transcriptase-hæmmere. Kombinationspræparat.

Virksomme stoffer
Cobicistat
Elvitegravir
Emtricitabin
Tenofovirdisoproxil

Anvendelse

Stribild anvendes til behandling af:

 • HIV-infektion.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne og børn 12-18 år med legemsvægt over 35 kg

 • 1 tablet 1 gang i døgnet sammen med mad.

Bemærk: Tabletterne må ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-70 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kraftesløshed, Svimmelhed
Diarré, Kvalme, Opkastning
Hovedpine
Hududslæt
Almindelige (1-10%)
Forstoppelse, Luft fra tarmen, Mavesmerter
Allergiske reaktioner, Nældefeber
For meget fedt i blodet, Forhøjet blodsukker, Nedsat appetit
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Hududslæt med betændte blærer
Smerter, Træthed
Unormale drømme
Forhøjet galdefarvestof, Forhøjet kreatinin i blodet, Leverpåvirkning, Påvirkning af bugspytkirtlen
Blærer, Hudkløe, Misfarvning af huden, Plettet udslæt med fortykkelse af huden
Søvnløshed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Blodmangel
Depression, Selvmordsadfærd
Nyresvigt, Påvirkning af nyrerne
For lidt kalium i blodet
Muskelsvaghed, Nedbrydning af muskelvæv
Muskelsvækkelse
Betændelse i bugspytkirtlen
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverbetændelse
Betændelsestilstand i nyren, Nefrogen diabetes insipidus - lidelse med udskillelse af store mængder urin og deraf følgende øget tørst og stort væskeindtag
For meget mælkesyre i blodet
Kalktab i knoglerne med knoglesmerter og evt. knoglebrud, Muskelsygdom

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.


Bør ikke anvendes

Stribild bør ikke anvendes, hvis behandling med tenofovirdisoproxil tidligere er blevet afbrudt pga. alvorlig påvirkning af nyrerne.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder skal bruge prævention under behandlingen.Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Cobicistat forøger virkningen af elvitegravir.
 • Elvitegravir virker ved at hæmme enzymet integrase, der er nødvendigt for, at virus kan formere sig i HIV-smittede celler.
 • Emtricitabin og tenofovirdisoproxil hæmmer enzymet reverse transcriptase, som også er nødvendigt for, at HIV-smittede celler kan dele sig.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 13 timer (elvitegravir), 3-4 timer (cobicistat), ca. 10 timer (emtricitabin) og 12-18 timer (tenofovirdisoproxil).


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg elvitegravir, 150 mg cobicistat, 200 mg emtricitabin og 245 mg tenofovirdisoproxil.Særlige advarsler

Nyrernes funktion kontrolleres ved blodprøvetagning før behandlingsstart og derefter regelmæssigt:

 • efter 2-4 ugers behandling
 • efter 3 måneders behandling
 • derefter hver 3.-6. måned.
 • hyppigere kontrol ved:
  • risiko for dårligt fungerende nyrer
  • samtidig behandling med visse gigtmidler i høje doser eller visse HIV-midler.

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Du må ikke tage Stribild, hvis du er i behandling med en lang række lægemidler, fx:
  • midler mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin)
  • rifampicin (tuberkulosemiddel)
  • naturlægemidler med perikon,

da de nedsætter virkningen af Stribild.

 • Stribild forøger virkningen af en lang række lægemidler, fx:
  • alfuzosin (middel mod forstørret prostata)
  • amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser)
  • ergotamin (middel mod migræne)
  • kolesterolsænkende midler (lovastatin, simvastatin)
  • pimozid (middel mod psykoser)
  • sildenafil (mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar)
  • sovemidler (midazolam, triazolam).Du må derfor ikke tage Stribild sammen med et eller flere af disse lægemidler.

 • Samtidig eller nylig brug af en lang række lægemidler, fx:
  • amphotericin B (svampemiddel)
  • midler mod virusinfektioner (foscarnet, ganciclovir)
  • visse antibiotika (gentamicin, tobramycin, vancomycin),

bør undgås, da lægemidlerne påvirker nyrerne.

 • Samtidig behandling med visse gigtmidler i høje doser eller visse HIV-midler kræver meget hyppig kontrol af nyrernes funktion.
 • Hvis du har knogleskørhed, bør du ikke være i samtidig behandling med visse proteasehæmmere, da kombinationen kan medføre nedsat knoglemineraltæthed.
 • Ved samtidig brug af azoler (svampemidler) øges eller nedsættes virkningen af svampemidlet.
 • Visse midler mod leverbetændelse (ledipasvir/sofosbuvir eller velpatasvir/sofosbuvir) øger virkningen af Stribild, og samtidig brug af disse kræver hyppig kontrol af nyrernes funktion.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter150+150+200+245 mg
Pris i kr. 13.864,50

Farvestoffer
Indigotin (indigocarmin) (E132)
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI