Annonce

Trimbow, komb.


Producent: Chiesi

Indeholder
Trimbow er et middel mod KOL. Kombinationspræparat.

Virksomme stoffer
Beclometasondipropionat
Formoterol
Glycopyrroniumbromid

Anvendelse

Vedligeholdelsesbehandling ved KOL.


Doseringsforslag

Findes som inhalationsspray med opløsning.

Voksne over 18 år. Normalt 2 sug 2 gange i døgnet.Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Svampeinfektion
Forkølelsessymptomer, Halsbetændelse, Lungebetændelse(ved KOL)
Talebesvær
Urinvejsinfektion
Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1%)
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blodpropper pga. forhøjet antal blodplader
Hjerterytmeforstyrrelser
Huller i tænderne, Mundbetændelse
Nedsat mængde binyrebarkhormon i blodet, Påvirkning af ekg(herunder forlænget QT-interval*), Øget mængde ketonstoffer i blodet
For lidt kalium i blodet, For meget fedt i blodet, For meget insulin i blodet, Forhøjet blodsukker
Forhøjet blodtryk
Nedsat følesans, Rysten
Muskelkramper, Smerter i arme og ben
Betændelse i det indre øre
Svimmelhed
Sjældne (0,01-0,1%)
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner
Ekstra hjerteslag, Hjertekrampe, Langsom puls
Muskelsammentrækninger i luftrørene
Væske- og blodansamling ved indløbsstedet
Forlænget søvn
Lavt blodtryk
Luftvejsinfektion(svampeinfektion)
Manglende vandladning, Nyrebetændelse
Meget sjældne (under 0,01%)
Dårligt fungerende binyrebark
Åndenød
Fald i knoglemineraltætheden
Grøn stær, Grå stær
Væskeophobning i fx arme og ben
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Ikke kendt
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Angst, Depression, Hyperaktivitet
Sløret syn

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

 • Specielt ved behandling i lang tid med høje doser, kan der være risiko for bivirkninger andre steder end luftvejene, bl.a. påvirkning af binyrebarkfunktionen, Cushings syndrom (fx måneformet ansigt, tynde arme og ben, kraftesløshed), fald i knogletætheden og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet. Risikoen for disse bivirkninger er langt mindre ved inhalation, end ved binyrebarkhormonbehandling med tabletter eller indsprøjtning.
 • Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.
 • Muskelsammentrækninger i luftrørene kan ses ved inhalation af midlet.
 • Ved KOL er der set en øget risiko for lungebetændelse, når man starter behandlingen.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes.

Doping

Inhalationsbehandling med formoterol er tilladt i doser op til 54 mikrogram pr. døgn, dog betragtes en koncentration af formoterol over 40 nanogram pr. ml i urinen som ulovligt analytisk fund, medmindre det kan bevises at være en konsekvens af behandlingen.


Virkning
 • Virker lokalt i luftvejene.
 • Midlet indeholder dels et binyrebarkhormon (beclometason), der virker hæmmende på nogle af de vævsreaktioner, som ses ved KOL, dels formoterol og glycopyrronium, der udvider luftrørene (bronkierne), som fører luften ned i lungerne. Herved lettes luftpassagen til og fra lungerne.
 • Beclometason bliver i kroppen omdannet til et andet aktivt stof med tilsvarende virkning. Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 2,7 timer.
 • Halveringstiden i blodet er ca. 8 timer (formoterol) og 33-57 timer (glycopyrronium).


Lægemiddelformer

Inhalationsspray, opløsning. 1 dosis indeholder 100 mikrogram beclometasondipropionat, 6 mikrogram formoterol og 10 mikrogram glycopyrronium svarende til en afgivet dosis på henholdsvis 87 mikrogram, 5 mikrogram og 9 mikrogram.Særlige advarsler
 • Forsigtighed ved:
  • Hjerte-kar sygdomme (fx forstyrrelse af hjerterytmen, hjertekrampe, sygdom i hjertemuskulaturen, forsnævring af hjerteklapperne, åreforkalkning, forhøjet blodtryk, udposning af pulsåre)
  • Forhøjet stofskifte
  • Diabetes
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom)
  • Svampe- eller virusinfektioner i luftvejene
  • Lungetuberkulose
  • Nedsat binyrefunktion
  • Epilepsi
  • Grøn stær
  • Vandladningsbesvær.
 • Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden praktisk betydning.
 • Ved dårligt fungerende lever er der større risiko for, at midlet påvirker resten af kroppen og ikke kun luftvejene.
 • Du bør sørge for at få tilstrækkeligt kalk og D-vitamin under behandlingen.
 • Desuden forsigtighed ved risiko for nedsat mængde kalium i blodet (ses fx ved alvorlig KOL med lavt indhold af ilt i blodet).
 • Hvis midlet har virket på ens sygdom og man pludseligt stopper behandlingen, er der øget risiko for akut forværring.
 • For at nedsætte risikoen for svamp i munden bør mund og svælg skylles med vand, som efterfølgende spyttes ud.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse beta-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk) kan nedsætte virkningen af Trimbow.
 • Trimbow skal anvendes med forsigtighed sammen med visse midler (bl.a. midler mod psykoser og mani), der kan give forstyrrelser af hjerterytmen.
 • Ritonavir (middel mod HIV) kan øge risikoen fo bivirkninger fra andre steder i kroppen end luftvejene.
 • Visse andre lægemidler (med såkaldt antikolinerg virkning) kan forstærke Trimbows bivirkninger, og behandling med disse lægemidler bør stoppes, hvis det er muligt.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 120 doser (Abacus)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke inhalationsspray, opløsning87 + 5 + 9 mikrogram
Pris i kr. Udgået 30-12-2019
Pakning 120 doser
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke inhalationsspray, opløsning87 + 5 + 9 mikrogram
Pris i kr. 569,80
Pakning 120 doser (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke inhalationsspray, opløsning87 + 5 + 9 mikrogram
Pris i kr. Udgået 23-03-2020
Pakning 360 doser (3 x 120)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke inhalationsspray, opløsning87 + 5 + 9 mikrogram
Pris i kr. 1.675,80
Pakning 360 doser (3 x 120) (2care4)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke inhalationsspray, opløsning87 + 5 + 9 mikrogram
Pris i kr. Udgået 04-05-2020Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI