Annonce

Sunosi

N06BA14

Sunosi er et middel mod narkolepsi og obstruktiv søvnapnø.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Sunosi anvendes ved de sjældne sygdomme:

 • Narkolepsi, der viser sig ved pludselig uimodståelig søvntrang, som kan medføre talrige, daglige anfald af kortvarig søvn.
 • Obstruktiv søvnapnø, hvor overdreven søvnighed i løbet af dagen (pga. dårlig nattesøvn) ikke kan behandles tilfredsstillende med andre midler.

Sunosi må kun udleveres på hospital eller på en recept, der er udskrevet af en speciallæge inden for narkolepsi eller obstruktiv søvnapnø.

Sunosi er ikke en behandling af den underliggende tilstopning af luftvejene, der ses ved obstruktiv søvnapnø.

Doseringsforslag

Narkolepsi hos voksne

 • Dosis indtages en gang i døgnet ved opvågning.
 • Begyndelsesdosis sædvanligvis 75 mg en gang i døgnet.
 • Ved sværere tilfælde af søvnighed kan forsøges med en begyndelsesdosis på 150 mg en gang i døgnet.
 • Ved begyndelsesdosis på 75 mg kan dosis evt. øges efter 3 dage til 150 mg en gang i døgnet.

Obstruktiv søvnapnø hos voksne

 • Dosis indtages en gang i døgnet ved opvågning.
 • Begyndelsesdosis sædvanligvis 37,5 mg en gang i døgnet.
 • Dosis kan evt. øges med 3 dages mellemrum til 75 mg en gang i døgnet. og evt. yderligere til 150 mg en gang i døgnet.

Bemærk

 • Bør tages mindst 9 timer før sovetid pga. påvirkning af søvnen.
 • Lavere dosis kan være nødvendig ved behandling af ældre over 65 år.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-60 ml/min)

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Størstedelen af de mest almindelige birkninger er normalt forbigående.

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjertebanken.
Mavesmerter, Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Tænderskæren.
Skælven.
Stigning i blodtrykket.
Nedsat appetit.
Svimmelhed.
Angst, Irritabilitet, Søvnløshed.
Hoste, Ubehag i brystet.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Rysten.
Koncentrationsbesvær, Uro og rastløshed.
Åndenød.
Forhøjet blodtryk.
 • Overfølsomhedsreaktioner som fx nældefeber er set efter markedsføring af midlet.

Bør ikke anvendes

Sunosi kan øge blodtrykket og må ikke bruges ved tilstande, hvor der er risiko for alvorlig forværring ved stigende blodtryk. Det gælder fx:

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-15 ml/min)

Særlige advarsler

Blodtryk og hjertefrekvens

Behandling med Sunosi medfører øgning af blodtryk og hjertefrekvens. Midlet skal bruges med forsigtighed ved tilstande, der medfører øget risiko for hjerte-kar-sygdomme. Det gælder fx:

Elektrokardiogram (ekg) og blodtryk skal måles før behandlingen startes og jævnligt under behandlingen - særligt efter øgning af dosis.

Hvis man får en sygdom i hjertet, mens man er i behandling med Sunosi, bør behandlingen genovervejes.

Glaukom (grøn stær)

Sunosi kan medføre udvidede pupiller, hvilket kan øge risikoen for akut grøn stær (snævervinklet glaukom). Midlet skal bruges med forsigtighed, hvis man tidligere har haft akut grøn stær.

Misbrugsrisiko

Der kan være en lille risiko for udvikling af misbrug af Sunosi. Risikoen kan være større, hvis man tidligere har haft misbrug af alkohol, lægemidler eller andre stoffer.

Psykiske symptomer

Hvis man har en psykisk lidelse, kan der være risiko for forværring af symptomerne (fx maniske episoder).

Angst og irritabilitet er almindelige som forbigående bivirkninger. Bliver de ved, skal man kontakte lægen, da dosis muligvis skal nedsættes eller behandlingen stoppes.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

MAO-hæmmere

Sunosi må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer). Der kan være risiko for alvorlig forhøjelse af blodtrykket.

Midler der kan øge blodtryk og hjertefrekvens

Forsigtighed anbefales, hvis man samtidigt får andre midler, der kan øge blodtryk eller hjertefrekvens - fx binyrebarkhormoner, NSAID (midler mod smerter), SNRI (midler mod depression), andre stimulerende midler (fx midler mod ADHD).

Andre midler

Visse andre midler vil kunne påvirke effekten af Sunosi. Det gælder fx midler mod Parkinsons sygdom og midler mod psykoser.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Sunosi øger mængden af visse signalstoffer i hjernen (dopamin og noradrenalin), men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Halveringstiden i blodet () er 7 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 75 mg (delekærv) eller 150 mg solriamfetol (som hydrochlorid).

Hjælpestoffer

Farve:

Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 75 mg, filmovertrukne tabletter 150 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 75 mg, filmovertrukne tabletter 150 mg

Andre:

Macrogoler : filmovertrukne tabletter 75 mg, filmovertrukne tabletter 150 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 75 mg28 stk. (blister) (Orifarm)2.953,30
(Recept)filmovertrukne tabletter 75 mg28 stk. (blister)2.974,75
(Recept)filmovertrukne tabletter 75 mg28 stk. (blister) (Abacus)2.950,20
(Recept)filmovertrukne tabletter 150 mg28 stk. (blister)4.126,60
(Recept)filmovertrukne tabletter 150 mg28 stk. (blister) (Orifarm)4.104,95

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 75 mg
Præg75
KærvDelekærv
Farvegul
Mål i mm.4,4 x 7,6
filmovertrukne tabletter 75 mg
filmovertrukne tabletter 150 mg
Præg150
KærvIngen kærv
Farvegul
Mål i mm.5,6 x 9,5
filmovertrukne tabletter 150 mg

Revisionsdato

fr. 23. jul. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI