Annonce

Tivicay


Producent: GSK Pharma

Indeholder
Tivicay er et middel mod HIV.

Virksomme stoffer
Dolutegravir

Anvendelse

Tivicay anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af:

 • HIV-infektion.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Individuelt, afhængig af evt. resistens over for gruppen af integrasehæmmere, som Tvicay tilhører.

Uden resistens over for integrasehæmmere

 • Voksne og børn over 12 år med legemsvægt over 40 kg
  • Sædvanligvis 50 mg 1 gang i døgnet med eller uden mad.
 • Børn 6-12 år med legemsvægt over 15 kg
  • Afhængig af legemsvægt. Sædvanligvis 20-50 mg 1 gang i døgnet med eller uden mad.

Med resistens over for integrasehæmmere

 • Voksne og børn over 12 år med legemsvægt over 40 kg
  • Sædvanligvis 50 mg 2 gange i døgnet sammen med mad.

Bemærk:

 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mere end 4 timer til indtagelse af næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 4 timer til indtagelse af næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Diarré, Kvalme
Hovedpine
Almindelige (1-10%)
Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning
Angst, Depression, Søvnløshed
Svimmelhed, Træthed
Unormale drømme
Leverpåvirkning
Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1%)
Ledsmerter
Leverbetændelse
Overfølsomhed, Reaktioner fra immunforsvaret
Selvmordstanker eller -adfærd*
Sjældne (0,01-0,1%)
Alvorlig leversvigt

* Selvmordstanker eller -adfærd ses især hos patienter, som tidligere har haft depression eller anden psykisk sygdom.

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre ændringer i fedtstofskiftet og i fedtfordelingen på kroppen.Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Må ikke anvendes.

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at hæmme enzymet integrase, der er nødvendigt for, at virus kan formere sig i HIV-smittede celler.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 14 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg, 25 mg eller 50 mg dolutegravir (som natriumsalt).Særlige advarsler
 • Du skal straks kontakte din læge ved tegn på overfølsomhedsreaktioner, da behandlingen med Tivicay og måske også andre lægemidler omgående skal afbrydes. Tegn på overfølsomhedsreaktioner kan være fx voldsomt hududslæt, allergisk hævelse i ansigt, mundhule og strubehoved eller hududslæt sammen med feber, generel utilpashed, træthed, muskel- eller ledsmerter.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Da visse HIV-midler (efavirenz, nevirapin) eller rifampicin (antibiotikum) nedsætter virkningen af Tivicay, skal du,:
  • hvis du hører til gruppen med resistens over for integrasehæmmere, undgå samtidig brug af disse midler,
  • hvis du hører til gruppen uden resistens over for integrasehæmmere, have øget dosis af Tivicay til 50 mg 2 gange i døgnet ved samtidig brug af disse midler.
 • Samtidig brug af Tivicay og fampridin (middel mod multipel sklerose) skal sædvanligvis undgås.
 • Virkningen af Tivicay nedsættes af en række lægemidler, fx binyrebarkhormoner (dexamethason, prednisolon), efavirenz (HIV-middel), modafinil (middel mod narkoplepsi), rifabutin (antibiotikum) eller visse epilepsimidler (carbamazepin, eslicarbazepin, phenytoin, oxcarbazepin).
 • Aluminium-/magnesiumholdige syreneutraliserende midler, calcium-/jerntilskud eller multivitaminer skal tages mindst 2 timer efter eller mindst 6 timer før indtagelse af Tivicay.
 • Naturlægemidler med perikon må ikke anvendes sammen med Tivicay, da de formodes at medføre en kraftigt nedsat virkning af Tivicay.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter10 mg
Pris i kr. 1.143,85
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter25 mg
Pris i kr. 2.834,40
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter50 mg
Pris i kr. 5.511,05

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI