Annonce

Tadalafil "Actavis"


Producent: TEVA

Indeholder
Tadalafil "Actavis" er et middel mod impotens og forstørret prostata. PDE-5-hæmmer. Tadalafil "Actavis" er også et middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar.

Virksomme stoffer
Tadalafil

Anvendelse

Tadalafil "Actavis" anvendes ved manglende evne til at opnå eller vedligeholde en erektion, som er tilstrækkelig for tilfredsstillende seksuel aktivitet. For at Tadalafil "Actavis" kan være effektivt, er seksuel stimulation nødvendig.

Tadalafil "Actavis" anvendes også til behandling af forstørret prostata.

Tadalafil "Actavis" anvendes desuden ved forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Rejsningsproblemer

 • Voksne
  • Sædvanligvis 10 mg mindst ½ time før det seksuelle samvær, højst 1 gang i døgnet.
  • Ved hyppigt behov, og hvis effekten af behandlingen tidligere har været god, kan en fast, lav dosering (2,5 mg - 5 mg i døgnet) komme på tale.
 • Bemærk: Daglig brug af 10 mg og derover i længere tid frarådes.

Forstørret prostata (OBS: gælder kun tabletter 5 mg)

 • Voksne. 5 mg dagligt. Bør indtages på omtrent samme tidspunkt hver dag.

Forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne

 • Voksne. 40 mg 1 gang i døgnet.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-80 ml/min)Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Overfølsomhedsreaktioner, Væskeophobning i ansigtet
Ansigtsrødme, Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk
Hovedpine*, Migræne
Muskelsmerter*, Rygsmerter*, Smerter i arme og ben*
Sløret syn
Brystsmerter
Fordøjelsesbesvær, Opkastning, Sure opstød
Næseblod, Tilstoppet næse
Hududslæt
Hjertebanken
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blod i sædvæsken, Blødning fra penis, Langvarig smertefuld erektion***, Vedvarende erektion
Åndenød
Hukommelsesbesvær(forbigående)
Forhøjet blodtryk*, Væskeophobning i fx arme og ben*
Blod i urinen
Kramper
Pludselig hjertedød**
Svimmelhed*
Synsforstyrrelser, Øjensmerter
Tinnitus
Sjældne (0,01-0,1%)
Blodprop i hjertet*, Hjertekrampe*, Hjerterytmeforstyrrelser*
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Forbigående små blodpropper i hjernens kar, Hjerneblødning/blodprop i hjernen
Alvorlig hudreaktion
Høretab
Betændelse i synsnerven, Blodprop i nethinden, Blødning i nethinden, Nethindeforandringer

* Kun set ved indikationerne impotens og forstørret prostata.

** Set hos patienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer.

*** Hvis erektionen varer længere end 4 timer, skal du straks søge læge, da det kan resultere i ødelagt penisvæv og permanent impotens.


Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes

 • ved dårligt fungerende hjerte
 • ved lavt blodtryk
 • hvis man for nylig har haft en hjerneblødning eller et hjertetilfælde
 • hvis man har visse alvorlige øjensygdomme.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 døgns karantæne.

Ved forhøjet blodtryk i lungernes blodkar skal du udmeldes af donorkorps.
Virkning

Impotens

 • Virker afslappende på blodkarrene og letter blodgennemstrømningen i penis ved seksuel stimulation, så rejsning (erektion). Virkningen sætter ind efter ca. ½ time og kan vare i op til 36 timer.

Forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne

 • Virker ved at udvide blodkarrene i lungerne, så blodtrykket nedsættes.

Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 16 timer.Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg, 10 mg eller 20 mg tadalafil.Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre samt ved dårligt fungerende hjerte, deformation af penis, forsnævringer i blodkarrene fra hjertet eller lavt blodtryk.
 • Ved pludseligt opståede problemer med synet eller hørelsen - eller ved erektion af penis mere end 4 timer skal du omgående søge læge.
 • Da midlet kan give svimmelhed, bør man undlade at køre bil og betjene maskiner, indtil man ved, hvordan midlet påvirker én.
 • Før behandling mod forstørret prostata påbegyndes, skal prostatakræft udelukkes.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Voriconazol og itraconazol (svampemidler), erythromycin og clarithromycin (antibiotika) samt proteasehæmmere (midler mod HIV) øger virkningen af Tadalafil "Actavis".
 • Rifampicin og rifabutin (tuberkulosemidler), carbamazepin og phenobarbital (epilepsimidler) samt prednison (binyrebarkhormon) kan nedsætte virkningen af Tadalafil "Actavis".
 • Tadalafil "Actavis" forstærker virkningen af nitratpræparater (midler mod hjertekrampe), og samtidig brug kan medføre kraftigt blodtryksfald. Ligeledes kan samtidig behandling med alfa-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk) samt riociguat (middel mod forhøjet blodtryk i lungerne) medføre blodtryksfald. Personer, der er i behandling med nitratpræparater eller riociguat, må derfor ikke anvende Tadalafil "Actavis".

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg
Pris i kr. 120,70
Pakning 4 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter10 mg
Pris i kr. 32,00
Pakning 4 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter20 mg
Pris i kr. 30,75
Pakning 8 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter20 mg
Pris i kr. 33,70
Pakning 12 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter20 mg
Pris i kr. 75,00

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 5 mg
filmovertrukne tabletter 10 mg
filmovertrukne tabletter 20 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI