Annonce

Voraxaze

V03AF09

Virksomme stoffer

Anvendelse

Til voksne og børn over 28 dage, der får methotrexat til kræftbehandling, og hvor kroppen ikke er i stand til at udskille methotrexat hurtigt nok. Voraxaze nedsætter risikoen for alvorlige bivirkninger.

Bruges kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som pulver til injektionsvæske, som efter opløsning indsprøjtes i en blodåre.

Voksne og børn over 28 dage:

50 enheder pr. kg legemsvægt i løbet af 5 minutter.

Bemærk

  • Erfaring savnes vedr. børn under 28 dage.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Ændring i hudens følesans.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Mavesmerter.
Overfølsomhed.
Nedsat følesans, Rysten.
Søvnighed.
Sammentrækninger i strubemuskulaturen, Væske i lungerne.
Lavt blodtryk.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. Voraxaze må ikke tages sammen med folininsyre. Folininsyre vil derfor blive givet mindst 2 timer før eller 2 timer efter indsprøjtning af Voraxaze.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger muligvis fra indlægssedlen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger muligvis fra indlægssedlen.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

  • Voraxaze omdanner methotrexat til nedbrydningsprodukter, som ikke er aktive og som udskilles via leveren. Derved belaster man ikke nyrerne.
  • Halveringstiden i blodet () er 9 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

  • Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C)
  • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Pulver til injektionsvæske, opløsning. Efter rekonstituering med 1 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske indeholder hvert hætteglas 1.000 enheder glucarpidase.

Hjælpestoffer

Andre:

Lactose : pulver til injektionsvæske, opl. 1000 E
Trometamol : pulver til injektionsvæske, opl. 1000 E
Zinkacetat : pulver til injektionsvæske, opl. 1000 E

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)pulver til injektionsvæske, opl. 1000 E1 stk.274.120,55

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ti. 14. feb. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 20. marts 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI