Annonce

Tafil®


Producent: Pfizer

Indeholder
Tafil® er et beroligende middel. Benzodiazepin.

Virksomme stoffer
Alprazolam

Anvendelse
 • Tafil® anvendes som beroligende middel ved angst, panikangst og uro samt ved abstinenser efter alkoholmisbrug.
 • Midlet kan endvidere anvendes som supplement til anden psykiatrisk behandling.

Doseringsforslag

Findes som tabletter og depottabletter.

Angst og uro

 • Voksne
  • Tabletter. 0,5-1,5 mg 3 gange i døgnet.
  • Depottabletter. Begyndelsesdosis 1 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 0,5-4,5 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.

Panikangst

 • Voksne
  • Tabletter. Begyndelsesdosis 0,5-1 mg ved sengetid eller 0,5 mg 3 gange i døgnet.
  • Depottabletter. Begyndelsesdosis. 0,5-1 mg ved sengetid eller 0,5 mg 2 gange i døgnet.
  • Dosis kan justeres med 1 mg i døgnet hver 3.-4. dag til vedligeholdelsesdosis på sædvanligvis 3-8 mg i døgnet fordelt på 3-4 doser (tabletter) eller 1-2 doser (depottabletter).

Til ældre samt ved følsomhed over for den sløvende virkning.

 • Tabletter. 0,5-0,75 mg i døgnet fordelt på flere doser.
 • Depottabletter. 0,5-1 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Dosis kan øges gradvist efter behov og hvor godt midlet tåles.

Bemærk:

 • Erfaring savnes for børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)Mulige bivirkninger
Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.
Meget almindelige (over 10%)
Besvær med at styre arme og ben, Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Sløvhed
Depression, Døsighed, Irritabilitet, Talebesvær
Svimmelhed, Træthed
Forstoppelse, Mundtørhed
Almindelige (1-10%)
Angst, Forvirring, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Søvnighed, Søvnløshed
Balanceforstyrrelser, Søvnlignende sløvhedstilstand
Betændelse i huden
Koordinationsbesvær, Rysten
Seksuelle forstyrrelser, Ændret sexlyst
Sløret syn
Kvalme, Opkastning
Nedsat appetit
Vægttab, Vægtøgning
Ikke almindelige (0,1-1%)
Abstinenser, Afhængighed af midlet
Aggressivitet, Hallucinationer, Manier, Uro og rastløshed
Ufrivillig vandladning
Muskelsvaghed
Ikke kendt
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Ufrivillige langsomme bevægelser
Forhøjet tryk i øjet
Overfølsomhed over for sollys
Leverbetændelse, Leverpåvirkning
Hyperaktivitet, Let øget stemningsleje, Tankeforstyrrelser
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Væskeophobning i fx arme og ben
Manglende vandladning

Uventede psykiske reaktioner (bl.a. aggressivitet, ophidselse, irritabilitet, hallucinationer) ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen stoppes.


Bør ikke anvendes
 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden.
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes anvendelse under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Ved anvendelse i 3. trimester kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er risiko for irritation og træthed hos barnet. Midlet kan bruges som enkeltdosis eller til en kortvarig behandling under amning efter aftale med lægen.Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 30 minutter.
 • Alprazolam bliver i kroppen omdannet til stoffet α-hydroxy-alprazolam, som har tilsvarende virkning. Den samlede halveringstid i blodet (T½) for begge stoffer er 12-15 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 3 døgn.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,25 mg (delekærv), 0,5 mg (delekærv) eller 1 mg (delekærv) alprazolam.

Tafil® Retard, depottabletter. 1 depottablet indeholder 0,5 mg eller 1 mg alprazolam.Særlige advarsler
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af vejrtrækningsbesvær eller depression.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Nedsat leverfunktion

 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Tafil®.
 • Virkningen af digoxin (hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser) kan øges - særligt hos ældre.

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:

 • psykosemidler
 • antihistaminer (midler mod allergi)
 • opioider (stærke smertestillende midler).

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter0,25 mg
Pris i kr. 165,20
Pakning 20 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter0,5 mg
Pris i kr. 84,25
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter0,5 mg
Pris i kr. 178,55
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter1 mg
Pris i kr. 388,60
Pakning 60 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke depottabletter0,5 mg
Pris i kr. 111,25
Pakning 60 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke depottabletter1 mg
Pris i kr. 151,70

Farvestoffer
Erythrosin (E127)
Indigotin (indigocarmin) (E132)

Substitution
tabletter 0,25 mg
tabletter 0,5 mg
tabletter 1 mg
depottabletter 0,5 mg
depottabletter 1 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI