Annonce

Tezspire®

R03DX11

Virksomme stoffer

Anvendelse

Tezspire® er et biologisk lægemiddel mod astma.

Tillægsbehandling ved svær astma, der ikke har kunnet kontrolleres af inhalation af binyrebarkhormon i høj dosis sammen med et andet forebyggende middel mod astma.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden.

Voksne og unge fra 12 år. 210 mg (1 forfyldt sprøjte) indsprøjtes under huden hver 4. uge.

Bemærk:

Ingen erfaring vedr. børn under 12 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Reaktioner på indstiksstedet.
Ledsmerter.
Halsbetændelse.
Hududslæt.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

Astmasymptomer

Hvis dine astmasymptomer ikke bliver bedre eller forværres under behandlingen med Tezspire®, skal du kontakte lægen.

Infektioner med orm

Hvis du har en infektion med orm, skal ormeinfektionen behandles, før du behandles med Tezspire®. Får du en ormeinfektion, mens du behandles med Tezspire®, og har behandlingen mod orm ikke effekt, bør det overvejes at afbryde behandlingen med Tezspire® midlertidigt.

Risiko for allergisk reaktion

Hvis du tidligere har haft alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktisk shock) i andre sammenhænge, kan der være en øget risiko for, at du også udvikler en alvorlig allergisk reaktion i forbindelse med behandlingen med Tezspire®. I starten af behandlingen skal du derfor være opmærksom på, om du får symptomer, der kan tyde på udvikling af alvorlig allergi (fx åndenød, trykken i halsen/brystet, slaphedsfornemmelse, svimmelhed, uro/angst) og i så fald ringe 112.

Risiko for hjertebivirkninger

Der er set enkelte tilfælde af alvorlige hjertebivirkninger under behandling med Tezspire®. Hvis du oplever symptomer på hjertepåvirkning (fx brystsmerter og vejrtrækningsbesvær) under behandlingen, skal du søge læge.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Vaccination med visse typer vaccine (levende, svækkede vacciner) bør undgås under behandlingen med Tezspire®.

Graviditet

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

  • Tezspire® hæmmer et af de signalstoffer i kroppen (TSLP), som spiller en rolle i udviklingen af den vedvarende irritationstilstand (inflammation), der ses ved astma.
  • Måden Tezspire® virker på, er dog ikke fuldt kendt.
  • Halveringstiden i blodet () er ca. 26 døgn.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

  • Må ikke omrystes.

Holdbarhed

  • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
  • Må ikke nedfryses eller udsættes for varme.
  • Kan opbevares i højst 30 dage ved stuetemperatur (højst 25°C) beskyttet mod lys. Må ikke genplaceres i køleskab. Ikke-anvendte sprøjter skal kasseres efter 30 dage.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte. 1 sprøjte indeholder 210 mg tezepelumab.

Hjælpestoffer

Andre:

Eddikesyre : injektionsvæske, opl. i sprøjte 210 mg
L-Prolin : injektionsvæske, opl. i sprøjte 210 mg
Natriumhydroxid (E524) : injektionsvæske, opl. i sprøjte 210 mg
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i sprøjte 210 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. i sprøjte 210 mg1 stk.11.644,95

Substitution

Foto og identifikation

injektionsvæske, opl. i sprøjte 210 mg
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm. x

Revisionsdato

to. 19. jan. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI