Annonce

Vreya®, komb.


Producent: Stragen Nordic

Indeholder
Vreya® er et svangerskabsforebyggende middel. P-piller.

Virksomme stoffer
Cyproteronacetat
Ethinylestradiol

Anvendelse

Vreya® anvendes som svangerskabsforebyggende middel hos kvinder med alvorlige tilfælde af akne eller med uønsket hårvækst.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

 • Man begynder på 1. dag i en menstruation. Der tages 1 tablet i døgnet i 21 dage, derefter pause i 7 dage.
 • For at undgå evt. kvalme kan tabletten tages ved sengetid.
 • Har man glemt at tage en tablet, skal man tage den, inden der er gået 12 timer og derefter fortsætte med tabletterne på det sædvanlige tidspunkt.
 • Går der mere end 12 timer, er metoden usikker.
 • Den sidst glemte tablet tages straks, eventuelt tages 2 tabletter samtidig. Herefter fortsætter man med at tage tabletterne til det sædvanlige tidspunkt, men samtidig må man i de næste 7 dage anvende anden form for prævention, fx kondom eller skum.
 • Hvis der er mindre end 7 tabletter tilbage i pakningen, fortsættes med en ny, så snart den nuværende pakning er tom. Det vil sige, at der ikke skal holdes 7 dages pause som normalt.
 • Ved skift fra anden p-pille behandling: Du kan skifte på en hvilken som helst dag (ved skift fra implantat eller intrauterint indlæg på den dag det fjernes; ved skift fra injektion, når næste injektion skulle være givet). Du skal samtidig bruge en barrieremetode (kondom) i de første 7 dage af tabletindtagelsen.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Vægtøgning
Kvalme, Mavesmerter
Væskeophobning i kroppen
Brystsmerter, Brystspænding
Depression, Hovedpine, Humørsvingninger
Ikke almindelige (0,1-1%)
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Migræne
Sjældne (0,01-0,1%)
Ophobning af galde
Blodpropper
Alvorlig hudreaktion
Overfølsomhedsreaktioner
Problemer med brug af kontaktlinser
Meget sjældne (under 0,01%)
Svulster i leveren(ved langtidsbehandling)
Allergiske reaktioner
Ikke kendt
Leverpåvirkning, Tyktarmsbetændelse
Forhøjet blodtryk
For meget fedt i blodet
Ufrivillige bevægeforstyrrelser
 • Hjerneblødning/blodprop i hjernen, for meget fedt i blodet, nedsat følsomhed over for glucose, leversvulster og pigmentforandringer i huden er generelt set hos kvinder, der anvender p-piller af kombinationstypen. Desuden er der rapporteret tilfælde af alvorlig hud- eller bindevævssygdom, Crohns sygdom, tyktarmsbetændelse, porfyri, bevægeforstyrrelser, nedsat hørelse og livmoderhalskræft, men sammenhængen med p-pillebrug er ikke entydig.
 • Hos særligt disponerede kvinder kan østrogener medføre allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.

Bør ikke anvendes

Vreya® bør ikke anvendes:

 • hvis man tidligere har haft blodpropper eller alvorlig årebetændelse, eller hvis der er tilbøjelighed til disse sygdomme i familien.
 • ved brystkræft
 • ved kræft i livmoderen
 • ved migræne med aura
 • ved alvorlig diabetes
 • ved visse sygdomme i lever og bugspytkirtel.
 • ved svært Forhøjet blodtryk
 • ved arveligt betinget højt kolesterolindhold i blodet
 • ved forstyrrelser i blodets evne til at størkne.
 • hvis man bløder fra skeden uden kendt årsag.
 • Vreya® bør ikke anvendes samtidig med visse lægemidler mod leverbetændelse (Viekirax og Exviera).

Graviditet
Må ikke anvendes.

Amning
Må ikke anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.Virkning
 • Virker ved at forhindre ægløsning og ved at ændre slimhinden i livmoderen.
 • Midlet påvirker desuden slimen i livmoderhalsen, så sædcellens passage vanskeliggøres.
 • Midlet virker desuden mod det mandlige hormon, som er årsag til hudproblemerne og den øgede behåring.
 • Den svangerskabsforebyggende virkning indtræder den første dag. Forebyggelsen er også effektiv i de 7 dages pause. I pausen indtræder en menstruationslignende blødning.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 10-20 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 2 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram ethinylestradiol.Særlige advarsler
 • Hvis du har store Åreknuder eller betydelig overvægt, er over 35 år, har Forhøjet blodtryk og er storryger, stiger din risiko for blodpropper, når du anvender p-piller. 
 • Vreya® skal anvendes med forsigtighed ved migrænelignende hovedpine.
 • Hvis du har opkastning eller diarré, kan virkningen af p-piller svigte, og anden form for prævention må anvendes. 
 • Man bør holde pause med p-piller inden en evt. større operation.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Ritonavir og nevirapin (HIV-medicin), nogle epilepsimidler (fx phenytoin og carbamazepin), rifampicin (tuberkulosemiddel), rifabutin (antibiotikum), bosentan (middel mod forhøjet blodtryk i lungerne), modafinil (middel mod narkolepsi) og naturlægemidlet perikon kan nedsætte virkningen af Vreya®. Det kan medføre blødninger og nedsat beskyttelse mod uønsket graviditet.
 • Vreya® kan øge virkningen af ciclosporin (middel mod afstødning af organer efter transplantation).
 • Østrogenbehandling kan desuden nedsætte virkningen af lamotrigin (middel mod epilepsi).
 • Det er vist, at etoricoxib (gigtmiddel) kan øge virkningen af ethinylestradiol i p-piller. Det medfører muligvis en let øget risiko for bivirkninger (bl.a. blodpropper), hvis man tager Vreya® sammen med etoricoxib.
 • Samtidig anvendelse af Vreya® og visse lægemidler mod leverbetændelse (Viekirax og Exviera) kan øge risikoen for leverpåvirkning. Der skal skiftes til anden svangerskabsforebyggende metode (fx minipiller, der kun indeholder gestagen, eller ikke-hormonelle metoder). Behandling med Vreya® kan genoptages 2 uger efter afslutning af behandling mod leverbetændelse.
 • Ethinylestradiol kan medføre en let øget effekt af bl.a. visse midler mod astma (theophyllin) eller mod kramper (tizanidin).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted overtrukne tabletter2,0+0,035 mg 3 x 21 stk. (blister) 41,15

Farvestoffer
Calciumcarbonat (E170)
Titandioxid (E171)

Substitution
overtrukne tabletter 2,0+0,035 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI