Annonce

Triumeq, komb.

J05AR13

Triumeq er et middel mod HIV. Reverse transcriptase-hæmmere.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Triumeq anvendes sammen med andre lægemidler: 

Må kun udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år med legemsvægt over 40 kg

 • 1 tablet 1 gang i døgnet.

 

Bemærk:

 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mindst 4 timer til tidspunktet for indtagelse af næste dosis. 
  • Hvis der er mindre end 4 timer til tidspunktet for indtagelse af næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme.
Træthed.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning, Sure opstød.
Feber, Kraftesløshed, Svimmelhed, Utilpashed.
Overfølsomhed.
Leverpåvirkning.
Nedsat appetit.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Unormale drømme.
Angst, Depression, Døsighed, Mareridt, Søvnforstyrrelser, Søvnighed.
Hoste, Høfeber.
Hudkløe, Hududslæt, Hårtab.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Leverbetændelse.
Reaktioner fra immunforsvaret.
For meget fedt i blodet, Forhøjet blodsukker.
Selvmordsadfærd.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Alvorlig leversvigt.
Nedbrydning af muskelvæv.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Alvorlig hudreaktion.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.
For meget mælkesyre i blodet.
Nervebetændelse fx på arme og ben, Ændring i hudens følesans.

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Kontakt straks din læge, hvis du får:
  • Feber
  • Hududslæt
  • Fordøjelsesproblemer
  • Vejrtrækningsproblemer,
   som alle kan være symptomer på overfølsomhedsreaktioner. Lægen vil sandsynligvis stoppe behandlingen med Triumeq.
 • Hvis du har holdt pause med Triumeq, skal du kontakte din læge før evt. genoptagelse af behandlingen. Dette er meget vigtigt, fordi genoptaget behandling med abacavir (det ene af de tre virksomme stoffer i Triumeq) kan udløse alvorlige overfølsomhedsreaktioner, selvom der ved første behandling ikke var symptomer på overfølsomhed.

Nedsat leverfunktion

Kombinationspræparatet er uegnet ved meget dårligt fungerende lever pga. manglende mulighed for individuel dosisreduktion.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig brug af Triumeq og flg. lægemidler skal undgås:
  • Fampridin (middel mod multipel sklerose)
  • Visse andre HIV-midler (efavirenz, nevirapin, ritonavir)
  • Rifampicin (antibiotikum)
  • Naturlægemidler med perikon
  • Midler mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital)
  • Phenytoin (middel mod epilepsi og hjerterytmeforstyrrelser).
 • Triumeq bør sædvanligvis heller ikke anvendes sammen med etravirin (HIV-middel).
 • En række lægemidler kan nedsætte virkningen af dolutegravir (det ene af de tre virksomme stoffer i Triumeq), fx visse midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin).
 • Flg. midler skal indtages mindst 2 timer efter eller mindst 6 timer før indtagelse af Triumeq:
  • Aluminium- eller magnesiumholdige syreneutraliserende midler
  • Calcium- eller jerntilskud
  • Multivitaminer.
 • Ved samtidig brug af Triumeq og sulfamethoxazol med trimethoprim (antibiotika) kan det ved dårligt fungerende nyrer være nødvendigt at ændre dosis.
 • Triumeq kan forøge virkningen af metformin (middel mod diabetes 2), og nedsat dosis af metformin kan derfor være nødvendig.
 • Vedvarende samtidig brug af Triumeq og lægemidler med sorbitol eller lignende, fx xylitol og mannitol, bør så vidt muligt undgås, fordi dette kan medføre nedsat virkning af Triumeq.
 • Triumeq kan øge virkningen af riociguat (middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar), og dosis af riociguat skal muligvis reduceres.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.

Amning

Må ikke anvendes.

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Dolutegravir virker ved at hæmme enzymet integrase, der er nødvendigt for, at virus kan formere sig i HIV-smittede celler.
 • Abacavir og lamivudin hæmmer enzymet reverse transcriptase, som er nødvendigt, for at HIV kan dele sig.
 • Midlet helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 14 timer (dolutegravir), ca. 1,5 timer (abacavir) og 5-7 timer (lamivudin) .

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

Tørremidlet må ikke fjernes fra beholderen, som skal holdes tæt lukket for at beskytte mod fugt.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder:

 • 50 mg dolutegravir (som natriumsalt)
 • 600 mg abacavir (som sulfat)
 • 300 mg lamivudin.

Hjælpestoffer

Farve:

Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 50+600+300 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 50+600+300 mg

Andre:

Macrogoler : filmovertrukne tabletter 50+600+300 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 50+600+300 mg30 stk.9.314,80

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 50+600+300 mg
Præg572 Tri
KærvIngen kærv
Farvelys lilla
Mål i mm.11 x 22
filmovertrukne tabletter 50+600+300 mg

Revisionsdato

to. 4. mar. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 14. juni 2021.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI