Annonce

Suprane


Producent: Baxter

Indeholder
Suprane er et bedøvelsesmiddel til indånding.

Virksomme stoffer
Desfluran

Anvendelse

Suprane anvendes som bedøvelsesmiddel til personer, der skal i fuld bedøvelse i forbindelse med operation.


Doseringsforslag
Findes som væske til inhalationsdamp.

Dosering er individuel og afhænger dels af patientens alder, vægt, nyre- og leverfunktion, dels af operationens art og bedøvelsens varighed.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kvalme, Opkastning
Almindelige (1-10%)
Øget spytdannelse
Forhøjet blodtryk, Halsbetændelse, Hjerterytmeforstyrrelser, Hoste, Hurtig puls, Langsom puls, Pauser i vejrtrækningen, Sammentrækninger i strubemuskulaturen
Hovedpine
Øjenbetændelse
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodprop i hjertet, For lidt ilt i blodet, Hjertekrampe, Påvirkning af ekg
Svimmelhed, Uro og rastløshed
 • Der kan forekomme hoste og krampe i strubehovedets muskler.
 • Efter operationen kan der forekomme kvalme og opkastning, uro og kulderystelser.
 • En række bivirkninger er set med ukendt hyppighed - bl.a.:
  • Hjertestop
  • Kredsløbschock
  • Vejrtrækningsstop
  • Alvorlige hudreaktioner
  • Påvirkning af leverens funktion
  • Migræne
  • Betændelse i bugspytkirtlen
  • Synsforstyrrelser.
 • Livstruende temperaturforhøjelse (malign hypertermi) kan forekomme.
 • Nogle bivirkninger kan skyldes selve operationen og ikke bedøvelsesmidlet.

Bør ikke anvendes
 • Bør ikke anvendes til patienter med kendt eller formodet arvelig disposition for den sjældne komplikation malign hypertermi, hvor legemstemperaturen kan stige til dødeligt niveau.
 • Midlet må ikke anvendes, hvis man tidligere har haft leverbetændelse eller påvirket leverfunktion under bedøvelse med midler af samme type.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning

Bedøvelsesmiddel. Den præcise mekanisme bag virkningen er ikke afklaret.Lægemiddelformer

Væske til inhalationsdamp bestående af desfluran.Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed hos børn med astma eller hos børn som for nyligt har haft en luftvejsinfektion.
 • Man bør ikke anvende midlet ved forsnævring af bronkierne.
 • Forsigtighed ved brug i forbindelse med fødsel pga. risiko for øget blødning.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Suprane øger virkningen af de muskelafslappende midler, der samtidigt anvendes under fuld narkose.
 • Samtidig anvendelse af adrenalin under narkosen kan i sjældne tilfælde medføre hjerterytmeforstyrrelser, som kan behandles med amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser).
 • Midazolam (sovemiddel til indledning af længerevarende narkose), fentanyl (smertestillende middel til patienter, der skal i fuld narkose), morfinlignende midler og beroligende midler kan påvirke effekten af Suprane.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 6 x 240 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke væske til inhalationsdamp
Pris i kr. 7.057,30Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI