Annonce

Symtuza, komb.

J05AR22

Symtuza er et middel mod HIV. Kombination af proteasehæmmere og reverse transcriptase-hæmmere.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Symtuza anvendes til behandling af:

Må kun udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne og børn over 12 år med legemsvægt over 40 kg

 • 1 tablet 1 gang i døgnet sammen med mad.

Bemærk:

 • Hvis du har opkastning inden for den første time efter indtagelse af tabletten, skal du tage en ny tablet.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis sammen med mad, hvis der er mindst 12 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 12 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Tabletten må ikke knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn 3-11 år med legemsvægt under 40 kg.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré.
Hovedpine.
Hududslæt.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel.
Mavesmerter, Kvalme, Luft fra tarmen, Opkastning, Oppustethed.
Kraftesløshed, Træthed.
Overfølsomhed, Nældefeber.
Forhøjet kreatinin i blodet, Leverpåvirkning.
Diabetes, For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet, Nedsat appetit.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Svimmelhed.
Spisevægring, Unormale drømme.
Hudkløe.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Leverbetændelse.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Reaktioner fra immunforsvaret.
Forhøjet blodsukker.
Nedbrydning af knoglevæv.
Udvikling af bryster hos mænd.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Alvorlig hudreaktion.
Påvirkning af nyrerne.
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.
Ikke kendt.Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt, forhøjet glucose- og fedtindhold i blodet samt tab af fedt under huden.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

Symtuza skal anvendes med forsigtighed:

 • Erfaring savnes vedr. samtidig behandling af visse former for leverbetændelse.
 • Begrænset erfaring vedr. behandling af ældre over 65 år.
 • Bør ikke bruges til HIV-positive, som har fået behandling før, eller hvor HIV-virus nu udviser resistens over for darunavir (et af indholdsstofferne i Symtuza).
 • Hvis du har blødersygdom, skal du være opmærksom på, at du har øget risiko for blødning under behandling med Symtuza.

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig behandling med en lang række lægemidler, fx alfuzosin (middel mod forstørret prostata), midler mod hjerterytmeforstyrrelser (amiodaron, dronedaron), mod urinsyregigt (ved nedsat lever- eller nyrefunktion), dabigatran (blodfortyndende middel), domperidon (mave- og tarmmiddel), ergotamin (migrænemiddel), ivabradin (middel mod hjertekrampe og hjertesvigt), kolesterolsænkende midler (simvastatin), midazolam mod kramper (mundhulevæske), midler mod psykoser (pimozid, quetiapin, sertindol), naloxegol (afføringsmiddel), ticagrelor (blodpladehæmmende middel) eller triazolam (sovemiddel), kan ændre virkningen af såvel Symtuza som af de andre lægemidler. Midlerne må derfor ikke tages sammen med Symtuza.
 • En række lægemidler, fx visse midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin, phenobarbital), lopinavir/ritonavir (HIV-middel), naturlægemidler med perikon eller rifampicin (tuberkulosemiddel) må ikke anvendes sammen med Symtuza, da de kan nedsætte virkningen af Symtuza.
 • Symtuza må ikke tages samtidig med avanafil (middel mod impotens), sildenafil (middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar) eller visse kolesterolsænkende midler (simvastatin). Symtuza øger virkningen af andre kolesterolsænkende midler (atorvastatin, fluvastatin, pravastatin og rosuvastatin).
 • Symtuza bør ikke tages sammen med visse andre HIV-midler, som for at virke skal gives i kombination med et andet middel, der øger HIV-midlets virkning.
 • Symtuza bør ikke anvendes sammen med visse midler mod smitsom leverbetændelse (adefovirdipivoxil, lamivudin eller tenofovirdisoproxil).
 • Symtuza bør ikke anvendes sammen med bosentan (middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar), clopidogrel (blodpladehæmmende middel), everolimus (celledræbende middel), visse blodfortyndende midler (apixaban, dabigatran, rivaroxaban), visse HIV-midler (efavirenz, etravirin, nevirapin), oxcarbazepin (middel mod epilepsi) eller salmeterol (middel mod astma og KOL).
 • Symtuza øger virkningen af methadon (stærkt smertestillende middel) og visse binyrebarkhormoner.
 • Ved samtidig brug af metformin (middel mod diabetes 2) skal blodsukkeret måles regelmæssigt, og det kan være nødvendigt at justere dosis af metformin.
 • Symtuza kan nedsætte virkningen af SSRI-præparater mod depression.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af itraconazol eller andre azoler (svampemidler). Dosis af itraconazol må være højst 200 mg i døgnet.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må ikke anvendes.

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Darunavir, emtricitabin og tenofoviralafenamid

 • Hæmmer enzymerne protease henholdsvis reverse transcriptase, som er nødvendige for, at HIV-smittede celler kan dele sig.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 5,5 timer (darunavir), ca. 10 timer (emtricitabin) og ca. 32 timer (tenofoviralafenamid).

Cobicistat

 • Virker ved at øge virkningen af HIV-midlet darunavir.
 • Cobicistat alene har ikke nogen virkning på HIV.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 3,5 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

Efter åbning af original beholder

 • Kan opbevares i højst 6 uger.
 • Tabletterne kan opbevares i højst 7 dage uden for den originale beholder. Må ikke genplaceres i beholderen. Derfor skal ikke-anvendte tabletter kasseres efter 7 dage.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 800 mg darunavir (som ethanolat), 150 mg cobicistat, 200 mg emtricitabin og 10 mg tenofoviralafenamid (fumarat).

Hjælpestoffer

Farve:

Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 800+150+200+10 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 800+150+200+10 mg

Andre:

Macrogoler : filmovertrukne tabletter 800+150+200+10 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 800+150+200+10 mg30 stk.7.957,40

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 800+150+200+10 mg
PrægJG, 8121
KærvIngen kærv
Farvegul
Mål i mm.11 x 22
filmovertrukne tabletter 800+150+200+10 mg

Revisionsdato

to. 30. mar. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI