Annonce

Triumeq, komb.


Producent: GSK Pharma

Indeholder
Triumeq er et middel mod HIV. Reverse transcriptase-hæmmere.

Virksomme stoffer
Abacavir
Dolutegravir
Lamivudin

Anvendelse

Triumeq anvendes sammen med andre lægemidler: 

 • Til behandling af HIV-infektion. 

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år med legemsvægt over 40 kg

 • 1 tablet 1 gang i døgnet.

 

Bemærk:

 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mindst 4 timer til tidspunktet for indtagelse af næste dosis. 
  • Hvis der er mindre end 4 timer til tidspunktet for indtagelse af næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Diarré, Kvalme
Hovedpine
Søvnløshed
Træthed
Almindelige (1-10%)
Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning, Sure opstød
Hudkløe, Hududslæt, Hårtab
Angst, Depression, Døsighed, Mareridt, Søvnforstyrrelser, Søvnighed
Ledsmerter, Muskelsmerter
Overfølsomhed
Feber, Kraftesløshed, Svimmelhed, Utilpashed
Unormale drømme
Leverpåvirkning
Hoste, Høfeber
Nedsat appetit
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Leverbetændelse
For meget fedt i blodet, Forhøjet blodsukker
Reaktioner fra immunforsvaret
Selvmordsadfærd
Sjældne (0,01-0,1%)
Alvorlig leversvigt
Betændelse i bugspytkirtlen
Nedbrydning af muskelvæv
Meget sjældne (under 0,01%)
Alvorlig hudreaktion
For meget mælkesyre i blodet
Nervebetændelse fx på arme og ben, Ændring i hudens følesans
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må ikke anvendes.

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Dolutegravir virker ved at hæmme enzymet integrase, der er nødvendigt for, at virus kan formere sig i HIV-smittede celler.
 • Abacavir og lamivudin hæmmer enzymet reverse transcriptase, som er nødvendigt, for at HIV kan dele sig.
 • Midlet helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 14 timer (dolutegravir), ca. 1,5 timer (abacavir) og 5-7 timer (lamivudin) .


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder:

 • 50 mg dolutegravir (som natriumsalt)
 • 600 mg abacavir (som sulfat)
 • 300 mg lamivudin.


Særlige advarsler
 • Kontakt straks din læge, hvis du får:
  • Feber
  • Hududslæt
  • Fordøjelsesproblemer
  • Vejrtrækningsproblemer,

   som alle kan være symptomer på overfølsomhedsreaktioner. Lægen vil sandsynligvis stoppe behandlingen med Triumeq.
 • Hvis du har holdt pause med Triumeq, skal du kontakte din læge før evt. genoptagelse af behandlingen. Dette er meget vigtigt, fordi genoptaget behandling med abacavir (det ene af de tre virksomme stoffer i Triumeq) kan udløse alvorlige overfølsomhedsreaktioner, selvom der ved første behandling ikke var symptomer på overfølsomhed.

Nedsat leverfunktion

Kombinationspræparatet er uegnet ved meget dårligt fungerende lever pga. manglende mulighed for individuel dosisreduktion.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig brug af Triumeq og flg. lægemidler skal undgås:
  • Fampridin (middel mod multipel sklerose)
  • Visse andre HIV-midler (efavirenz, nevirapin, ritonavir)
  • Rifampicin (antibiotikum)
  • Naturlægemidler med perikon
  • Midler mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital)
  • Phenytoin (middel mod epilepsi og hjerterytmeforstyrrelser).
 • Triumeq bør sædvanligvis heller ikke anvendes sammen med etravirin (HIV-middel).
 • En række lægemidler kan nedsætte virkningen af dolutegravir (det ene af de tre virksomme stoffer i Triumeq), fx visse midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin).
 • Flg. midler skal indtages mindst 2 timer efter eller mindst 6 timer før indtagelse af Triumeq:
  • Aluminium- eller magnesiumholdige syreneutraliserende midler
  • Calcium- eller jerntilskud
  • Multivitaminer.
 • Ved samtidig brug af Triumeq og sulfamethoxazol med trimethoprim (antibiotika) kan det ved dårligt fungerende nyrer være nødvendigt at ændre dosis.
 • Triumeq kan forøge virkningen af metformin (middel mod diabetes 2), og nedsat dosis af metformin kan derfor være nødvendig.
 • Vedvarende samtidig brug af Triumeq og lægemidler med sorbitol eller lignende, fx xylitol og mannitol, bør så vidt muligt undgås, fordi dette kan medføre nedsat virkning af Triumeq.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter50+600+300 mg
Pris i kr. 9.579,80

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI