Annonce

Trimbow, komb.

R03AL09

Trimbow er et middel mod KOL og astma. Kombination af binyrebarkhormon, beta2-stimulerende middel og et antikolinergt middel til inhalation.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Vedligeholdelsesbehandling ved KOL og astma.

Doseringsforslag

Findes som inhalationspulver og inhalationsspray med opløsning.

Astma

Voksne over 18 år.

 • Inhalationsspray
  • Normalt 2 sug 2 gange i døgnet.

KOL

Voksne over 18 år.

 • Inhalationspulver
  • Normalt 2 sug 2 gange i døgnet.
 • Inhalationsspray
  • Normalt 2 sug 2 gange i døgnet.

Bemærk:

 • Inhalationspulver anvendes med inhalatoren Nexthaler®.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Klimapåvirkning

Trimbow, inhalationsspray indeholder norfluran (HFC-134a/HFA-134), som er en klimaskadelig drivhusgas. Brug af inhalationsspray anbefales kun, hvis man ikke er i stand til at bruge en inhalator med pulver - fx hvis man skal bruge en åndingsbeholder (spacer).

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Svampeinfektion.
Hovedpine.
Talebesvær.
Urinvejsinfektion.
Lungebetændelse, Forkølelsessymptomer, Halsbetændelse.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forhøjet antal blodplader, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Hjerterytmeforstyrrelser.
Betændelse i det indre øre.
Huller i tænderne, Mundbetændelse.
Nedsat mængde binyrebarkhormon i blodet, Påvirkning af ekg, Øget mængde ketonstoffer i blodet.
For lidt kalium i blodet, For meget fedt i blodet, For meget insulin i blodet, Forhøjet blodsukker.
Muskelkramper, Smerter i arme og ben.
Nedsat følesans, Rysten, Svimmelhed.
Forværret astma.
Forhøjet blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Ekstra hjerteslag, Hjertekrampe, Langsom puls.
Væske- og blodansamling ved indløbsstedet.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner.
Luftvejsinfektion.
Forlænget søvn.
Manglende vandladning, Nyrebetændelse.
Muskelsammentrækninger i luftrørene.
Lavt blodtryk.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Grøn stær, Grå stær.
Fald i knoglemineraltætheden.
Dårligt fungerende binyrebark.
Åndenød.
Væskeophobning i fx arme og ben.
Ikke kendt.Sløret syn.
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Angst, Depression, Hyperaktivitet.

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

** Lægemidlet kan i ganske sjældne tilfælde og hos særligt sårbare (ved høj langsynethed, ved fremskreden grå stær og hos asiatere) medføre akut grøn stær.

 • Specielt ved behandling i lang tid med høje doser, kan der være risiko for bivirkninger andre steder end luftvejene, bl.a. påvirkning af binyrebarkfunktionen, Cushings syndrom (fx måneformet ansigt, tynde arme og ben, kraftesløshed), fald i knogletætheden og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet. Risikoen for disse bivirkninger er langt mindre ved inhalation, end ved binyrebarkhormonbehandling med tabletter eller indsprøjtning.
 • Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.
 • Muskelsammentrækninger i luftrørene kan ses ved inhalation af midlet.
 • Ved KOL er der set en øget risiko for lungebetændelse, når man starter behandlingen.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Forsigtighed ved:
  • Hjerte-kar-sygdomme (fx forstyrrelse af hjerterytmen, hjertekrampe, sygdom i hjertemuskulaturen, forsnævring af hjerteklapperne, åreforkalkning, forhøjet blodtryk, udposning af pulsåre)
  • Forhøjet stofskifte
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom)
  • Svampe- eller virusinfektioner i luftvejene
  • Lungetuberkulose
  • Nedsat binyrefunktion
  • Epilepsi
  • Grøn stær
  • Vandladningsbesvær.
 • Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden praktisk betydning.
 • Du bør sørge for at få tilstrækkeligt kalk og D-vitamin under behandlingen.
 • Desuden forsigtighed ved risiko for nedsat mængde kalium i blodet (ses fx ved alvorlig KOL med lavt indhold af ilt i blodet).
 • Hvis midlet har virket på ens sygdom og man pludseligt stopper behandlingen, er der øget risiko for akut forværring.
 • For at nedsætte risikoen for svamp i munden bør mund og svælg skylles med vand, som efterfølgende spyttes ud.

Alle midler, der som Trimbow virker beta2-stimulerende, kan give forhøjet blodsukker. Har du diabetes, anbefales ekstra kontrol af blodsukker.

Nedsat leverfunktion

Ved dårligt fungerende lever er der større risiko for, at midlet påvirker resten af kroppen og ikke kun luftvejene.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse beta-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk) kan nedsætte virkningen af Trimbow.
 • Trimbow skal anvendes med forsigtighed sammen med visse midler (bl.a. midler mod psykoser og mani), der kan give forstyrrelser af hjerterytmen.
 • Ritonavir (middel mod HIV) kan øge risikoen for bivirkninger fra andre steder i kroppen end luftvejene.
 • Visse andre lægemidler (med såkaldt antikolinerg virkning) kan forstærke Trimbow bivirkninger, og behandling med disse lægemidler bør stoppes, hvis det er muligt.

Graviditet

Amning

Trafik

Bloddonor

Doping

Inhalationsbehandling med formoterol er tilladt i doser op til 54 mikrogram pr. døgn, dog betragtes en koncentration af formoterol over 40 nanogram pr. ml i urinen som ulovligt analytisk fund, medmindre det kan bevises at være en konsekvens af behandlingen.

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker lokalt i luftvejene.
 • Midlet indeholder dels et binyrebarkhormon (beclometason), der virker hæmmende på nogle af de vævsreaktioner, som ses ved KOL, dels formoterol og glycopyrronium, der udvider luftrørene (bronkierne), som fører luften ned i lungerne. Herved lettes luftpassagen til og fra lungerne.
 • Beclometason bliver i kroppen omdannet til et andet aktivt stof med tilsvarende virkning. Halveringstiden i blodet () er ca. 2,7 timer.
 • Halveringstiden i blodet er ca. 8 timer (formoterol) og 33-57 timer (glycopyrronium).

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Se instruktioner for anvendelse.

Rengøring:

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.
 • Beholderen må ikke tages ud af inhalatoren.

Holdbarhed

 • Må ikke fryses.
 • Kan hos patienten opbevares ved 25°C i højst 4 måneder.
 • Inhalationspulver. Efter anbrud på posen skal lægemidlet bruges i løbet af 6 uger og opbevares tørt.

Lægemiddelformer

Inhalationsspray, opløsning

 • 1 dosis indeholder 100 mikrogram beclometasondipropionat, 6 mikrogram formoterol og 10 mikrogram glycopyrronium svarende til en afgivet dosis på henholdsvis 87 mikrogram, 5 mikrogram og 9 mikrogram.
 • 1 dosis indeholder 200 mikrogram beclometasondipropionat, 6 mikrogram formoterol og 10 mikrogram glycopyrronium svarende til en afgivet dosis på henholdsvis 172 mikrogram, 5 mikrogram og 9 mikrogram.

Inhalationspulver, Nexthaler®. 1 dosis indeholder 100 mikrogram beclometasondipropionat, 6 mikrogram formoterol og 10 mikrogram glycopyrronium svarende til en afgivet dosis på henholdsvis 88 mikrogram, 5 mikrogram og 9 mikrogram.

Hjælpestoffer

Andre:

Ethanol : inhalationsspray, opløsning 87 + 5 + 9 mikrogram, inhalationsspray, opløsning 172 + 5 + 9 mikrogra
Norfluran : inhalationsspray, opløsning 87 + 5 + 9 mikrogram, inhalationsspray, opløsning 172 + 5 + 9 mikrogra

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)inhalationspulver 88 + 5 + 9 mikrogram120 doser566,25
(Recept)inhalationspulver 88 + 5 + 9 mikrogram360 doser (3 x 120)1.665,05
(Recept)inhalationsspray, opløsning 87 + 5 + 9 mikrogram120 doser566,25
(Recept)inhalationsspray, opløsning 87 + 5 + 9 mikrogram120 doser (Orifarm)564,90
(Recept)inhalationsspray, opløsning 172 + 5 + 9 mikrogra120 doser566,25
(Recept)inhalationsspray, opløsning 87 + 5 + 9 mikrogram360 doser (3x120) (Orifarm)1.662,30
(Recept)inhalationsspray, opløsning 87 + 5 + 9 mikrogram360 doser (3 x 120)1.665,05
(Recept)inhalationsspray, opløsning 87 + 5 + 9 mikrogram360 doser (3 x 120) (2care4)1.662,35
(Recept)inhalationsspray, opløsning 87 + 5 + 9 mikrogram360 doser (3x120) (Medartuum)1.665,00
(Recept)inhalationsspray, opløsning 172 + 5 + 9 mikrogra360 doser (3 x 120)1.665,05

Substitution

Foto og identifikation

inhalationspulver 88 + 5 + 9 mikrogram
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm. x

Åben inhalator, foto af mundstykke

inhalationsspray, opløsning 87 + 5 + 9 mikrogram
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm. x

Mundstykket uden beskyttelseshætte

Bagside af inhalator, foto af tæller

inhalationsspray, opløsning 172 + 5 + 9 mikrogra
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm. x

Mundstykket uden beskyttelseshætte

Bagside af inhalator, foto af tæller

Revisionsdato

on. 8. mar. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI