Annonce

Tegsedi

Udgået: 17-10-2022

N07XX15

Tegsedi er et middel mod den sjældne arvelige sygdom hereditær transthyretin amyloidose (hATTR).

Virksomme stoffer

Anvendelse

Tegsedi anvendes til at nedsætte eller bremse sygdomsudviklingen ved den sjældne arvelige sygdom hereditær transthyretin amyloidose (hATTR).

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indgives under huden.

Voksne

 • Sædvanligvis 284 mg en gang om ugen.
 • Dosis bør tages på samme ugedag.
 • Indsprøjtes under huden i fx maven, øverste del af låret eller ydersiden af overarmen. Der bør skiftes indsprøjtningssted fra gang til gang.

Bemærk:

 • Dosis skal nedsættes, hvis man har lavt niveau af trombocytter (blodplader) i blodet.
 • Ved glemt dosis: Hvis næste planlagte dosis er inden for 2 dage, springes den glemte dosis over. I modsat fald tages den glemte dosis hurtigst muligt.
 • Det anbefales, at man får et dagligt tilskud af vitamin A (ca. 3.000 IE), når man er i behandling med Tegsedi.
 • Ingen erfaring ved børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Kvalme, Opkastning.
Feber, Kulderystelser.
Reaktioner på indstiksstedet.
Hovedpine.
Væskeophobning i fx arme og ben.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Influenzalignende symptomer.
Leverpåvirkning.
Nedsat appetit.
Akut nyreskade, Nyrebetændelse, Påvirkning af nyrerne, Skum i urinen.
Hudkløe, Hududslæt.
Blodansamling, Blodtryksfald når man rejser sig, Lavt blodtryk.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Allergiske reaktioner.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

Levertal

 • Levertal bør måles før behandlingen startes, 4 måneder efter behandlingsstart og derefter mindst 1 gang om året.

Levertransplanterede

 • Begrænset erfaring ved behandling efter levertransplantation. Tilfælde af afstødning af den transplanterede lever er set under behandlingen. Ved forekomst af afstødning bør man overveje at stoppe behandlingen.

Nyrefunktion og risiko for nyrebetændelse

 • Nyrernes funktion måles før behandlingen startes og derefter mindst hver 3. måned. Målingerne bør fortsætte i 8 uger, efter behandlingen er stoppet.
 • Ved større fald i nyrefunktionen kan det være nødvendigt med pause i behandlingen, indtil årsagen er fundet.
 • Ved akut nyrebetændelse bør behandlingen stoppes permanent.

Risiko for mangel af vitamin A

 • Behandling med Tegsedi medfører et lavere niveau af vitamin A.
 • Før behandlingen startes, skal man vurderes for symptomer på vitamin A-mangel og ens niveau af vitamin A i blodet skal være over normalgrænsen.
 • Dagligt tilskud af vitamin A anbefales under behandlingen, se doseringsforslag.
 • Ved symptomer på vitamin A-mangel (fx dårligt nattesyn, nedsat tåreproduktion, hvidlige aflejringer i øjnene) skal man kontakte lægen.

Risiko for lavt antal blodplader (trombocytopeni)

 • Antallet af blodplader (trombocyttal) måles før behandlingen startes, hver 2. uge under behandlingen og i 8 uger efter behandlingen er stoppet.
 • Man bør kontakte lægen ved længerevarende blødning, nakkestivhed eller unormal hovedpine.

Nedsat leverfunktion

Ingen erfaring ved dårlig fungerende lever. Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Forsigtighed ved samtidig brug af blodfortyndende midler, der kan sænke antallet af blodplader (fx acetylsalicylsyre, clopidogrel, heparin, dabigatran, apixaban, rivaroxaban og warfarin).
 • Samtidig brug af midler, der kan skade nyrerne eller nedsætte nyrefunktionen skal ske med forsigtighed. Det gælder fx sulfonamider (antibiotika), opioider (smertestillende midler) og visse vanddrivende midler (aldosteronantagonister).

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen. For høje eller lave niveauer af vitamin A kan medføre risiko for misdannelser af barnet. Behandlingen skal været stoppet, og niveauet af vitamin A skal være normalt før evt. graviditet.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Modvirker nogle af de bagvedliggende biologiske processer ved hATTR-amyloidose og nedsætter eller bremser derved sygdomsudviklingen.

Halveringstiden i blodet () er ca. 1 måned.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 6 uger uden for køleskab ved temperaturer under 30°C. Må ikke genplaceres i køleskab. Evt. resterende injektionsvæske efter 6 uger skal derfor kasseres.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i sprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 284 mg inotersen (som natriumsalt).

Hjælpestoffer

Andre:

Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i sprøjte 284 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. i sprøjte 284 mg4 stk.Udgået 17-10-2022

Substitution

Foto og identifikation

injektionsvæske, opl. i sprøjte 284 mg
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm. x

Revisionsdato

fr. 7. okt. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 20. marts 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI