Annonce

Varivax®


Producent: MSD

Indeholder
Varivax® er en vaccine mod skoldkopper.

Virksomme stoffer
Varicellavirus

Anvendelse

Varivax® anvendes til:

 • Beskyttelse mod skoldkopper hos personer på 12 måneder eller ældre.

Doseringsforslag

Findes som pulver til injektionsvæske, der efter opløsning indsprøjtes i en muskel eller under huden.

Voksne og børn over 13 år

 • 0,5 ml
 • Dosis gentages efter 4-8 uger.

Børn 12 måneder - 12 år

 • 0,5 ml
 • Dosis gentages efter 1 måned.
 • Hos børn med visse former for HIV-infektion gives de to injektioner med 12 ugers interval.

Børn 9-12 måneder

 • 0,5 ml
 • Dosis gentages efter 3 måneder.


Mulige bivirkninger
Bivirkningerne i tabellen er set efter 1. dosis hos børn i alderen 12 måneder - 12 år.
Meget almindelige (over 10%)
Feber
Almindelige (1-10%)
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Irritabilitet
Hududslæt, Mæslingelignende udslet(mæslinge-røde hunde-lignende udslæt)
Ikke almindelige (0,1-1%)
Nedsat vejrtrækning
Eksem(med virus), Hududslæt ved kontakt med midlet, Rødme
Virusinfektioner
Øjenbetændelse
Sjældne (0,01-0,1%)
Blødning fra endetarmen, Hævelse af tunge, læber og tandkød(store læber), Mavesmerter
Hivende vejrtrækning, Lungebetændelse, Symptomer fra lungerne
Betændelse i lymfekirtler, Blodansamling, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Rygsmerter, Smerter i arme og ben
Forlænget søvn, Følelsesmæssig ustabilitet, Gangforstyrrelser, Kramper(feberkramper), Nervøsitet, Psykiske ændringer(ophidselse), Rysten, Sløvhed
Betændelse i huden, Børnesår
Infektioner, Luftvejsinfektion
Øresmerter

Bivirkninger set efter 2. dosis eller hos anden aldersgruppe

 • Børn i alderen 12 måneder - 12 år, efter 2. dosis:

  Diarré, feber, feberkramper, ledbetændelse og opkastning.
 • Voksne og børn over 13 år, efter 1. eller især 2. dosis:

  Skoldkopper-lignende hududslæt, feber, reaktioner og ubehag på indstiksstedet, blodansamling, varmefølelse i huden, pigmentforandringer og stivhed.

Følgende bivirkninger er også set:

 • Blodmangel, hjerneblødning, nerveforstyrrelser - fx føleforstyrrelser og lammelser i arme og ben, rygmarvsbetændelse, lammelse af den ene side af ansigtet, besvær med at styre arme og ben, svimmelhed, ændring i hudens følesans, alvorlig hudreaktion, småblødninger i hud og slimhinder, infektioner hud og væv, hjernebetændelse, helvedesild, betændelse i hjernens hinder, anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, væskeophobning i fx arme og ben.

Bør ikke anvendes

Varivax® bør ikke anvendes ved:

 • Allergi over for indholdsstofferne inklusive gelatine og neomycin (antibiotikum).
 • Alvorligt nedsat immunforsvar, fx visse tilfælde af HIV-infektion.
 • Tuberkulose, som ikke behandles.
 • Alvorlige blodsygdomme, fx lymfeknudekræft eller leukæmi.
 • Behandling med lægemidler, der nedsætter dit immunforsvar, fx høje doser af binyrebarkhormon.
 • Vaccination bør udskydes ved feber over 38,5°C.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Specielle karantæneregler ved vacciner.


Virkning

Virker ved at kroppen danner antistoffer mod skoldkoppe-virus.Lægemiddelformer

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension. 1 dosis (0,5 ml) indeholder ≥ 1.350 PFU varicellavirus Oka/Merck-stamme (levende, svækket).Særlige advarsler

Varivax® skal anvendes med forsigtighed ved:

 • Vaccination bør udsættes, hvis man har fået blodtransfusion eller er blevet behandlet med antistoffer (immunglobuliner) mod infektion inden for de sidste 5 måneder.
 • Hvis du udvikler hududslæt efter vaccination med Varivax, anbefales det om muligt at undgå kontakt med personer med alvorligt nedsat immunforsvar, gravide eller nyfødte børn af mødre, der ikke har haft skoldkopper, i de første 6 uger efter vaccination pga. smitterisiko.
 • Personer med nedsat immunforsvar får muligvis ikke det fulde udbytte af vaccinen og kan udvikle skoldkopper, hvis de udsættes for smitte med denne sygdom.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig brug af acetylsalicylsyre skal undgås i 6 uger efter vaccination med Varivax®, fordi alvorlige tilfælde med opkastninger og bevidsthedssløring stigende til bevidstløshed (Reye’s syndrom) er set hos ikke-vaccinerede personer, som havde skoldkopper.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 dosis
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til injektionsvæske, susp.1350 PFU/0,5 ml
Pris i kr. 551,85Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI