Annonce

Verapamil "HEXAL"


Producent: HEXAL

Indeholder
Verapamil "HEXAL" er et middel mod hjerte- og kredsløbslidelser. Calcium-blokker.

Virksomme stoffer
Verapamil

Anvendelse

Verapamil "HEXAL" anvendes:

 • mod forhøjet blodtryk
 • mod hjerterytmeforstyrrelser
 • til forebyggelse af hjertekrampe
 • forebyggende til personer, der har haft en blodprop i hjertet
 • mod Hortons hovedpine (klyngehovedpine). 

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne og børn over 14 år

Forhøjet blodtryk

 • Begyndelsesdosis. 120 mg 2 gange i døgnet.
 • Vedligeholdelsesdosis. 120-240 mg 2 gange i døgnet.

Hjertekrampe og hjerterytmeforstyrrelser

 • Sædvanligvis 40-120 mg 3 gange i døgnet.
 • Dosis kan evt. øges langsomt til 160 mg 3 gange i døgnet.

Forebyggelse efter blodprop i hjertet

 • Sædvanligvis 120 mg 3 gange i døgnet.

Bemærk: Kan tages med eller uden mad.Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Hudkløe, Hududslæt, Hårtab
Hjertesvigt, Langsom puls
Brystspænding, Menstruationsforstyrrelser, Rejsningsproblemer
Hævede ankler, Lavt blodtryk, Rødme og varmefølelse, Varmefølelse, Væskeophobning i fx arme og ben
Hovedpine, Sløvhed
Svimmelhed, Træthed
Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Kvalme
Nældefeber
Almindelige (1-10%)
Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem, Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hurtig puls
Ansigtsrødme
Søvnforstyrrelser
Øget drømmeaktivitet
Ikke almindelige (0,1-1%)
Mavesmerter, Tarmslyng
Smerter i benene ved gang
Depression, Forvirring
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Overfølsomhed
Muskelkramper
Rysten, Ændring i hudens følesans
Synsforstyrrelser
Tinnitus
Sjældne (0,01-0,1%)
Ledsmerter
Muskelsammentrækninger i luftrørene
Alvorlig hudreaktion, Småblødninger i hud og slimhinder
Vækst af tandkødet
Udvikling af bryster hos mænd
Forværret hjertesvigt, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop
Blodansamling
Meget sjældne (under 0,01%)
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Overfølsomhed over for sollys
Sammentrækninger i strubemuskulaturen
Parkinsonisme
Besvimelsesanfald
Ikke kendt
Åndenød
Bivirkninger fra bevægeapparatet
For meget kalium i blodet
Muskelsvaghed
Nyresvigt

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved:

 • svær hjertesvigt
 • meget lavt blodtryk
 • overdosering med digoxin (hjertemedicin)
 • meget langsom eller hurtig puls
 • nylig blodprop i hjertet (under en uge)
 • visse forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre
 • svær overfølsomhed for andre calciumblokkere.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes. Hvis du er i stabil behandling for forhøjet blodtryk.


Virkning
 • Virker ved at blokere for indstrømningen af calcium i glatte muskelceller, som findes i blodkarrenes væg. Herved udvides blodkarrene, og gennemstrømningen af blod til bl.a. hjertet øges. Samtidig falder blodtrykket.
 • Midlet hæmmer desuden impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, så hjerterytmen nedsættes, og hjertefunktionen normaliseres.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 3-12 timer.
 • Tabletter: Virker efter ca. 30 minutter og varer i 8-10 timer.
 • Depottabletter og depotkapsler: Virker efter ca. 30 minutter og varer i 12-14 timer.
 • Injektionsvæske: Virker efter 1-2 minutter, og maksimal virkning efter 10-20 minutter.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 80 mg (delekærv) eller 120 mg (delekærv) verapamilhydrochlorid.Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • langsom puls
  • mild til moderat hjertesvigt
  • forsnævring af hjerteklappen mellem venstre hjertekammer og legemspulsåren (aortastenose)
 • Større mængder grapefrugtjuice kan øge virkningen af midlet og bør undgås.
 • Hos nogle patienter kan samtidig indtagelse af midlet og alkohol føre til nedsat udskillelse af alkohol. Derved stiger mængden af alkohol i blodet.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Clarithromycin og erythromycin (antibiotika) øger kraftigt virkningen af Verapamil "HEXAL" og bør undgås.
 • Clonidin (migrænemiddel) og phenytoin (middel mod epilepsi) kan øge virkningen af Verapamil "HEXAL".
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) og naturlægemidler, der indeholder perikon, nedsætter kraftigt virkningen af Verapamil "HEXAL" og bør undgås.
 • Verapamil "HEXAL" øger kraftigt virkning af simvastatin og muligvis også lovastatin (kolesterolsænkende midler), og samtidig behandling med simvastatin bør undgås.
 • Verapamil "HEXAL" øger virkningen 2-3 gange af ivabradin (middel mod hjertekrampe og hjertesvigt), og de to midler bør ikke tages samtidigt.
 • Verapamil "HEXAL" øger kraftigt virkningen af dabigatranetexilat (blodfortyndende middel), og dosis af dabigatranetexilat skal nedsættes. Verapamil "HEXAL" kan med fordel tages mindst 2 timer efter dabigatran.
 • Det samme gælder muligvis de andre DOAKs (blodfortyndende midler).
 • Verapamil "HEXAL" øger virkningen af buspiron (beroligende), carbamazepin (epilepsimiddel), ciclosporin (middel ved organtransplantation), colchicin (middel mod urinsyregigt), digoxin (hjertemiddel), lithium (middel mod manier), risperidon (middel mod psykoser), theophyllin (middel mod astma) og midazolam (sovemiddel).
 • Verapamil "HEXAL" og beta-blokkere (hjerte- og kredsløbsmidler) eller Verapamil "HEXAL" og everolimus, sirolimus eller tacrolimus (midler ved organtransplantation) kan øge hinandens virkninger.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter80 mg
Pris i kr. 96,35
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter120 mg
Pris i kr. 192,15

Farvestoffer
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 80 mg
filmovertrukne tabletter 120 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI