Annonce

Temesta®


Producent: Pfizer

Indeholder
Temesta® er et beroligende middel. Benzodiazepin.

Virksomme stoffer
Lorazepam

Anvendelse

Temesta® anvendes som beroligende middel ved angst og uro.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

 • Voksne. Sædvanligvis 1 tablet (1 mg) 1-3 gange i døgnet. I alvorlige tilfælde kan dosis øges til 2½ tablet (2,5 mg) 2-3 gange i døgnet.
 • Ældre og svækkede. Sædvanligvis 0,5 mg 1-3 gange i døgnet.


Mulige bivirkninger
Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.
Meget almindelige (over 10%)
Træthed
Døsighed, Sløvhed
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed
Muskelsvaghed
Besvær med at styre arme og ben, Depression, Forvirring, Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Hukommelsesbesvær
Impotens
Sjældne (0,01-0,1%)
Nedsat vejrtrækning
Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro
Meget sjældne (under 0,01%)
Lav legemstemperatur
Lavt blodtryk, Pauser i vejrtrækningen
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
For lidt natrium i blodet
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Kramper, Manglende adfærdsmæssig hæmning, Opstemthed, Rysten, Selvmordstanker eller -adfærd, Talebesvær
Hårtab
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Synsforstyrrelser
Ikke kendt
Balanceforstyrrelser, Koma, Koncentrationsbesvær
 • Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.

Bør ikke anvendes
 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden.
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær samt ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse lægemiddelformer med lorazepam (Lorazepam "Macure" injektionsvæske) er konserveret med benzylalkohol. Ved høje doser kan der være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 1½ time ved oral indtagelse.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 10-20 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 3 døgn.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg (delekærv) lorazepam. Særlige advarsler
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlets virkning forstærkes af alkohol.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed og nedsat dosis ved dårligt fungerende lever. Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Temesta®.

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:

 • psykosemidler
 • antihistaminer (midler mod allergi)
 • opioider (stærke smertestillende midler).

Koma og død er forekommet ved samtidig indtagt af opioider og benzodiazepiner.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter1 mg
Pris i kr. 105,15
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter1 mg
Pris i kr. 68,10
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter1 mg2care4
Pris i kr. 135,00

Substitution
tabletter 1 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI