Annonce

Tysabri®


Producent: Biogen

Indeholder
Tysabri® er et middel mod multipel sklerose.

Virksomme stoffer
Natalizumab

Anvendelse
 • Tysabri® anvendes ved visse stadier af multipel sklerose, hvor beta-interferon eller glatirameracetat ikke tidligere har haft den ønskede effekt.
 • Behandlingen er ikke helbredende, men kan reducere antallet og sværhedsgraden af anfald samt forsinke sygdomsudviklingen.
 • Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indsprøjtes i en blodåre.

Voksne. Sædvanligvis 300 mg 1 gang hver 4. uge.Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Reaktioner og ubehag under infusionen
Almindelige (1-10%)
Feber, Træthed
Kvalme, Opkastning
Høfeber
Ledsmerter
Hovedpine, Svimmelhed
Nældefeber
Allergiske reaktioner
Urinvejsinfektion
Ikke almindelige (0,1-1%)
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Virusinfektion i hjernen
Sjældne (0,01-0,1%)
Akut ødelæggelse af celler i øjet(ARN)
 • Efter markedsføring er set tilfælde med alvorlig leverskade, i nogle tilfælde efter få doser, samt blodmangel og infektioner (herunder PML).

Bør ikke anvendes

Tysabri® bør ikke anvendes ved:

 • nedsat immunforsvar
 • kræftsygdomme
 • hvis du har fået konstateret hjernebetændelsen PML.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at undertrykke visse reaktioner i hjernen hos patienter med multipel sklerose.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 16 døgn.


Lægemiddelformer

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg natalizumab.Særlige advarsler
 • Da erfaringerne med præparatet endnu er sparsomme, bør man regelmæssigt gå til kontrol under behandlingen.
 • Efter markedsføringen er der observeret sjældne tilfælde af øjensygdommen akut retinal nekrose (ARN) hos patienter i behandling med Tysabri. Alvorlige tilfælde af ARN i ét eller begge øjne kan medføre blindhed og kræver antiviral behandling eller kirurgi. Informér lægen hvis du får nedsat synsskarphed eller røde øjne/øjensmerter i forbindelse med Tysabri.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Samtidig behandling med immunundertrykkende midler eller kræftmidler øger risikoen for alvorlige infektioner.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 15 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke konc. til infusionsvæske, opl.300 mg
Pris i kr. 14.034,15Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI