Annonce

Topiramat "Orion"


Producent: Orion Pharma

Indeholder
Topiramat "Orion" er et middel mod epilepsi.

Virksomme stoffer
Topiramat

Anvendelse

Topiramat "Orion" anvendes for at forebygge epileptiske anfald. Anvendes desuden forebyggende mod migræne.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.Epilepsi

Dosis er individuel og afhænger desuden af, om behandlingen kombineres med andre epilepsimidler. De her angivne doseringsforslag er vejledende, når Topiramat anvendes som eneste epilepsimiddel.

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 25 mg om aftenen i 1 uge. Derefter øges døgndosis med 1-2 ugers interval med 25 mg.

  Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis højst 500 mg i døgnet fordelt på 2 doser, men i svære tilfælde kan doser op til 1.000 mg i døgnet komme på tale.
 • Børn over 6 år. Begyndelsesdosis. 0,5-1 mg pr. kg legemsvægt om aftenen i en uge. Derefter øges døgndosis med 1-2 ugers interval med 0,5-1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.

  Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 2-9 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.

  Ved anvendelse sammen med andre epilepsimidler skal dosis justeres, afhængig af hvilket middel der indtages.

Forebyggelse af migræne

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 25 mg 1 gang i døgnet. Derefter kan døgndosis øges med 25 mg hver anden uge, til man når 100 mg i døgnet fordelt på 2 doser.

  Vedligeholdelsesdosis.
  Sædvanligvis 50-200 mg i døgnet fordelt på 2 doser fx morgen og aften.
 • Børn. Bør ikke anvendes, erfaring savnes

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-70 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Depression, Døsighed
Ændring i hudens følesans
Svimmelhed, Træthed
Diarré, Kvalme
Forkølelsessymptomer
Vægttab
Almindelige (1-10%)
Betændelse i mavens slimhinde, Forstoppelse, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Aggressivitet, Angst, Forvirring, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Langsom tankevirksomhed, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Søvnløshed, Talebesvær, Uro og rastløshed
Allergiske reaktioner
Hudkløe, Hududslæt, Hårtab
Blodmangel
Kramper, Ledsmerter, Muskelsmerter, Muskelsvaghed
Balanceforstyrrelser, Feber, Kraftesløshed, Søvnlignende sløvhedstilstand
Dobbeltsyn, Sløret syn, Ufrivillige øjenbevægelser
Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Koordinationsbesvær, Nedsat følesans, Rysten, Sløvhed, Ændret følesans i munden
Hyppig og smerterfuld vandladning, Nyresten
Tinnitus, Øresmerter
Hoste, Næseblod, Snue
Nedsat appetit
Vægtøgning
Ikke almindelige (0,1-1%)
For lidt kalium i blodet, For meget syre i blodet
Ophør af svedproduktion, Rødme
Væskeophobning i ansigtet
Langsom puls
Ufrivillige rykkende bevægelser
Åndenød
Rejsningsproblemer
Hallucinationer, Opstemthed, Personlighedsforstyrrelser, Psykoser, Selvmordsadfærd
Forhøjet temperatur
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk
Blod i urinen, Ufrivillig vandladning
Høretab
Betændelse i lymfekirtler, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Betændelse i bugspytkirtlen
Sjældne (0,01-0,1%)
Alvorlig hudreaktion
Grøn stær, Synstab
Leverbetændelse
Manier
Hævelse omkring øjnene
Hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene
Ikke kendt
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
 • Pludseligt synstab kan opstå pga. opstået forøget tryk i øjet (grøn stær).
 • Ved samtidig behandling med de to epilepsimidler topiramat og valproat er set fald i legemstemperaturen til under 35°C.


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker på delvis ukendt måde, men midlet øger virkningen af signalstoffet GABA i hjernen.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 20-30 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg topiramat.Særlige advarsler
 • For at undgå nyrestensdannelse skal man drikke rigeligt med væske under behandlingen.
 • Ved ophør af behandling skal dosis gradvist nedsættes.
 • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Topiramat "Orion" kan nedsætte virkningen af østrogener (hormon) samt virkningen af svangerskabsforebyggende midler med hormoner, fx p-piller.
 • Topiramat "Orion" kan nedsætte virkningen af visse blodfortyndende midler.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 60 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter25 mg
Pris i kr. 51,90
Pakning 60 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter50 mg
Pris i kr. Udgået 20-04-2020
Pakning 60 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter100 mg
Pris i kr. 54,30
Pakning 60 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter200 mg
Pris i kr. 517,20

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 25 mg
filmovertrukne tabletter 50 mg
filmovertrukne tabletter 100 mg
filmovertrukne tabletter 200 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI