Annonce

Truxal®


Producent: Lundbeck

Indeholder
Truxal® er et middel mod psykoser. Højdosismiddel.

Virksomme stoffer
Chlorprothixen

Anvendelse

Truxal® anvendes til behandling af psykoser.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Psykoser

Voksne

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 50-100 mg i døgnet fordelt på flere doser.
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 100-200 mg, i nogle tilfælde op til 600 mg, i døgnet fordelt på flere doser.

Bemærk:

 • Erfaring savnes for børn og unge under 18 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Mundtørhed, Øget spytdannelse
Sløvhed, Svimmelhed
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Træthed, Vægtøgning, Øget appetit
Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Kvalme
Hjertebanken, Hurtig puls
Muskelsmerter
Hovedpine, Nervøsitet, Søvnløshed, Ufrivillige langsomme bevægelser, Uro og rastløshed
Øget svedtendens
Nedsat sexlyst
Synsforstyrrelser, Uskarpt syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Leverpåvirkning
Lavt blodtryk
Kramper, Motorisk uro, Parkinsonisme, Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige øjenbevægelser
Betændelse i huden, Overfølsomhed over for sollys
Manglende vandladning, Rejsningsproblemer, Vandladningsbesvær
Sjældne (0,01-0,1%)
Påvirkning af ekg(herunder forlænget QT-interval*), Åndenød
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Forhøjet blodsukker, Nedsat følsomhed over for glucose, Udvikling af bryster hos mænd, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Udebleven menstruation
Meget sjældne (under 0,01%)
Blodprop i de dybe vener
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

 • Langvarig smertefuld erektion kan forekomme ved behandling med midler mod psykoser.
 • Malignt neuroleptikasyndrom er en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved:

 • Svækket bevidsthed
 • Kredsløbskollaps
 • Nuværende eller tidligere alvorlig hjerte-karsygdom (herunder visse former for forstyrrelser af hjerterytmen)
 • Samtidig anvendelse af lægemidler som giver uregelmæssig hjerterytme (forlænget QT-interval).

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den beroligende virkning indtræder inden for 1 time. Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen ved psykoser kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er 3-29 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) 15 mg, 25 mg eller 50 mg chlorprothixenhydrochlorid. Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed:
  • Ved sygdom i hjernen
  • Ved tendens til kramper
  • Ved forhøjet tryk i øjet (grøn stær)
  • Ved den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis
  • Af mænd med forstørret prostata, da vandladningen kan gå helt i stå.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre samt ved meget dårligt fungerende lever eller nyrer.
 • Midlet øger den søvndyssende virkning af alkohol.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.
 • På grund af midlets mulige effekt på hjerterytmen, skal man til kontrol hos lægen både før man starter behandlingen og i løbet af behandlingen.

  Midlet skal anvendes med særlig forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.

  Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Truxal ® forstærker den søvndyssende effekt af beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • Må ikke bruges samtidig med midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
 • Bivirkningerne fra centralnervesystemet kan forstærkes ved samtidig brug af lithium.
 • Truxal® kan nedsætte virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom).
 • En række midler (heriblandt visse midler mod depression og visse midler mod svamp) kan øge virkningen af Truxal®.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter15 mg
Pris i kr. 54,40
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter25 mg
Pris i kr. 57,30
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter50 mg
Pris i kr. 116,60

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI