Annonce

Xadago


Producent: Nigaard

Indeholder
Xadago er et middel mod Parkinsons sygdom. Selektiv MAO-hæmmer.

Virksomme stoffer
Safinamid

Anvendelse

Xadago anvendes mod Parkinsons sygdom. Midlet anvendes sammen med andre midler mod Parkinsons sygdom.


Doseringsforslag

Voksne

 • Startdosis. 50 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til 100 mg i døgnet afhængigt af behov.
 • Glemmes en dosis, springer man den helt over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn og unge under 18 år og ældre over 75 år.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Kvalme
Blodtryksfald når man rejser sig
Bevægeforstyrrelser, Hovedpine, Parkinsonisme, Svimmelhed, Søvnighed, Søvnløshed, Ufrivillige rykkende bevægelser
Grå stær
Ikke almindelige (0,1-1%)
Smerter
Mavesmerter, Mundbetændelse
Forhøjet blodtryk, Hjerterytmeforstyrrelser, Langsom puls, Lavt blodtryk, Påvirkning af ekg, Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød, Åreknuder
Forhøjet antal røde blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet, Forhøjet blodsukker
Ledsmerter, Muskelsvaghed, Rygsmerter, Smerter i arme og ben
Angst, Balanceforstyrrelser, Besvimelsesanfald, Depression, Forvirring, Gangforstyrrelser, Hallucinationer, Humørsvingninger, Kramper, Langsom tankegang og motorik, Nedsat følesans, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Talebesvær, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ændring i hudens følesans
Hudkræft, Overfølsomhed over for sollys, Rødme
Blod i urinen, Manglende vandladning, Rejsningsproblemer, Urinvejsinfektion, Vandladningsbesvær
Dobbeltsyn, Grøn stær, Nethindeforandringer, Sløret syn, Synsforstyrrelser(pletvise udfald i synsfeltet), Øjenbetændelse
Sjældne (0,01-0,1%)
Alvorlig vægttab, Tilvænning
Blødning i mave-tarmkanalen, Mavesår
Abnorm Hjerte-Stress-Test, Akut alvorligt forhøjet blodtryk, Blodprop i hjertet, Kramper i blodkarrene i fx arme og ben, Lungebetændelse, Muskelsammentrækninger i luftrørene, Sammentrækninger i hjertets blodkar, Åreforkalkning
Blodmangel, Nedsat mængde røde blodlegemer, Øget tendens til blodpropper
Blodprop bestående af fedt, For lidt calcium i blodet, For lidt kalium i blodet, Godartede knuder i brystet
Rygsøjlegigt
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Faldtendens, Impulskontrolforstyrrelser, Koncentrationsbesvær, Koordinationsbesvær, Personlighedsforstyrrelser, Pludselig søvnanfald, Psykoser, Selvmordsadfærd, Tvangshandlinger
Alvorlig hudreaktion, Betændelse i huden, Bylder, Hududslæt med betændte blærer, Hårtab, Modermærkekræft, Psoriasis
Infektioner(i tænder og tandkød), Virusinfektioner
Forstørret prostata, Pludselig vandladningstrang
Blødning i øjet, Diabetisk betinget nethindelidelse, Hornhindebetændelse, Hævelse af hornhinden, Natteblindhed, Øjensmerter

Bør ikke anvendes

Xadago bør ikke anvendes, hvis du samtidig:

 • er i behandling med andre MAO-hæmmere mod fx parkinsonisme eller depression.
 • er i behandling med pethidin (stærkt smertestillende præparat).
 • har stærkt nedsat leverfunktion.
 • har en øjenlidelse, som kan medføre, at du risikerer skade på din nethinde (de lysfølsomme lag i den bageste del af øjnene). Det kan fx være albinisme (pigmentmangel i hud og øjne), retinal degeneration (tab af celler fra det lysfølsomme lag bag i øjet) eller uveitis (inflammation inde i øjet), arvet retinopati (arvet øjenlidelse) eller alvorlig progressiv diabetisk retinopati (synstab pga. diabetes).

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at øge niveauet af et stof kaldet dopamin i hjernen, som har med kontrol af bevægelser at gøre. Hos parkinsonpatienter er dopamin reduceret og ved at øge mængderne af dette stof afhjælpes symptomerne hos patienten.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 20-30 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg eller 100 mg safinamid (som methansulfonat).Særlige advarsler

Midlet skal tages med forsigtighed, hvis:

 • du har moderat reduceret leverfunktion
 • du ændrer adfærd i form af tvangshandlinger, tvangstanker, sygeligt spillemisbrug, øget seksuel lyst, impulsiv opførsel eller overdreven forbrugsadfærd under behandlingen med Xadago. Alle disse bivirkninger er rapporteret i forbindelse med andre lægemidler for Parkinsons sygdom og kan også optræde med Xadago.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig behandling med andre MAO-hæmmere (selegilin, rasagilin, moclobemid eller isocarboxazid) mod bl.a. parkinsonisme eller depression kan føre til voldsomt forhøjet blodtryk, og kombinationen bør undgås.
 • Der er indberettet alvorlige bivirkninger ved samtidig anvendelse af pethidin (stærkt smertestillende middel) og MAO-hæmmere. Da dette også kan opstå med Xadago, frarådes kombinationen.
 • Lægemidler ved forkølelse eller hoste, der indeholder dextromethorphan eller ephedrin, øger risikoen for bivirkninger.
 • Samtidig brug af SSRI-præparater (fluoxetin eller fluvoxamin), SNRI (fx venlafaxin) samt visse andre midler mod angst eller alvorlige sindslidelser bør undgås. Hvis det er nødvendigt, bør samtidig brug af disse lægemidler ske med den laveste effektive dosis, som din læge vil tage stilling til.
 • Xadago kan muligvis øge virkningerne og bivirkningerne af bl.a. metformin (oralt middel mod diabetes), visse HIV-midler (aciclovir og ganciclovir), visse kolesterolsænkende midler (fx rosuvastatin, pravastatin), visse gigtmidler (methotrexat), diclofenac (NSAID), glibenclamid (oralt middel mod diabetes) og ciprofloxacin (antibiotikum). Forsigtighed skal udvises ved samtidig brug.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter50 mg
Pris i kr. 1.228,95
Pakning 30 stk. (blister) (Abacus)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter50 mg
Pris i kr. 1.227,00
Pakning 100 stk. (blister) (Abacus)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter50 mg
Pris i kr. 3.975,75
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter50 mg
Pris i kr. 4.016,80
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter100 mg
Pris i kr. Udgået 24-02-2020
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter100 mg
Pris i kr. 4.272,10
Pakning 100 stk. (blister) (Paranova)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter100 mg
Pris i kr. 4.243,80

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI