Annonce

Trevicta


Producent: Janssen

Indeholder
Trevicta er et middel mod psykoser.

Virksomme stoffer
Paliperidonpalmitat

Anvendelse

Trevicta anvendes til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni.


Doseringsforslag

Findes som depotinjektionsvæske.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Trevicta indeholder paliperidonpalmitat og gives som injektion hver 3. måned. Behandling med Trevicta må kun startes, hvis man er i stabil behandling med paliperidonpalmitat givet som injektion 1 gang hver måned.

Gives som indsprøjtning i skuldermusklen eller i ballen.

Bemærk:

 • Erfaring savnes for ældre over 65 år samt for børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 50-80 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Søvnløshed
Almindelige (1-10%)
Feber, Influenzalignende symptomer, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Reaktioner på indstiksstedet, Træthed, Vægttab, Vægtøgning
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Leverpåvirkning, Mavesmerter, Opkastning, Tandsmerter
Forhøjet blodtryk, Hoste, Hurtig puls, Tilstoppet næse
Forhøjet blodsukker, Mælkeflåd, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Ledsmerter, Muskel- og ledsmerter, Rygsmerter
Angst, Depression, Hovedpine, Motorisk uro, Parkinsonisme, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ufrivillige rykkende bevægelser, Uro og rastløshed
Udebleven menstruation, Urinvejsinfektion
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodtryksfald når man rejser sig, Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem, Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Langsom puls, Lavt blodtryk, Lungebetændelse, POTS - syndrom med øget puls og svimmelhed ved stillingsændringer, Påvirkning af ekg, Tilstoppede luftveje, Åndenød
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Diabetes, For meget fedt i blodet, For meget insulin i blodet, For meget kolesterol i blodet, Udvikling af bryster hos mænd
Ledstivhed, Muskelsvaghed
Besvimelsesanfald, Faldtendens, Gangforstyrrelser, Hyperaktivitet, Koncentrationsbesvær, Manier, Nedsat følesans, Nervøsitet, Talebesvær, Ufrivillige bevægelser, Ændring i hudens følesans
Betændelse i hudens dybere lag, Eksem, Hårtab, Rødme, Væskeophobning i ansigtet
Allergiske reaktioner, Luftvejsinfektion
Rejsningsproblemer, Seksuelle forstyrrelser, Ufrivillig vandladning
Sløret syn, Tinnitus, Øjenbetændelse, Øreinfektion, Øresmerter
Sjældne (0,01-0,1%)
Abstinenser, Lav legemstemperatur
Betændelse i bugspytkirtlen, Hævelse af tungen, Ophobning af fæces i tarmen, Ufrivillig afføring
Blodprop i de dybe vener, Hjerterytmeforstyrrelser, Iltmangel i hjernen, Pauser i vejrtrækningen under søvn
Lavt blodsukker, Sukker i urinen
Nedbrydning af muskelvæv
Balanceforstyrrelser, Bevidsthedspåvirkning, Bevidsthedstab, Forvirring, Følelsesforfladigelse, Koordinationsbesvær, Kramper, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Nedsat reaktionsevne, Ufrivillige øjenbevægelser
Bylder
Manglende orgasme, Manglende vandladning
Grøn stær, Røde øjne, Øjeninfektion
Ikke kendt
Forstoppelse, Tarmslyng
Blodprop i lungerne, Iltmangel i vævet, Lungebetændelse pga. opkast i lungerne
Bevidstløshed ved sukkersyge, For meget vand i kroppen med ændring af saltbalancen
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Langvarig smertefuld erektion
Komplikation ved operationer i øjet
 • I sjældne tilfælde forekommer såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ved behandling med midler mod psykoser, er set særlige forstyrrelser af hjerterytmen (QTc-forlængelse), som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.
 • Mulig risiko for komplikationer under operationen, hvis man skal opereres for grå stær.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Depotsprøjte hver 4. uge (6 måneders karantæne)

Depotsprøjte hver 3. måned (2 års karantæne)
Virkning

Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.Lægemiddelformer

Depotinjektionsvæske, suspension. 1 forfyldt sprøjte indeholder paliperidonpalmitat svarende til 175 mg, 263 mg, 350 mg eller 525 mg paliperidon.Særlige advarsler
 • Anvendes med forsigtighed:
  • Til ældre
  • Ved hjerte-karsygdom
  • Ved risiko for blodpropper
  • Ved sygdom i hjernen
  • Ved tendens til kramper
  • Hvis man tidligere har lidt af forstyrrelser i blodets sammensætning, hvor man har haft for få hvide blodlegemer.
 • Hos ældre personer med demens kan der være en forøget risiko for hjerneblødning/blodprop i hjernen.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Pga. risikoen for vægtøgning bør BMI og taljemål følges.
 • Midlet forstærker alkohols sløvende virkning.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Antipsykotika og herunder særligt bl.a. Trevicta, kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Trevicta nedsætter virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom) og dopamin (middel mod kredsløbssvigt).
 • Carbamazepin (middel mod epilepsi) kan nedsætte virkningen af Trevicta.
 • Hvis man samtidig er i behandling med et middel, der stimulere centralnervesystemet (fx visse midler mod ADHD), er der set bivirkninger fra bevægeapparatet ved ændringer i en af behandlingerne.
 • Generel forsigtighed ved brug af andre lægemidler der kan forstyrre hjerterytmen - fx lithium (middel mod bipolar lidelse), visse antibiotika, visse midler mod depression, visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser samt visse midler mod psykoser.

  En del af disse midler skal helt undgås. Det gælder: Chlorprothixen og pimozid (midler mod psykoser), moxifloxacin (antibiotikum), amiodaron og dronedaron (midler mod hjerterytmeforstyrrelser), droperidol (middel mod kvalme) samt vandetanib (middel mod kræft).
 • Trevicta øger den søvndyssende virkning af sovemidler, beroligende midler, antihistaminer og smertestillende midler.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 stk. (Abacus)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotinjektionsvæske, susp.175 mg
Pris i kr. 7.474,00
Pakning 1 stk. (Paranova)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotinjektionsvæske, susp.175 mg
Pris i kr. 7.473,15
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotinjektionsvæske, susp.175 mg
Pris i kr. 7.471,20
Pakning 1 stk. (Abacus)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotinjektionsvæske, susp.263 mg
Pris i kr. 10.701,60
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotinjektionsvæske, susp.263 mg
Pris i kr. 10.697,40
Pakning 1 stk. (Paranova)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotinjektionsvæske, susp.263 mg
Pris i kr. 10.661,00
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotinjektionsvæske, susp.350 mg
Pris i kr. 13.950,40
Pakning 1 stk. (Abacus)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotinjektionsvæske, susp.350 mg
Pris i kr. 13.950,00
Pakning 1 stk. (Paranova)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotinjektionsvæske, susp.350 mg
Pris i kr. 13.954,35
Pakning 1 stk. (Abacus)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotinjektionsvæske, susp.525 mg
Pris i kr. 20.919,00
Pakning 1 stk. (Paranova)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotinjektionsvæske, susp.525 mg
Pris i kr. 20.791,25
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotinjektionsvæske, susp.525 mg
Pris i kr. 20.917,15Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI