Annonce

Tybost


Producent: Gilead Sciences

Indeholder
Tybost øger virkningen af proteasehæmmerne atazanavir eller darunavir og anvendes altid sammen med andre lægemidler. Proteasehæmmerne anvendes sammen med andre stoffer mod HIV til behandling af HIV-infektion.

Virksomme stoffer
Cobicistat

Anvendelse

Tybost anvendes til at:

 • Forøge virkningen af HIV-midlerne atazanavir eller darunavir hos voksne med HIV-infektion. Anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af HIV-infektion.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • 150 mg 1 gang i døgnet sammen med et af følgende HIV-midler:
  • atazanavir 300 mg 1 gang i døgnet

   eller
  • darunavir 800 mg 1 gang i døgnet.
 • Tybost og atazanavir/darunavir tages sammen med et måltid.

Bemærk:

 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis af både Tybost og atazanavir/darunavir sammen med et måltid, hvis der er mindst 12 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 12 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Gulsot, Kvalme
Almindelige (1-10%)
Træthed, Øget appetit
Diarré, Forhøjet galdefarvestof, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Forhøjet blodsukker
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed, Unormale drømme
Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blod i urinen, Nyresten


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at forøge virkningen af HIV-midlerne atazanavir eller darunavir og kan kun anvendes i disse to kombinationer.
 • Brug af cobicistat alene har ikke nogen virkning på HIV.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 3,5 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg cobicistat.Særlige advarsler

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-70 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Tybost må ikke anvendes samtidig med en lang række lægemidler, fx:
  • Alfuzosin (middel mod forstørret prostata)
  • Amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser)
  • Ergotamin (migrænemiddel)
  • Midazolam mundhulevæske (middel mod krampeanfald)
  • Sildenafil til behandling af forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne
  • Triazolam (sovemiddel)
  • Visse kolesterolsænkende midler (fx lovastatin, simvastatin),

   da der er risiko for alvorlige/livstruende hændelser eller manglende virkning.
 • Tybost må heller ikke anvendes sammen med:
  • Naturlægemidler med perikon
  • Rifampicin (tuberkulosemiddel)
  • Visse epilepsimidler (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin),

   da disse midler kan nedsætte virkningen af Tybost.
 • Tybost må ikke anvendes sammen med dabigatran (blodfortyndende middel), fordi Tybost kan øge virkningen af dabigatran.
 • Visse HIV-midler, fx ritonavir, må ikke anvendes sammen med Tybost.
 • Rifabutin (tuberkulosemiddel) bør sædvanligvis ikke tages sammen med Tybost.
 • Virkningen af Tybost nedsættes af fx:
  • Bosentan (middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar)
  • Fluticason (middel mod høfeber)
  • Visse HIV-midler (efavirenz, etravirin, nevirapin).
 • Tybost forøger virkningen af fx:
  • Digoxin (middel mod hjerterytmeforstyrrelser)
  • Visse svampemidler (itraconazol, voriconazol).
 • Samtidig brug af p-piller, som indeholder drospirenon og ethinylestradiol, øger risikoen for højt indhold af kalium i blodet, hvilket du derfor vil blive undersøgt for under behandlingen.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter150 mg
Pris i kr. 476,90

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI