Annonce

Tramadol "Krka"

N02AX02

Tramadol "Krka" er et smertestillende middel.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Tramadol "Krka" anvendes ved moderate til stærke smerter.

Doseringsforslag

Findes som kapsler og depottabletter.

Kapsler

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 50-100 mg 3-4 gange i døgnet.
 • Bemærk:
  • Kapslerne skal synkes hele.
  • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.

Depottabletter

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 100-200 mg 2 gange i døgnet.
 • Bemærk:
  • Depottabletterne skal synkes hele.
  • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Svimmelhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning.
Træthed.
Hovedpine.
Døsighed.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodtryksfald når man rejser sig, Kredsløbschok.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Sløret syn.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Kramper, Muskelsvaghed.
Koordinationsbesvær, Rysten, Ændring i hudens følesans.
Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Forvirring, Hallucinationer, Humørsvingninger, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Talebesvær.
Manglende vandladning.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Åndenød.
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk.
Ikke kendt.Lavt blodsukker.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Carbamazepin (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Tramadol "Krka".
 • Tramadol "Krka" kan øge den sløvende virkning af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Tramadol "Krka" kan øge virkningen af blodfortyndende midler.
 • Tramadol "Krka" må ikke anvendes til patienter, som er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom). Der skal gå mindst 14 dage mellem behandling med Tramadol "Krka" og MAO-hæmmere.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er en let øget risiko for misdannelser hos barnet. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.

Amning

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 døgns karantæne.

Ved indtag på grund af akutte smerter (fx akut lændehold) kan donor tappes efter karantæne på 2 døgn.

Ved fast dagligt forbrug må donor ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Tramadol er et morfinlignende middel, men har svagere smertestillende virkning end morfin og har desuden ikke morfins afhængighedsskabende egenskaber.
 • Halveringstiden i blodet () er 5-6 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 50 mg tramadolhydrochlorid.

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 100 mg, 150 mg eller 200 mg tramadolhydrochlorid.

Hjælpestoffer

Farve:

Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 50 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 150 mg, depottabletter 200 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 50 mg, depottabletter 150 mg, depottabletter 200 mg

Andre:

Lactose : depottabletter 100 mg, depottabletter 150 mg, depottabletter 200 mg
Macrogoler : depottabletter 100 mg, depottabletter 150 mg, depottabletter 200 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)hårde kapsler 50 mg20 stk. (blister)31,50
(Recept)hårde kapsler 50 mg50 stk. (blister)23,55
(Recept)hårde kapsler 50 mg100 stk. (blister)22,05
(Recept)depottabletter 100 mg20 stk. (blister)33,85
(Recept)depottabletter 100 mg100 stk. (blister)50,45
(Recept)depottabletter 150 mg20 stk. (blister)124,45
(Recept)depottabletter 150 mg100 stk. (blister)226,65
(Recept)depottabletter 200 mg20 stk. (blister)45,05
(Recept)depottabletter 200 mg100 stk. (blister)59,85

Substitution

Foto og identifikation

hårde kapsler 50 mg
Prægintet præg
KærvIkke relevant
Farveblå, hvid
Mål i mm.5,3 x 14,3
hårde kapsler 50 mg
depottabletter 100 mg
PrægT1
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.10 x 10
depottabletter 100 mg
depottabletter 150 mg
PrægT2
KærvIngen kærv
Farvelys orange
Mål i mm.10 x 10
depottabletter 150 mg
depottabletter 200 mg
PrægT3
KærvIngen kærv
Farverosa
Mål i mm.10 x 10
depottabletter 200 mg

Revisionsdato

on. 5. aug. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 26. juli 2021.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI