Annonce

Stribild, komb.

J05AR09

Stribild er et middel mod HIV. Reverse transcriptase-hæmmere. Kombinationspræparat.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Stribild anvendes til behandling af:

Må kun udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne og børn 12-18 år med legemsvægt over 35 kg

 • 1 tablet 1 gang i døgnet sammen med mad.

Bemærk: Tabletterne må ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-70 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Kraftesløshed.
Svimmelhed, Hovedpine.
Hududslæt.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Mavesmerter, Forstoppelse, Luft fra tarmen.
Smerter, Træthed.
Allergiske reaktioner, Nældefeber.
Hududslæt med betændte blærer.
Forhøjet galdefarvestof, Forhøjet kreatinin i blodet, Leverpåvirkning, Påvirkning af bugspytkirtlen.
For meget fedt i blodet, Forhøjet blodsukker, Nedsat appetit.
Søvnløshed, Unormale drømme.
Blærer, Hudkløe, Misfarvning af huden, Plettet udslæt med fortykkelse af huden.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
For lidt kalium i blodet.
Muskelsvaghed, Nedbrydning af muskelvæv.
Muskelsvækkelse.
Depression, Selvmordsadfærd.
Nyresvigt, Påvirkning af nyrerne.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Leverbetændelse.
For meget mælkesyre i blodet.
Kalktab i knoglerne med knoglesmerter og evt. knoglebrud, Muskelsygdom.
Betændelsestilstand i nyren, Nefrogen diabetes insipidus - lidelse med udskillelse af store mængder urin og deraf følgende øget tørst og stort væskeindtag.

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.

Bør ikke anvendes

Stribild bør ikke anvendes, hvis behandling med tenofovirdisoproxil tidligere er blevet afbrudt pga. alvorlig påvirkning af nyrerne.

Særlige advarsler

Nyrernes funktion kontrolleres ved blodprøvetagning før behandlingsstart og derefter regelmæssigt:

 • efter 2-4 ugers behandling
 • efter 3 måneders behandling
 • derefter hver 3.-6. måned.
 • hyppigere kontrol ved:
  • risiko for dårligt fungerende nyrer
  • samtidig behandling med visse gigtmidler i høje doser eller visse HIV-midler.

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Du må ikke tage Stribild, hvis du er i behandling med en lang række lægemidler, fx:
  • midler mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin)
  • rifampicin (tuberkulosemiddel)
  • naturlægemidler med perikon, da de nedsætter virkningen af Stribild.
 • Stribild forøger virkningen af en lang række lægemidler, fx:
  • alfuzosin (middel mod forstørret prostata)
  • amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser)
  • ergotamin (middel mod migræne)
  • kolesterolsænkende midler (simvastatin)
  • pimozid (middel mod psykoser)
  • sildenafil (mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar)
  • sovemidler (midazolam, triazolam).


Du må derfor ikke tage Stribild sammen med et eller flere af disse lægemidler.

 • Samtidig eller nylig brug af en lang række lægemidler, fx:
  • amphotericin B (svampemiddel)
  • midler mod virusinfektioner (foscarnet, ganciclovir)
  • visse antibiotika (gentamicin, tobramycin, vancomycin), bør undgås, da lægemidlerne påvirker nyrerne.
 • Samtidig behandling med visse gigtmidler i høje doser eller visse HIV-midler kræver meget hyppig kontrol af nyrernes funktion.
 • Hvis du har knogleskørhed, bør du ikke være i samtidig behandling med visse proteasehæmmere, da kombinationen kan medføre nedsat knoglemineraltæthed.
 • Ved samtidig brug af azoler (svampemidler) øges eller nedsættes virkningen af svampemidlet.
 • Visse midler mod leverbetændelse (ledipasvir/sofosbuvir eller velpatasvir/sofosbuvir) øger virkningen af Stribild, og samtidig brug af disse kræver hyppig kontrol af nyrernes funktion.
 • Ved samtidig brug med Digoxin anbefales det, at digoxin-niveauet overvåges.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder skal bruge prævention under behandlingen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Cobicistat forøger virkningen af elvitegravir.
 • Elvitegravir virker ved at hæmme enzymet integrase, der er nødvendigt for, at virus kan formere sig i HIV-smittede celler.
 • Emtricitabin og tenofovirdisoproxil hæmmer enzymet reverse transcriptase, som også er nødvendigt for, at HIV-smittede celler kan dele sig.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 13 timer (elvitegravir), 3-4 timer (cobicistat), ca. 10 timer (emtricitabin) og 12-18 timer (tenofovirdisoproxil).

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg elvitegravir, 150 mg cobicistat, 200 mg emtricitabin og 245 mg tenofovirdisoproxil.

Hjælpestoffer

Farve:

Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 150+150+200+245 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 150+150+200+245 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 150+150+200+245 mg

Andre:

Lactose : filmovertrukne tabletter 150+150+200+245 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 150+150+200+245 mg30 stk.13.774,70

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 150+150+200+245 mg
PrægGSI, 1,
KærvIngen kærv
Farvemørkegrøn
Mål i mm.10 x 20
filmovertrukne tabletter 150+150+200+245 mg

Revisionsdato

ti. 14. feb. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI