Annonce

Sycrest


Producent: Lundbeck

Indeholder
Sycrest er et middel mod mani.

Virksomme stoffer
Asenapin

Anvendelse

Sycrest anvendes til behandling af mani ved manio-depressiv sygdom.


Doseringsforslag

Findes som resoribletter.

Voksne:

Sædvanlig begyndelsesdosis 10 mg 2 gange i døgnet. Dosis kan evt. nedsættes til 5 mg 2 gange i døgnet. Ved kombination med andre midler er den sædvanlige begyndelsesdosis 5 mg 2 gange i døgnet. Dosis kan evt. øges til 10 mg 2 gange i døgnet.

Bemærk:

 • Anbringes under tungen. Indtag af mad og drikke skal undgås i 10 minutter efter man har taget en resoriblet. 
 • Man har kun begrænset erfaring med brug til børn og unge under 18 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Angst, Døsighed
Almindelige (1-10%)
Træthed, Vægtøgning, Øget appetit
Følelsesløshed i munden, Kvalme, Leverpåvirkning, Smagsforstyrrelser, Øget spytdannelse
Muskelstivhed
Motorisk uro, Parkinsonisme, Sløvhed, Svimmelhed, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ufrivillige rykkende bevægelser
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodtryksfald når man rejser sig, Hjerterytmeforstyrrelser, Langsom puls, Lavt blodtryk, Påvirkning af ekg(herunder forlænget QT-interval**)
Forhøjet blodsukker
Besvimelsesanfald, Bivirkninger fra bevægeapparatet, Kramper, Talebesvær
Allergiske reaktioner
Seksuelle forstyrrelser, Udebleven menstruation
Sjældne (0,01-0,1%)
Blodprop i lungerne
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Udvikling af bryster hos mænd
Nedbrydning af muskelvæv
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring*
Uskarpt syn
Ikke kendt
Faldtendens

* Malignt neuroleptikasyndrom er en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

** Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

 • Føleforstyrrelser i munden kan opstå i forbindelse med man tager resoribletten. De forsvinder normalt i løbet af en time.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Herved undertrykkes de maniske symptomer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 24 timer.


Lægemiddelformer

Resoribletter. 1 resoriblet indeholder 5 mg eller 10 mg asenapin (som maleat). Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed:
  • Til ældre
  • Ved hjerte-karsygdomme
  • Ved Parkinsons sygdom eller en bestemt form for demens (Lewy-Body-demens)
  • Ved risiko for blodpropper eller øget risiko for hjerneblødning/blodprop i hjernen
  • Hvis man tidligere har haft kramper eller har tendens til kramper.
 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever - ved meget dårligt fungerende lever bør midlet slet ikke bruges.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Fluvoxamin (middel mod depression) kan øge virkningen af Sycrest og man skal være forsigtig med at bruge de to midler samtidigt.
 • Sycrest kan forstærke virkningen af paroxetin (middel mod depression) og midler mod forhøjet blodtryk samt svække virkningen af visse midler mod Parkinsons sygdom.
 • Den sløvende virkning af sovemidler, visse midler mod smerter og antihistaminer (midler mod allergi) kan forstærkes af Sycrest.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 60 stk. (blister) (2care4)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke sublinguale resoribletter5 mg
Pris i kr. 1.899,05
Pakning 60 stk. (blister) (2care4)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke sublinguale resoribletter10 mg
Pris i kr. 1.899,05Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI