Annonce

Vaqta®


Producent: MSD

Indeholder
Vaqta® er en vaccine mod leverbetændelse (hepatitis A).

Virksomme stoffer
Hepatitis A-virusantigen

Anvendelse

Vaqta® anvendes til beskyttelse mod:

  • Leverbetændelse (hepatitis A).

Vaccinen anbefales især ved rejser i områder med lav hygiejnisk standard, hvor hepatitis A forekommer hyppigt.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel.

Voksne

  • 1 ml vaccine
  • Det anbefales at give yderligere 1 dosis 6-12 måneder senere.

Børn 1-17 år

  • 0,5 ml vaccine
  • Det anbefales at give yderligere 1 dosis 6-18 måneder senere.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Almindelige (1-10%)
Feber, Træthed
Diarré
Hovedpine, Irritabilitet
Ikke almindelige (0,1-1%)
Smerter
Mavesmerter
Svimmelhed
Sjældne (0,01-0,1%)
Allergiske reaktioner
Meget sjældne (under 0,01%)
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Nerveforstyrrelser - fx føleforstyrrelser og lammelser i arme og ben

Bivirkningerne er generelt milde og forbigående.


Bør ikke anvendes

Vaqta® bør ikke anvendes ved:

  • Allergi over for indholdsstofferne, herunder formaldehyd.
  • Vaccination bør udskydes ved nylig udsættelse for smitte med andre infektioner eller ved feber.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Vaccination bør kun ske i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.



Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Specielle karantæneregler ved vacciner.


Virkning

Virker ved at kroppen danner antistoffer mod hepatitis A-virus.



Lægemiddelformer

Injektionsvæske, suspension i injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 50 E (1 ml) hepatitis A-virusantigen.






Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted injektionsvæske, susp. i sprøjte50 e./ml 0,5 ml 221,05
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted injektionsvæske, susp. i sprøjte50 e./ml 1 ml 257,55



Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI