Annonce

Temozolomide "SUN"

L01AX03

Temozolomide "SUN" er et celledræbende middel (alkylerende middel).

Virksomme stoffer

Anvendelse

Temozolomide "SUN" anvendes til behandling af en særlig form for kræft i hjernen.
Må kun udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Findes som kapsler.

  • Behandlingen er individuel og afpasses dels efter virkningen, dels efter graden og omfanget af bivirkninger.

Bemærk:

  • Kapslerne skal indtages på tom mave, dvs. mindst 0,5 timer før et måltid eller 2 timer efter et måltid.
  • Kapslerne skal synkes hele.
  • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Træthed.
Kramper.
Talebesvær, Hovedpine.
Spisevægring, Sprogvanskeligheder.
Hårtab, Hududslæt.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Blødning, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Høretab, Tinnitus, Øresmerter.
Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser, Øjensmerter.
Mavesmerter, Mundbetændelse, Svamp i munden, Fordøjelsesbesvær, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær.
Balanceforstyrrelser, Feber.
Allergiske reaktioner.
Infektioner, Influenzalignende symptomer.
Vægttab, Vægtøgning.
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Forhøjet blodsukker.
Ledsmerter, Muskelsvaghed, Muskelsmerter.
Besvær med at styre arme og ben, Bevidsthedssvækkelse, Hukommelsesbesvær, Nedsat følesans, Nervebetændelse fx på arme og ben, Rysten, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans.
Angst, Depression, Forvirring, Følelsesmæssig ustabilitet, Koncentrationsbesvær, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Søvnighed, Døsighed, Søvnløshed.
Ufrivillig vandladning, Hyppig vandladning.
Lungebetændelse, Åndenød, Bihulebetændelse, Hoste.
Rødme, Hudkløe, Tør hud.
Blodprop i de dybe vener, Blodprop i lungerne, Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Ufrivillig afføring.
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse, Leverskade, Ophobning af galde.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Væskeophobning i ansigtet.
Blodforgiftning, Infektion med Cytomegalovirus.
Leverpåvirkning.
For meget kalium i blodet.
Leukæmi, Senere tilfælde af kræft.
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Epileptisk anfald, Gangforstyrrelser, Koordinationsbesvær.
Hallucinationer, Sløvhed.
Nefrogen diabetes insipidus - lidelse med udskillelse af store mængder urin og deraf følgende øget tørst og stort væskeindtag.
Betændelse i skeden, Blødning fra skeden, Impotens.
Arvæv i lungerne, Nedsat vejrtrækning.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Betændelse i huden, Overfølsomhed over for sollys, Småblødninger i hud og slimhinder.
Hjerneblødning.
Ikke kendt.Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende knoglemarv.

Brug af anden medicin

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Fertile kvinder og mænd

I indlægssedlen er anført, at kvinder i den fødedygtige alder tilrådes at anvende sikker prævention under behandlingen og i 6 måneder efter afsluttet behandling.

Der er også anført, at fertile mænd skal anvende sikker prævention under behandlingen og i 3 måneder efter behandlingsophør.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

  • Virker bl.a. ved at inaktivere DNA (cellens genetiske kode).
  • Dette medfører, at celledelingen hæmmes, samt at den genetiske funktion og hermed styringen af cellens omsætning ødelægges.
  • Den kraftigste virkning indtræder som regel efter 7-14 dages behandling.

Håndtering og holdbarhed

Bemærk: Ved håndtering af Temozolomide "SUN" skal du være forsigtig. Arbejdstilsynets vejledning orienterer om risiko ved arbejde med cytostatika og visse andre lægemidler i forbindelse med pleje og behandling.

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg eller 250 mg temozolomid.

Hjælpestoffer

Farve:

Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 5 mg, hårde kapsler 20 mg, hårde kapsler 100 mg, hårde kapsler 140 mg, hårde kapsler 180 mg, hårde kapsler 250 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 5 mg, hårde kapsler 20 mg, hårde kapsler 100 mg, hårde kapsler 140 mg, hårde kapsler 180 mg, hårde kapsler 250 mg

Andre:

Lactose : hårde kapsler 5 mg, hårde kapsler 20 mg, hårde kapsler 100 mg, hårde kapsler 140 mg, hårde kapsler 180 mg, hårde kapsler 250 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)hårde kapsler 5 mg20 stk. (blister)551,50
(Recept)hårde kapsler 20 mg5 stk. (blister)512,65
(Recept)hårde kapsler 100 mg5 stk. (blister)1.354,15
(Recept)hårde kapsler 140 mg5 stk. (blister)3.098,85
(Recept)hårde kapsler 140 mg20 stk. (blister)7.922,85
(Recept)hårde kapsler 180 mg5 stk. (blister)3.366,85
(Recept)hårde kapsler 250 mg5 stk. (blister)5.778,85

Substitution

Foto og identifikation

hårde kapsler 5 mg
Præg890, 5 mg
KærvIkke relevant
Farvehvid
Mål i mm.5,3 x 14,4
hårde kapsler 5 mg
hårde kapsler 20 mg
Præg891, 20 mg
KærvIkke relevant
Farvehvid
Mål i mm.5,3 x 14,4
hårde kapsler 20 mg
hårde kapsler 100 mg
Præg892, 100 mg
KærvIkke relevant
Farvehvid
Mål i mm.5,9 x 15,8
hårde kapsler 100 mg
hårde kapsler 140 mg
Præg929, 140 mg
KærvIkke relevant
Farvehvid
Mål i mm.6,4 x 17,8
hårde kapsler 140 mg
hårde kapsler 180 mg
Præg930, 180 mg
KærvIkke relevant
Farvehvid
Mål i mm.6,9 x 19,3
hårde kapsler 180 mg
hårde kapsler 250 mg
Præg893, 250 mg
KærvIkke relevant
Farvehvid
Mål i mm.7,7 x 21,4
hårde kapsler 250 mg

Revisionsdato

to. 7. apr. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI