Annonce

Warfarin "Orion"

B01AA03

Warfarin "Orion" er et blodfortyndende middel. K-vitamin-antagonist.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Warfarin "Orion" anvendes til:

 • behandling af blodpropper
 • forebyggelse af blodpropper hos særligt udsatte, fx hvis man er sengeliggende i lang tid eller har uregelmæssig hjerterytme (atrieflimren).

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

 • Der er stor individuel variation, og dosis er varierende, afhængig af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Vedligeholdelsesdosis bestemmes efter måling af blodets evne til at størkne (INR). Sædvanligvis 1-4 tabletter (2,5-10 mg) 1 gang i døgnet.
 • Varigheden af behandlingen afhænger af sygdommens art og kan i nogle tilfælde være livslang.

Bemærk:

 • Den samlede daglige dosis skal tages på én gang og på samme tidspunkt hver dag.
 • Tabletterne kan opslæmmes i vand.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan kommes på kold, blød mad.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tendens til blødninger.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Overfølsomhed.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Hårtab, Kraftig lokalirritation med ødelæggelse af huden.
Karbetændelse.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Blødning fra mave-tarmkanalen.
Blodprop.
Ikke kendt.Mavesmerter.
Udfældning af kalk i vævene.
Nyreskade.
Småblødninger i hud og slimhinder.

En almindelig bivirkning er øget følsomhed for warfarin efter langvarig behandling.

Sjældent er set blåfarvning af tæerne (Purple Toe Syndrom).

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved:

 • ukontrolleret forhøjet blodtryk
 • tendens til blødning
 • nylig blødning i hjernen eller maven
 • udposninger på blodårerne (aneurismer)
 • infektion i hjertehinderne
 • svulster og sår i maven, spiserøret, tarmene eller urinvejene.

Særlige advarsler

 • Det er vigtigt, at du tager midlet som anvist, da du ellers kan risikere blødninger eller blodpropper. Derfor kontrolleres blodets fortyndingsgrad (INR) regelmæssigt under behandlingen.
 • Opkastninger, diarré, ændring i rygevaner og omlægning af dine spisevaner, fx hvis du bliver vegetar, kan ændre virkningen af midlet.
 • Ved behandlingens start får du et kort, som viser, at du er i behandling med et blodfortyndende lægemiddel.
 • Ved besøg hos læge eller tandlæge skal du vise dem kortet, fordi operative indgreb og indsprøjtning i en muskel kan medføre blødninger.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved operationer, meget forhøjet blodtryk, lever- og nyresygdomme, mangel på protein C eller S, visse variationer i genet for leverenzymer, og til ældre.
 • Indtagelse af grapefrugt eller alkohol kan ændre virkningen af Warfarin "Orion".

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Typiske fejl:

 • Forveksling af antal mg med antal tabletter. Medfører risiko for blodpropper eller alvorlig blødning.
 • Patienten er ikke orienteret om, at blodets størkningsgrad (INR) skal overvåges løbende. Manglende overvågning - og justering af medicin derefter - medfører risiko for blodpropper eller alvorlig blødning.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. Det gælder også naturlægemidler og kosttilskud.

NB:

 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Warfarin "Orion". Kombinationen skal undgås.
 • Samtidig behandling med visse svampemidler, bl.a. miconazol som mundhulegel (fx Brentan®), øger risikoen for blødninger.

Følgende lægemidler nedsætter eller kan nedsætte virkningen af Warfarin "Orion", så INR falder med risiko for blodprop:
Midler mod:

 • Epilepsi: carbamazepin, phenobarbital, phenytoin
 • Forhøjet blodtryk i lungerne: bosentan
 • Forhøjet kolesterol: colestyramin
 • HIV: nevirapin, ritonavir
 • Infektion: dicloxacillin, flucloxacillin, rifampicin
 • Kræft: cyclophosphamid
 • Kvalme: aprepitant
 • Leddegigt og Morbus Crohn: sulfasalazin.

Desuden:

 • Immunundertrykkende middel: azathioprin
 • C-vitamin (ascorbinsyre) i store doser
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Warfarin "Orion" og må ikke tages.

Følgende lægemidler øger eller kan øge virkningen af Warfarin "Orion", så INR stiger med risiko for blødning:

Midler mod:

 • Alkoholmisbrug: disulfiram
 • Blodpropper: apixaban, argatroban, dabigatranetexilat, clopidogrel, edoxaban, eptifibatid, heparin, rivaroxaban
 • Depression: citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin
 • Epilepsi: phenytoin, valproat
 • Fedme: orlistat
 • Forhøjet kolesterol: fluvastatin, gemfibrozil, rosuvastatin, simvastatin
 • Gigt og smerter: acetylsalicylsyre, celecoxib, diclofenac, etodolac, ibuprofen, leflunomid, lornoxicam, meloxicam, naproxen, paracetamol, phenylbutazon, piroxicam, tramadol
 • Hjerterytmeforstyrrelser: amiodaron, dronedaron, propafenon
 • Infektion: amoxicillin, ampicillin, azithromycin, ciprofloxacin, clarithromycin, clavulansyre, erythromycin, isoniazid, levofloxacin, metronidazol, moxifloxacin, sulfamethizol, sulfamethoxazol med trimethoprim
 • Kredsløbsforstyrrelser: pentoxifyllin
 • Kræft: capecitabin, etoposid, erlotinib, fluoruracil, gemcitabin, ifosfamid, imatinib, tamoxifen, tegafur, trastuzumab
 • Parkinson: entacapon, ropinirol
 • Slidgigt: glucosamin
 • Stofskiftesygdom: levothyroxin
 • Svampe: econazol, fluconazol, itraconazol, ketoconazol, miconazol, voriconazol
 • Malaria: atovaquon, proguanil.

Desuden:

 • Binyrebarkhormoner: prednisolon, prednison (i høj dosis)
 • Kønshormon: tibolon
 • E-vitamin (tocopherol) i store doser.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er øget risiko for misdannelser af fosteret, spontan abort og for tidlig fødsel. Må kun anvendes efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at hæmme blodets evne til at størkne.
 • Normalt vil K-vitamin, indtaget med føden, bevirke en produktion i leveren af stoffer, der medvirker ved blodets størkning. Warfarin nedsætter produktionen af disse stoffer.
 • Den kraftigste virkning indtræder efter 2-3 døgn.
 • Efter længere tids behandling ophører virkningen først 3-5 dage efter sidste dosis.
 • Halveringstiden i blodet () er 20-60 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg (krydskærv) warfarin (som natriumsalt).

Hjælpestoffer

Andre:

Lactose : tabletter 2,5 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)tabletter 2,5 mg100 stk.130,75

Substitution

Foto og identifikation

tabletter 2,5 mg
Prægintet præg
KærvKrydskærv
Farvehvid
Mål i mm.7 x 7
tabletter 2,5 mg

Revisionsdato

fr. 18. nov. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI