Annonce

Trecondi


Producent: Medac

Indeholder
Trecondi er et celledræbende middel (alkylerende middel).

Virksomme stoffer
Treosulfan

Anvendelse
  • Trecondi anvendes til forbehandling før stamcelletransplantation.

Anvendes kun på sygehus.


Doseringsforslag

Findes som pulver til infusionsvæske, som efter opløsning indsprøjtes i en blodåre.

Voksne og børn over 1 måned

  • Behandlingen er individuel og afpasses dels efter sygdommens art, dels efter patientens overfladeareal.
  • Anvendes i kombination med andre celledræbende midler (fludarabin og evt. thiotepa).
  • Anvendes i 3- 6 dage før stamcelletransplantationen.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kraftesløshed
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Leverskade, Mavesmerter, Opkastning
Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer
Betændelse i slimhinder
Infektioner
Almindelige (1-10%)
Feber, Kulderystelser, Nedsat appetit, Vægtændring
Synkebesvær
Forhøjet blodtryk, Hjerterytmeforstyrrelser, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Næseblod, Åndenød
Ledbetændelse, Smerter i bevægeapparatet
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed
Alvorlige hudreaktioner, Hudkløe, Hårtab, Rødme, Småblødninger i hud og slimhinder
Blodforgiftning, Overfølsomhed
Akut nyreskade, Blod i urinen
Ikke almindelige (0,1-1%)
Tilstopning af leverens vener
Betændelseslignende reaktion i lungerne, Lavt blodtryk, Væskesamling i lungehinderne
Blodansamling
Forhøjet blodsukker
Forvirring, Nervebetændelse fx på arme og ben
Ikke kendt
Senere tilfælde af kræft
Blodprop, Blodprop i hjertet, For lidt ilt i blodet, Hjertestop, Hjertesvigt, Kredsløbschok pga. blodforgiftning, Væskeansamling omkring hjertet
Blødning
For meget syre i blodet, Forstyrrelse i saltbalancen, Nedsat følsomhed over for glucose
Muskelsvaghed
Besvimelsesanfald, Bivirkninger fra bevægeapparatet, Påvirkning af hjernen, Ændring i hudens følesans
Kraftig lokalirritation med ødelæggelse af huden
Nyresvigt

Bør ikke anvendes

Trecondi må ikke anvendes, hvis du

  • har en alvorlig infektion, som er svær at behandle.
  • har en sjælden former for arvelig blodmangel (Fanconis anæmi).
  • både har dårligt fungerende hjerte og lunger.

Vaccination med levende vacciner, fx mod gul feber, skal undgås.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må ikke anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
  • Virker bl.a. ved at inaktivere DNA (cellens genetiske kode). Dette medfører, at celledelingen hæmmes, samt at den genetiske funktion og hermed styringen af cellens omsætning ødelægges.
  • Den kraftigste virkning indtræder som regel efter 7-14 dages behandling.
  • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 90 minutter.


Lægemiddelformer

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g eller 5 g treosulfan.Særlige advarsler

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke pulver til infusionsvæske, opl.1 g
Pris i kr. 1.775,10
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke pulver til infusionsvæske, opl.5 g
Pris i kr. 7.049,85Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI