Annonce

Vumerity

L04AX09

Vumerity er et middel til behandling af den type attakvis multipel sklerose hos voksne, der kaldes relapsing-remitterende (RRMS). Vumerity helbreder ikke, men kan nedsætte antallet af attakker.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Vumerity anvendes til behandling af multipel sklerose.

Må kun udleveres fra sygehus

Doseringsforslag

Findes som kapsler.

Voksne

 • Begyndelsesdosis 231 mg 2 gange i døgnet. Efter 7 dage øges dosis til den anbefalede dosis på 462 mg 2 gange i døgnet.
 • Hvis du oplever bivirkninger i form af rødme eller mavesmerter, kan lægen vælge at nedsætte din dosis midlertidigt. Den anbefalede dosis bør dog genoptages inden for 1 måned.
 • Ved glemt dosis må der ikke tages dobbeltdosis, medmindre den glemte dosis kan tages mindst 4 timer før din næste planlagte dosis.


Bemærk:

 • Kapslen skal indtages sammen med mad.
 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller knuses, da kapslens overtræk beskytter mod irritation af maveslimhinden.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Rødme og mavesmerter opstår oftest tidligt i behandlingen, primært i den første måned, og hos ca. 85% af patienterne (85 ud af 100 patienter) mindskes symptomerne inden for 6 måneder. Hos nogle kan disse bivirkninger dog komme igen med mellemrum under den videre behandling.

Bivirkningerne kan mindskes ved at nedsætte dosis midlertidigt til 231 mg 2 gange i døgnet eller indtage kapslen sammen med mad.

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Diarré, Kvalme.
Rødme og varmefølelse.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Forhøjet antal hvide blodlegemer.
Betændelse i mavens slimhinde, Fordøjelsesbesvær, Opkastning.
Leverpåvirkning.
Øget følesans.
Protein i urinen, Skum i urinen.
Hårtab, Rødme, Hudkløe, Hududslæt.
Hedeture, Varmefølelse.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Overfølsomhedsreaktioner.
Ikke kendt.For lidt ilt i blodet.
Leverskade.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Helvedesild, Virusinfektion i hjernen.
Åndenød.
Lavt blodtryk.

Tilfælde af den meget sjældne tilstand Fanconis syndrom er registreret i forbindelse med dimethylfumarat (et stof, der ligner det aktive stof i Vumerity). Behandlingen bør afbrydes for at undgå, at nyrerne påvirkes.

* Der er forekommet tilfælde af herpes, de fleste ikke alvorlige, men der er også indberettet alvorlige tilfælde.

Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes ved formodet eller bekræftet virusinfektion i hjernen (PML).

Særlige advarsler

Vumerity skal anvendes med forsigtighed, hvis du:

 • har lavt antal af den type hvide blodlegemer der beskytter mod virusinfektioner.
 • har en alvorlig infektion. Ved alvorlig infektion (fx mave-tarm-sygdom) bør du ikke starte behandling, før infektionen er overstået.
 • udvikler en alvorlig infektion. Udvikler du en alvorlig infektion, skal du informere din læge. Behandlingen med Vumerity skal så muligvis afbrydes.
 • Inden behandlingsstart vil lægen tage en blodprøve for at undersøge, hvor mange røde og hvide blodlegemer samt blodplader du har i blodet. Der tages blodprøver løbende (typisk hver 6. til 12. måned) under behandlingen.
  Desuden måles dine levertal for at kontrollere, at din lever ikke tager skade under behandlingen.
 • Forsigtighed ved symptomer på herpes zoster (helvedesild) som jagende, brændende og sviende smerter i huden.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig brug af visse midler, både lokalt på huden og til indtag gennem munden, mod psoriasis (de såkaldte fumarater) bør undgås.
 • Samtidig behandling med visse antibiotika (aminoglykosider), vanddrivende midler, visse smertestillende midler (NSAID) eller lithium (middel mod mani) kan påvirke nyrerne (ses som fx skum i urinen).
 • Stærk spiritus med en alkoholprocent på mere end 30 % bør undgås i 1 time efter du har taget Vumerity, da alkohol kan give flere bivirkninger bl.a. mave-tarmgener.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Virkningsmekanismen ved multipel sklerose er ikke fuldstændig klarlagt, men man ved, at midlet reducerer betændelseslignende reaktioner ved at sænke mængden af cytokiner og lymfocytter i blodet i løbet af det første år af behandlingen.

Halveringstiden i blodet () er ca. 1 time.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.

Lægemiddelformer

Enterokapsler, hårde. 1 enterokapsel indeholder 231 mg diroximelfumarat.

Hjælpestoffer

Farve:

Jernoxider og jernhydroxider (E172) : enterokapsler 231 mg
Titandioxid (E171) : enterokapsler 231 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)enterokapsler 231 mg120 stk.11.550,45

Substitution

Foto og identifikation

enterokapsler 231 mg
PrægDRF, 231 mg
KærvIkke relevant
Farvehvid
Mål i mm.7,5 x 21,7
enterokapsler 231 mg

Revisionsdato

on. 8. mar. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI