Annonce

VIATIM®, komb.

Udgået: 19-04-2021

J07CA10

VIATIM® er en vaccine mod tyfus og leverbetændelse (hepatitis A).

Virksomme stoffer

Anvendelse

VIATIM® anvendes til beskyttelse mod:

Vaccinen anbefales, hvis du ikke er vaccineret mod leverbetændelse (hepatitis A) og rejser under primitive forhold i områder, hvor tyfus til stadighed forekommer, især hvis opholdet varer længere end 3-4 uger, samt hvis du lever i nær kontakt med raske smittebærere af sygdommen.

Doseringsforslag

Findes som opløsning og suspension til injektionsvæske, der efter blanding indsprøjtes i en muskel.

Voksne og unge over 16 år

 • Grundvaccination
  • 1 dosis (1 ml).
  • VIATIM® giver beskyttelse fra 14 dage efter indsprøjtning af dosis.
 • Fornyet vaccination
  • Tidspunktet for 2. dosis afhænger af, om du fortsat skal beskyttes mod både leverbetændelse (hepatitis A) og tyfus eller kun mod leverbetændelse (hepatitis A).
  • Sædvanligvis 1 dosis (1 ml) ca. 36 måneder efter grundvaccination.

Bemærk:

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 16 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kraftesløshed, Utilpashed.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Muskelsmerter.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme.
Feber.
Ledsmerter.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Svimmelhed.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Knudedannelse ved indstiksstedet.
Ikke kendt.Mavesmerter.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene.
Ændring i hudens følesans.
Forværret astma.

* Denne bivirkning er set efter vaccination med vacciner, som kun var mod enten leverbetændelse eller tyfus.

Bør ikke anvendes

VIATIM® bør ikke anvendes ved:

 • Overfølsomhed over for indholdsstofferne, herunder formaldehyd og neomycin.
 • Vaccination bør udskydes ved sygdom med feber.

Særlige advarsler

Brug af anden medicin

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Vaccination bør kun ske i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Vaccinen indeholder to virksomme indholdsstoffer, hepatitis A-virusantigen og Vi (virulens antigen) Salmonella typhi.

 • Hepatitis A-virusantigen
  • Virker ved, at kroppen danner antistoffer mod hepatitis A-virus. Efter fuld vaccination yder vaccinen beskyttelse mod hepatitis A i mindst 10 år, men formentlig i mindst 25 år.
 • Vi (virulens antigen) fra Salmonella typhi
  • Virker ved, at kroppen danner antistoffer mod tyfus-bakterier. Ved ophold i områder, hvor tyfus forekommer hyppigt, skal vaccinationen gentages hvert 3. år.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

 • Injektionssprøjten klargøres umiddelbart før indsprøjtning jf. detaljeret vejledning i medfølgende indlægsseddel.


Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Opløsning og suspension til injektionsvæske, suspension i sprøjte. 1 tokammersprøjte (i alt 1 ml) indeholder 160 enheder hepatitis A-virusantigen (inaktiveret) og 0,025 mg Vi (virulens antigen) fra Salmonella typhi.

Hjælpestoffer

Andre:

2-phenoxyethanol : Opløsn. og susp. til injektionsvæske, susp. i sprøjte
Aluminiumhydroxid : Opløsn. og susp. til injektionsvæske, susp. i sprøjte
Dinatriumphosphat : Opløsn. og susp. til injektionsvæske, susp. i sprøjte
Formaldehyd : Opløsn. og susp. til injektionsvæske, susp. i sprøjte
Medium 199 : Opløsn. og susp. til injektionsvæske, susp. i sprøjte
Natriumchlorid : Opløsn. og susp. til injektionsvæske, susp. i sprøjte
Natriumdihydrogenphosphat : Opløsn. og susp. til injektionsvæske, susp. i sprøjte
Neomycin : Opløsn. og susp. til injektionsvæske, susp. i sprøjte
Polysorbat 80 : Opløsn. og susp. til injektionsvæske, susp. i sprøjte
Sterilt vand : Opløsn. og susp. til injektionsvæske, susp. i sprøjte

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)Opløsn. og susp. til injektionsvæske, susp. i sprøjte 1 stk.Udgået 19-04-2021

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ma. 12. apr. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 14. juni 2021.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI