Annonce

Tobradex®, komb.


Producent: Novartis

Indeholder
Tobradex® er et øjenmiddel med binyrebarkhormon og antibiotikum i kombination.

Virksomme stoffer
Dexamethason
Tobramycin

Anvendelse

Tobradex® anvendes efter operation for grå stær for at forebygge infektion og vævsreaktioner (inflammation) i øjet.


Doseringsforslag

Findes som øjendråber.

Voksne og børn over 2 år

 • Sædvanligvis 1 dråbe i øjet 4-6 gange i døgnet.
 • De 2 første dage kan dosis evt. øges til 1 dråbe hver 2. time. Aftrappes ved bedring.
 • Behandlingstiden er sædvanligvis 14 dage og må ikke overskride 24 dage.

Bemærk:

 • Erfaring savnes vedr. børn under 2 år.
 • Ved rolig lukning af øjet og let tryk med en finger på nederste øjenlåg ind mod næsen i 2 minutter efter inddrypning, bevarer du lægemidlet i øjet i længere tid og reducerer samtidig de systemiske  bivirkninger.


Mulige bivirkninger
* Benzalkoniumchlorid kan i meget sjældne tilfælde medføre skade på hornhinden.Midlet nedsætter øjets modstandskraft over for infektioner og kan desuden sløre symptomerne på en infektion. Ved behandling i øjnene gennem længere tid kan der opstå forhøjet tryk i øjet (grøn stær) eller uklarhed i øjets linse (grå stær) hos disponerede personer (fx hos diabetikere).
Ikke almindelige (0,1-1%)
Sammentrækninger i strubemuskulaturen
Forhøjet tryk i øjet, Sløret syn, Øjensmerter
Sjældne (0,01-0,1%)
Allergiske reaktioner i øjet, Hornhindebetændelse, Røde øjne, Sår på hornhinden*
Ikke kendt
Mavesmerter
Svimmelhed
Alvorlig hudreaktion, Væskeophobning i ansigtet
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Overfølsomhed
 • Forhøjet tryk i øjet debuterer typisk 2-8 uger efter start på behandlingen. Ubehandlet kan det forårsage grøn stær med blivende synstab. Trykstigningen kan også ses hos børn.
 • Binyrebarkhormoner kan fremskynde udvikling af grå stær og vækst af svampe.
 • Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.
 • Cushings syndrom eller andre forstyrrelser i kroppens produktion af binyrebarkhormon kan forekomme efter intensiv eller langvarig behandling. Risikoen skyldes, at kroppen med tiden udsættes for en større mængde Tobradex®, som kan påvirke særlige følsomme patienter, herunder børn.

Bør ikke anvendes
 • Bør ikke anvendes ved bakterier, virus- eller svampeinfektion i øjet eller i øjenomgivelserne, medmindre der samtidig anvendes et middel, som dræber de pågældende bakterier, virus eller svampe.
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved overfølsomhed over for indholdsstofferne eller andre aminoglykosider inkl. hjælpestoffet neomycin.

Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning

Virker dels ved at hæmme de vævsreaktioner, som ses efter en operation (dexamethason), dels bakteriedræbende (tobramycin).Lægemiddelformer

Øjendråber, suspension. 1 ml indeholder 1 mg dexamethason og 3 mg tobramycin.Særlige advarsler
 • Midlet må ikke anvendes sammen med kontaktlinser, da det indeholder mikrokrystaller, som kan sætte sig på bagsiden af linserne og beskadige hornhinden.
 • Trykket i øjet bør kontrolleres jævnligt, når behandlingen varer mere end 14 dage.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør du kontakte din læge.
 • Da øjendråberne indeholder benzalkoniumchlorid, kan de misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser skal fjernes før inddrypning, og man bør vente mindst 15 minutter, før kontaktlinserne isættes igen.


Brug af anden medicin
 • Samtidig brug af lokalvirkende binyrebarkhormon og gigtmidler (NSAID) kan forsinke opheling af hornhinden.
 • Samtidig brug af visse HIV-midler og TobradexR kan øge risikoen for bivirkninger og forstyrre kroppens egen produktion af binyrebarkhormon. Kombinationen bør undgås hvis muligt.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 5 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke øjendråber, suspension1+3 mg/ml2care4
Pris i kr. 92,00
Pakning 5 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke øjendråber, suspension1+3 mg/mlOrifarm
Pris i kr. 53,00
Pakning 5 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke øjendråber, suspension1+3 mg/mlParanova Danmark
Pris i kr. 48,80Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI