Annonce

Xarelto® Startpakke


Producent: Bayer

Indeholder
Xarelto® Startpakke er et blodfortyndende middel. Direkte orale antikoagulantia (DOAK).Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Skal du opereres, skal du måske holde pause med Xarelto®. Tal med din læge. Læs mere.

Virksomme stoffer
Rivaroxaban

Anvendelse

Xarelto® Startpakke anvendes til opstart af behandling af blodprop i de dybe vener eller i lungen.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • 15 mg 2 gange i døgnet i tre uger.
 • Derefter 20 mg 1 gang i døgnet i en uge.
 • Herefter skiftes til Xarelto®.
 • Behandlingens varighed er individuel.
 • Dosis skal muligvis nedsættes ved dårlig nyrefunktion.

Bemærk:

 • Tabl. 15 mg og 20 mg skal indtages sammen med mad.
 • Tabletterne kan knuses og blandes med vand eller æblemos lige før indtagelse.
 • Erfaring savnes ved børn og unge under 18 år.

Hvis du glemmer en dosis:

 • Ved 15 mg 2 gange i døgnet.: Dosis tages straks (evt. begge doser) for at sikre en daglig dosis på 30 mg.
 • Ved 20 mg 1 gang i døgnet: Dosis tages straks, og du fortsætter næste dag med sædvanlig dosis. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for en manglende dosis.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Feber, Kraftesløshed, Træthed
Blødning i mave-tarmkanalen, Blødning i tandkød, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Lavt blodtryk, Næseblod, Ophostning af blod, Væskeophobning i fx arme og ben
Blodansamling, Blodmangel, Tendens til blødninger
Smerter i arme og ben
Hovedpine, Svimmelhed
Hudkløe, Hududslæt, Småblødninger i hud og slimhinder
Blod i urinen, Forhøjet kreatinin i blodet, Forhøjet urinstof i blodet, Kraftig menstruation, Påvirkning af nyrerne
Blødning i øjet
Ikke almindelige (0,1-1%)
Leverpåvirkning
Hjerneblødning
Øget tendens til blodpropper pga. forhøjet antal blodplader, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Besvimelsesanfald
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverbetændelse, Ophobning af galde
Blodansamling på pulsårer
Muskelblødning
Meget sjældne (under 0,01%)
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde*, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer

Med ukendt hyppighed er set nyresvigt og øget tryk i musklerne.

*) Alvorlige hudreaktioner opstod som regel inden for de første to uger af behandlingen.


Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes:

 • ved aktiv blødning
 • ved risiko for blødning, fx efter et slag
 • hvis du for nyligt har været gennem en operation, fx i hjernen eller rygmarven
 • hvis du har kunstig hjerteklap.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker ved at hæmme en blodstørkningsfaktor (faktor Xa), som normalt findes i blodet. Faktor Xa er nødvendig for, at blodet kan størkne.
 • Halveringstid (T½) er 5-9 timer (unge) og 11-13 timer (ældre).


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 15 mg eller 20 mg rivaroxaban.

Obs. Denne startpakke indeholder begge styrker af tabletterne.Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved øget tendens til blødning, fx ved meget højt blodtryk, som ikke er behandlet.
 • Hvis du har risiko for at få mavesår, skal du muligvis have forebyggende behandling.
 • Behandling med Xarelto® Startpakke skal ophøre 1-2 døgn før kirurgiske indgreb med risiko for blødning.
 • Hvis du har en sygdom kaldet antifosfolipidsyndrom, som er en forstyrrelse i dit immunsystem, skal lægen vurdere, om du må behandles med Xarelto®.
 • Husk at fortælle lægen eller tandlægen, at du er i behandling med Xarelto® Startpakke.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Midlet bør ikke anvendes ved visse leversygdomme, fx leversygdomme med risiko for blødning.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • HIV-midler (proteasehæmmere) samt visse svampemidler (itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol) bør ikke anvendes sammen med Xarelto® Startpakke pga. blødningsrisiko.
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) og visse epilepsimidler (carbamazepin, phenobarbital og phenytoin) kan nedsætte virkningen af Xarelto® Startpakke.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med NSAID (midler mod gigt og smerter), acetylsalicylsyre, andre blodfortyndende midler og blodpladehæmmende midler, fx clopidogrel.
 • Samtidig behandling med antidepressive midler (SSRI- eller SNRI-præparater) kan medføre øget risiko for blødning.
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan nedsætte virkningen af Xarelto® Startpakke.
 • Hvis du har dårligt fungerende nyrer, kan visse antibiotika (clarithromycin og erythromycin) samt fluconazol (svampemiddel) øge virkningen af Xarelto® Startpakke.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 42 + 7 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter15 mg + 20 mg
Pris i kr. 1.067,00

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI