Annonce

Wakix


Producent: Bioprojet Pharma

Indeholder
Wakix er et middel mod narkolepsi.

Virksomme stoffer
Pitolisant

Anvendelse
 • Wakix anvendes ved den sjældne sygdom narkolepsi, der viser sig ved en pludselig, uimodståelig søvntrang, som kan medføre talrige daglige anfald af kortvarig søvn.
 • Recept på Wakix må kun udskrives af speciallæger i nervesystemet og dets sygdomme (neurologer).

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

Sædvanligvis 4,5 mg - 36 mg i døgnet. Dosis tages 1 gang i døgnet om morgenen sammen med et måltid.

Behandlingsstart

Sædvanligvis startes med 9 mg i døgnet i en uge, hvorefter dosis kan øges til 18 mg i døgnet eller sættes ned til 4,5 mg i døgnet. Efter endnu en uge kan dosis evt. øges yderligere til 36 mg i døgnet.

Bemærk

 • En lille del af befolkningen omdanner midlet unormalt langsomt (såkaldt langsom CYP2D6-metaboliseringsevne). Forsigtig dosisøgning anbefales.
 • Der er begrænset erfaring med behandling i længere tid. Virkningen af behandlingen bør derfor løbende vurderes.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min)Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Træthed
Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Opkastning
Angst, Depression, Hovedpine, Irritabilitet, Rysten, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Mavesmerter
Ekstra hjerteslag, Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Langsom puls, Påvirkning af ekg, Væskeophobning i fx arme og ben
Ledsmerter, Muskelsvaghed, Rygsmerter, Smerter i arme og ben
Balanceforstyrrelser, Epileptisk anfald, Forlænget søvn, Følelsesmæssig ustabilitet, Hallucinationer, Hyperaktivitet, Koncentrationsbesvær, Migræne, Nervøsitet, Panikanfald, Pludselig og forbigående kraftesløshed, Sløvhed, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ufrivillige rykkende bevægelser, Uro og rastløshed, Ændret følesans i munden, Ændring i hudens følesans
Rødme
Blødning fra livmoderen
Sløret syn, Tinnitus
Sjældne (0,01-0,1%)
Smerter
Smerter ved synkning, Tarmbetændelse
Anoreksi - nervøs spisevægring, Bevidsthedstab, Forvirring, Hukommelsesbesvær, Humørsvingninger, Personlighedsforstyrrelser, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Psykoser, Sygeligt øget appetit
Overfølsomhed over for sollys
Spontan abort

Bør ikke anvendes

Midlet må ikke bruges ved meget dårligt fungerende lever.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Fertile kvinder og mænd

I firmaets indlægsseddel anbefales det, at kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention i mindst 21 dage efter behandlingen er afsluttet.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Øger frigivelsen af en række signalstoffer i hjernen, der har betydning for sygdommen.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 10-12 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 4,5 mg eller 18 mg pitolisant (som hydrochlorid).Særlige advarsler

Epilepsi

Forværret epilepsi er forekommet. Midlet skal bruges med forsigtighed, hvis man lider af svær epilepsi.

Psykiatriske lidelser

Angst og depression er set som almindelige bivirkninger under behandlingen. Hvis man tidligere har lidt af psykiatriske lidelser som svær angst eller svær depression med risiko for selvmord, skal midlet bruges med forsigtighed.

Spiseforstyrrelser samt overvægt og fedme

Vægtændringer er forekommet under behandlingen. Forsigtighed ved alvorlig anoreksi eller kraftig overvægt. Ved betydelig vægtændring bør behandlingen vurderes igen.

Lidelser, der kan forværres af øget mavesyre

Midlet kan medføre bivirkninger som halsbrand, mavekatar og øget indhold af syre i mavesaften. Forsigtighed ved fx mavesår, da symptomerne kan forværres.

Risiko for forstyrrelse af hjerterytmen (forlænget QT-interval)

Ved meget høje doser - højere end dem, der normalt bruges i behandlingen - er der set såkaldt forlænget QT-interval. Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

Midlet skal bruges med forsigtighed, hvis man i forvejen har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.

Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • En række midler kan øge virkningen af Wakix. Det gælder bl.a.: Bupropion (middel til rygestop), fluoxetin og paroxetin (midler mod depression).
 • En række midler kan nedsætte virkningen af Wakix. Det gælder bl.a.: Visse midler mod depression (fx tricykliske antidepressive midler), visse midler mod allergi (sløvende antihistaminer), Carbamazepin (middel mod epilepsi), efavirenz (middel mod HIV) og rifampicin (antibiotikum).
 • Wakix kan påvirke effekten af visse andre midler. I nogle tilfælde anbefales det at undgå samtidig behandling. Det gælder bl.a. Docetaxel (middel mod kræft), immunundertrykkende midler, pimozid (middel mod psykoser) og proteinkinasehæmmere (midler mod kræft).
 • Virkningen af hormonmidler mod graviditet (bl.a. p-piller) kan nedsættes af Wakix, og man bør bruge en anden form for prævention under behandlingen.
 • Forsigtighed ved samtidig anvendelse af midler, der kan medføre blødning eller irritation i mavesæk og spiserør, fx NSAID (midler mod smerter) og SSRI (midler mod depression), pga. øget risiko for denne type bivirkninger.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  filmovertrukne tabletter4,5 mg 30 stk. 3.534,70
  filmovertrukne tabletter18 mg 30 stk. 3.534,70Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI